นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 29047
ความเห็น: 152

การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

ข้อความเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับตัวแทนบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับการยืนยันว่าไม่มี Surface RT ราคาพิเศษสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอีกแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สงกรานต์ มุณีแนม
3 ก.พ. 2557


ข้อความเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556

เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อที่เป็นนักศึกษาหลายท่านได้เดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้ ได้ขยายเวลารับ Surface RT ที่สั่งซื้อรอบสองให้ไปรับก่อน 1800น.วันพุธที่ 30 ต.ค. 56 จากร้านที่ระบุไว้ข้างล่างที่
 

สำหรับผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "แต่ไม่ได้สั่งซื้อ" Surface RT ให้โทรศัพท์ไปขอจองซื้อได้ที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าคงเหลือจากผู้สั่งซื้อรอบสอง ก็สามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 0900น. 

 


 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 

มีผู้สั่งซื้อรอบแรกสละสิทธิ์จำนวน 71 ราย แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สั่งจองซื้อรอบสองรอบสุดท้ายทั้ง 59 รายได้รับสินค้า ให้ผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


 

ข้อความเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2556 

ผู้สั่งสินค้ารอบแรกหากไม่ไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 9 ต.ค. 56 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 0900น. จะเริ่มให้เวลา 7 วันสำหรับผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


ผู้สั่งซื้อที่มีรายชื่อไปแสดงตน ชำระเงินสด และรับสินค้าได้ โดยจะมอบสินค้าให้กับผู้ที่สั่งซื้อตามรายชื่อเท่านั้น หรือมีเอกสารรับมอบแทนตามที่ระบุข้างล่าง


ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ ข้อความเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 56 ผู้สั่งซื้อ Surface RT รอบแรกที่มีรายชื่อจาก ม.อ. วิทยาเขตต่างๆ กรุณาทยอยไปแสดงตนด้วยบัตรประชาชน ชำระเงินสด (เนื่องจากสินค้าราคาพิเศษทางร้านไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต) และรับสินค้าจาก ร้าน Bana IT สาขาที่กำหนดไว้ในบันทึกนี้

สั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย 

http://goo.gl/nkKJjO

สรุปมีจำนวน 58 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่ 2 ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 1400น.

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder27Sep2013at2pm.pdf

ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้นำ Surface RT ตัวอย่างจำนวน 4 เครื่องมาให้นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สัมผัส ทดลองใช้งาน ที่บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ตั้งแต่เวลา 0900-1700น. ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านบันทึกนี้ซึ่งจะแสดงลิ้งค์ให้สั่งซื้อ รอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2556

หลังจากที่รอคอยคำตอบมานาน ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลมาดังนี้ครับ

- วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 สินค้าเข้าที่คลัง สินค้า ช่วงเย็น

- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

- วันจันทร์ 23 ก.ย. 56  ทำการเปิดบิลสินค้า กระจายตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดส่งสินค้า

- ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน คาดว่าจะถึงวันพุธ หากไม่มีเหตุการประท้วงปิดถนน

- การรับสินค้า ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้

- การรับสินค้าแทน ผู้ซื้อ และผู้รับแทน ต้องวางบัตรประชาชนบนเครื่องถ่ายเอกสารให้มุมใดมุมหนึ่งเพียงมุมเดียวของบัตรซ้อนทับกันประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตรแล้วจึงกดทำสำเนา ซึ่งจะได้ภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายของทั้งผู้ซื้อ และผู้รับแทนบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว ชื่อผู้ซื้อบนบัตรต้องมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้ โดยผู้ซื้อเขียนข้อความ

ข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ซื้อ> รับรองสำเนาถูกต้อง ขอให้ร้านบานาน่าไอทีมอบสินค้าที่สั่งซื้อให้กับผู้แทนของข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับแทน>ซึ่งปรากฎอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนแผ่นนี้ <ลายมือชื่อของผู้ซื้อ และวันที่ทำสำเนาบัตร>

โดย ผู้รับแทน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อและรูปถ่ายตรงตามที่ผู้ซื้อเขียนระบุไว้ในสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทน

หากไม่จัดทำสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทนตามรายละเอียดที่ระบุข้างบน ถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการรับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้จากร้าน Banana iT

- ผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นและรับสินค้าที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ลานชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชำระได้เป็นเงินสดเท่านั้น หากไม่มารับในวันที่ 26 ก.ย. หรือต้องการชำระเป็นบัตรเครดิตต้องไปรับที่หน้าร้านได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดของร้าน 0900-1800น. ทุกวัน

Banana iT สาขาหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 0900-1800น. ผู้ซื้อจาก หาดใหญ่ ปัตตานี และ ตรัง
เลขที่ 103/1 ถนนโชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเบอร์ติดต่อร้าน 083-9891548
ผู้จัดการสาขา คุณจันจิรา 084-000-9292

- วิทยาเขตภูเก็ต และสุราษฏ์ธานี  นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นหรือบัตรเครดิตและรับสินค้าได้ตามสาขาในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดปิดของร้าน

Banana iT สาขาภูเก็ต ผู้ซื้อจาก ภูเก็ต
ชั้น 2 ห้อง 217-218 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ต.วิชิตอ.เมืองภูเก็ต จ.ภุเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อร้าน 081-7552394
ผู้จัดการสาขา คุณปุญชรัสมิ์ 089-908-2888

Banana iT สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้ซื้อจาก สุราษฎร์ธานี
ห้องเลขที่ 209 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 88 ม.10 ต.วัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี84000
เบอร์ติดต่อร้าน 089-924-7250
ผู้จัดการสาขา คุณวิราวรณ 091-161-8186
- ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าไว้แล้วไม่ได้ไปรับภายในวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ถือว่าสละสิทธิ์การซื้อสินค้า ซึ่งจะให้ทางร้านขายให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าตามลำดับการจองในรอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ยืนยันรับคำสั่งซื้อทั้ง 319 เครื่องไปแล้วครับตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2556และมีประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 ตามไฟล์ 

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

ขณะนี้จะยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด รายชื่อผู้ที่ได้สั่งซื้อไปแล้วตามรายชื่อในไฟล์นี้

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สถานะตอนนี้คือรอดูว่าวันที่ 15 ก.ย. 2556 นี้ทางผู้ผลิตจะส่งสินค้าทั้งหมดให้ได้หรือไม่?

วันที่ใดก็ตามที่บริษัทแจ้งยืนยันวันที่ส่งมอบสินค้า วันนั้นก็จะเริ่มเปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะรับไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน ศกนี้

พร้อมกันกับวันที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ผู้ใดก็ตามที่สั่งซื้อในรอบที่ 1 ถ้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าจะมีช่องทางให้แจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า ซึ่งเมื่อยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้าแล้วเป็นอันยุติ

จำนวนสินค้าที่เกิดจากการแจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า จะมอบให้เป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามลำดับการจองซื้อที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อรอบที่ 2 ในลำดับต้นๆ สามารถชำระเงินเพื่อรับสินค้าได้พร้อมๆ กับผู้จองซื้อรอบที่ 1 หากมีผู้จองซื้อรอบที่ 1 ยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้า

หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทุกๆ ท่านรับทราบทางช่องทาง share.psu นี้ และช่องทาง facebook ที่ผมได้ post เรื่องนี้ไว้แล้ว 

ผมไม่ได้ทำงานในฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าบริษัทไมโครซอฟท์ครับ แต่เพียงเห็นว่าหลายๆ ท่านมีความสนใจที่จะได้โอกาสซื้ออุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษตามเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมกันของทางบริษัท ขอความกรุณา post ข้อความเห็นของท่านดังเช่นผมทำงานของ ม.อ.(^_^) สงกรานต์

ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร กรุณาส่งถึงทางบริษัทที่surfacethailand@microsoft.comโปรดอย่ามุ่งแต่แสดงอารมณ์ผ่านทางแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อันใดนักนอกจากความสะใจ และสร้างความรู้สึกไม่พึงใจแก่ผู้ถูกกล่าวถึง


ประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 เมื่อ ม.อ. ส่งยอดสรุป 319 เครื่องไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ *****

ตามไฟล์รายชื่อผู้สั่งซื้อ Microsoft Surface RT

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สรุปมีจำนวน 319 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2556 เวลา 1300น. ปิดรับสั่งซื้อแล้ว และไม่รับแก้ไขข้อมูลใดๆ รอการติดต่อจากบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งจะให้ BaNANA IT ยืนยันวันเวลาที่จะมาจำหน่ายสินค้าและรับเงินจากผู้สั่งซื้อเป็นลำดับถัดไป (^_^) สงกรานต์ 


สรุปมีจำนวน 299 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 1800น.

สรุปมีจำนวน 208 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 0900น.

สรุปมีจำนวน 176 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 1200น.

สรุปมีจำนวน 119 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 1400น.

สรุปมีจำนวน 90 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2556 เวลาเที่ยงวัน 

สรุปมีจำนวน 63 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 1100น.

สรุปมีจำนวน 40 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 0920น.

http://www.youtube.com/watch?v=VWbBbEI5vW8 VDO แนะนำ Surface RT โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2556

http://www.kafaak.com/2013/07/27/what-microsoft-miss-in-windows-rt/

ความเห็นเกี่ยวกับ Surface RT โดยคุณ Kafaak เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2556


Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ให้ที่ สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ***** กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลสั่งซื้อครับ (^_^) สงกรานต์ โทรศัพท์ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 2088 หรือ 074-28-2088 

จะได้รับ Microsoft Surface RT ประมาณวันที่ เท่าไหร่? และ ต้องไปชำระเงินและรับของที่ไหน?

ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 5 วิทยาเขต จึงได้ประสานงานให้บริษัท BaNANA IT ช่วยอำนวยความสะดวกในการไปรับสินค้าและชำระเงินที่ สาขา BaNANA IT ดังนี้
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ BaNANA IT นำสินค้าพร้อมเครื่องรับชำระเงินมาที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกำหนดวันที่และช่วงเวลาที่ชัดเจนหากผู้ซื้อไม่มาในวันที่กำหนด ก็สามารถไปที่ BaNANA IT อาคารพาณิชย์(ตรงข้ามบขส.) อ.หาดใหญ่ ได้
2. วิทยาเขตภูเก็ต ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
3. วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏ์ธานี
4. วิทยาเขตปัตตานี และตรัง เนื่องจากไม่มี BaNANA IT อาจจะต้องให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการโอนเงิน และผมชำระเงินรับสินค้าไว้ให้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และจะส่งผ่านสินค้าไปให้ที่ตัวแทน ท่านใดท่านหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อฝากไปให้ผู้สั่งซื้อรายอื่นๆ ในปัตตานี และตรัง

ทั้งหมดนี้ กำลังรอวันที่ยืนยันการส่งสินค้า และการชำระเงินจากทาง BaNANA IT ครับ

ท่านใดที่สั่งผิดพลาดด้วยความเข้าใจผิดแจ้งปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกได้ที่โพสข้างล่างนี้โดยระบุ

1. PSU Passport

2. ชื่อภาษาอังกฤษ

3. นามสกุลภาษาอังกฤษ

4. ข้าพเจ้ายืนยัน ขอยกเลิกรายการ...(ระบุรายรายละเอียด)

5. วันที่แจ้งยกเลิกสั่ง วันที่ 26 ก.ย. 2556 (ไม่รับยกเลิกหลังจากวันนี้)

และ ส่งข้อความเดียวกันทางอีเมลถึง songkrant.m@psu.ac.th ต้องส่งข้อความยืนยันทั้ง 2 ทาง และผมต้องตอบกลับข้อความของท่านจึงจะยกเลิก

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): education  microsoft  rt  surface
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 11:28 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Ikkyu, Ico24 Our Shangri-La, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

option ที่ 3 กับ 4 นอกจากชนิดแป้นพิมพ์แล้ว ต่างกันที่ D5S-00064 Surface RT32GB กับ D7S-00018 Surface RT32GB เกี่ยวกับคุณสมบัติอะไรคะ รบกวนถามหน่อยค่ะ

Ico48
อุกฤฌ [IP: 110.171.203.67]
01 August 2013 15:54
#91212

อยากให้ช่วยแจ้งยืนยันการจองผ่านทางเมล์ ว่าทำการจองเรียบร้อยแล้ว

โดยแจ้งรุ่น เพื่อทวนสอบว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

ขอคุณครับ

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไว้นิดก็ดีนะครับ

ผู้สนใจได้มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น

อิอิอิ

เราเอง

Ico48
Ben [IP: 180.183.169.29]
02 สิงหาคม 2556 00:44
#91232

จะเปลี่ยนรุ่นที่สั่งทำไงดีครับ รอนานเท่าไหร่ถึงจะได้เครื่อง รับประกันนานแค่ไหน ถ้ามีปัญหาส่งศูนย์ที่ไหนครับ

หลายคำถามไปหน่อย ขอบคุณครับ

Ico48
ขจรศักดิ์ [IP: 172.27.17.30]
02 สิงหาคม 2556 10:01
#91265

ขอโทดนะครับ คือจองผ่านระบบไปแล้ว สอบถามนิดนึงครับ ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าจองไปแล้ว ไม่มีอีเมล์แจ้งกลับมาเลยครับ ว่าถูกรุ่นหรือไม่กับที่เราจองไป ครับ

ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้ที่สั่งซื้อ Surface RT กรุณาตรวจสอบชื่อและรายการที่ท่านสั่งซื้อได้จากไฟล์ http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder2Aug2013at11am.pdf เนื่องจากได้จำนวนผู้สั่งซื้อเกิน 50 คนแล้ว จึงได้สรุปรายชื่อแจ้งทางบริษัทไมโครซอฟท์เพื่อให้ผู้สั่งซื้อไม่ต้องรอ นานให้ได้สินค้าก่อนสถาบันการศึกษาอื่นๆ อย่างไรก็ตามยังคงรับการสั่งซื้อต่อไปจนกระทั่ง ***** สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น.*****

Ico48
จรูญ [IP: 172.29.1.142]
02 สิงหาคม 2556 14:06
#91293

เรียน คุณสงกรานต์

- ผมจอง Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.-

ไปเมื่อเช้า (วันที่ 2 สค.56)

- และคีย์เพิ่ม W7S-00007 Surface VGA Adapter (works exclusively with Surface RT) THB 1,490.-

เมื่อช่วงบ่าย (วันที่ 2 สค.56)

เนื่องจากแก้ไขข้อมูลเดิมไม่ได้ (ผมอาจหาไม่เจอเอง) เลยคีย์ใหม่ (เกรงว่าจะเข้าใจผิดว่าซื้อ 2 เครื่อง)

ต้องการจองเพียง 1 เครื่องครับ

เรียนคุณจรูญ [IP: 172.29.1.142] ที่เขียนข้อความข้างบนเมื่อ 02 สิงหาคม 2556 14:06 #91293

ตรวจสอบดูจากไฟล์

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder2Aug2013at11am.pdf

พบชื่อท่านในลำดับที่ 16 jaroon.ka jaroon kaewmee Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.- ได้เพิ่มรายการ W7S-00007 Surface VGA Adapter (works exclusively with Surface RT) THB 1,490.- ให้ตามที่แจ้งมาแล้ว

Ico48
จรูญ [IP: 172.29.1.142]
02 สิงหาคม 2556 14:50
#91299

ขอบคุณ คุณสงกรานต์ มากๆครับ

Ico48
เรียว [IP: 172.24.20.216]
02 สิงหาคม 2556 16:57
#91305

1.5510513058 2. Wongpakorn 3. Chenbunyanon 4. ข้าพเจ้ายืนยัน ขอยกเลิก"เฉพาะ"รายการ Power Adapter Q6T-00010 5. วันที่แจ้งยกเลิกสั่ง Power Adapter Q6T-00010 วันที่ 2 ส.ค. 2556

เรียนคุณเรียว [IP: 172.24.20.216] 02 August 2013 16:57 #91305

ได้ยกเลิก"เฉพาะ"รายการ Power Adapter Q6T-00010 วันที่ 2 ส.ค. 2556 ให้ตามที่แจ้งมาแล้ว

Ico48
มูฮัมหมัดริดวัน [IP: 172.19.237.106]
03 สิงหาคม 2556 01:02
#91316

1.5335512004 2. Muhammadridwan 3. Binjesoh 4. ข้าพเจ้ายืนยัน ขอยกเลิก"เฉพาะ"รายการ Power Adapter Q6T-00010 5. วันที่แจ้งยกเลิกสั่ง Power Adapter Q6T-00010 วันที่ 3 ส.ค. 2556

เรียนคุณมูฮัมหมัดริดวัน [IP: 172.19.237.106] 03 สิงหาคม 2556 01:02 #91316

ได้ยกเลิก"เฉพาะ"รายการ Power Adapter Q6T-00010 ที่สั่งซื้อเมื่อวันที่ 30/7/2556, 22:57:14 ให้ตามที่แจ้งมาเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2556 แล้ว

Ico48
Thanayut [IP: 180.183.28.40]
03 สิงหาคม 2556 21:58
#91340

75. 5511410010 Thanayut Chansereekorn Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.-

ผมขอยกเลิก SurfaceType Cover (Thai) นะครับ

ขอบคุณครับ

Ico48
thossapit [IP: 49.49.68.26]
04 สิงหาคม 2556 14:37
#91374

เนื่องจากผมสนใจและหาข้อมูลของ tablet ตัวนี้อยู่เช่นกัน

ผมขอแชร์ความรู้เกี่ยวกับ tablet ตัวนี้ให้เพื่อนๆชาว มอ.นะครับ

1. tablet ตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ แต่ตัว RT ไม่สามาร application แบบคอมธรรมดาได้ จะลงได้แต่ application จาก

store เท่านั้น ดังนั้นท่านที่จะนำมาเล่นเกมส์ นั้นขอให้ผ่านเพราะ app ใน app store นั้นมีน้อยมาก

2. tablet ตัวนี้มี office student มาให้ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน

3. tablet ตัวนี้หน้าจอ 10.6 นิ้วใหญ่กว่า ipad 9.7

4. สำหรับท่านที่จะสั่งซื้อ keyboard ผมแนะนำอย่างนี้ครับ

1. Touch เหมาะสำหรับแก้ไขงานเล็กน้อย ไม่เหมาะพิมพ์เยอะ เพราะวัสดุปลอบบาง ใช้นานๆอาจจะลอง แต่ถ้ามาติดไว้ก็ดี

2. Type เหมาะสำหรับงานพิมพ์ เพราะมีลักษณะเหมือน keyborad notebook แต่ต้องเพิ่มอีก 3000 แหนะ

3. แนวทางของผมเอง คือซื้อ keyboard mouse นอกต่อผ่านบูลทูชราคาน่าจะถูกกว่าทนกว่า อาจพกพายากนิดนึง

5. tablet ตัวนี้ใส่เม็มได้ ต่อ air card ได้ ต่อ คีบอร์ด เมาส์ จอยได้ มีช่อง usb แบบบธรรมดา

tablet ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหน 1.งานเอกสารนกสถานที่แก้ไขเล็กๆน้อยๆ

2.อ่านเอกสาร

3.อินเตอร์เน็ต

4.ไม่เหมาะกับการนำมาเล่นเกม(เพราะไม่มีเกมส์ให้โหลดมากนัก)

เรียนคุณThanayut [IP: 180.183.28.40] 03 สิงหาคม 2556 21:58 #91340

ได้เปลี่ยนจาก Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.-

ให้เป็น Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- และโทรศัพท์ยืนยันแล้วเมื่อ 5Aug2013@1226pm

Ico48
mumin kulkirirattana [IP: 172.22.101.196]
05 สิงหาคม 2556 20:20
#91416

ผมขอยกเลิก การจอง Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- น่ะครับ

เนื่องจาก ตัว Surface RT32 ไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผม เท่าไหร่ ต้องขอโทษด้วย จิงๆครับ

Ico48
จรูญ [IP: 172.29.1.142]
06 สิงหาคม 2556 14:31
#91443

รบกวนถามคุณสงกรานต์

? จะได้รับ Microsoft Surface RT ประมาณวันที่ เท่าไหร่ครับ

? ต้องไปชำระเงินและรับของที่ไหนครับ

ขอบคุณครับ

เรียนคุณmumin kulkirirattana [IP: 172.22.101.196] 05 สิงหาคม 2556 20:20 #91416

ผมได้ลบข้อมูลการจองทั้ง 2 ครั้ง 5/8/2556, 19:39:33 5/8/2556, 20:07:20 Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- ให้ตามที่แจ้งมาแล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556

Ico48
Poomipat [IP: 172.22.104.141]
06 สิงหาคม 2556 16:21
#91447

ผมต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ Surface RT ครับ

รหัส นศ 5310210345 Poomipat Tortid

Pack#2 7XR-00033 + D5S-00062 Surface RT32GB + SurfaceTouch Cover (Black –Thai) THB 8,285.-

ขอบคุณครับ

เรียนคุณPoomipat [IP: 172.22.104.141] 06 สิงหาคม 2556 16:21 #91447

ผมได้ลบข้อมูลการจอง 31/7/2556, 17:15:54 Pack#2 7XR-00033 + D5S-00062 Surface RT32GB + SurfaceTouch Cover (Black –Thai) THB 8,285.- ให้ตามที่แจ้งมาแล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556

ตอบคุณจรูญ [IP: 172.29.1.142] 06 สิงหาคม 2556 14:31 #91443

และผู้สั่งจองซื้อ Microsoft Surface RT

จะได้รับ Microsoft Surface RT ประมาณวันที่ เท่าไหร่ และ ต้องไปชำระเงินและรับของที่ไหน

ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 5 วิทยาเขต จึงได้ประสานงานให้บริษัท BaNANA IT ช่วยอำนวยความ

สะดวกในการไปรับสินค้าและชำระเงินที่ สาขา BaNANA IT ดังนี้

1. วิทยาเขตหาดใหญ่ BaNANA IT นำสินค้าพร้อมเครื่องรับชำระเงินมาที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกำหนดวันที่และช่วงเวลาที่ชัดเจน

หากผู้ซื้อไม่มาในวันที่กำหนด ก็สามารถไปที่ BaNANA IT อาคารพาณิชย์(ตรงข้ามบขส.) อ.หาดใหญ่ ได้

2. วิทยาเขตภูเก็ต ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

3. วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

สุราษฏ์ธานี

4. วิทยาเขตปัตตานี และตรัง เนื่องจากไม่มี BaNANA IT อาจจะต้องให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการโอนเงิน และผมชำระเงินรับสินค้าไว้ให้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และจะส่งผ่านสินค้าไปให้ที่ตัวแทน ท่านใดท่านหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อฝากไปให้ผู้สั่งซื้อรายอื่นๆ ในปัตตานี และตรัง

ทั้งหมดนี้ กำลังรอวันที่ยืนยันการส่งสินค้า และการชำระเงินจากทาง BaNANA IT ครับ

Ico48
เลียง [IP: 172.31.16.11]
08 สิงหาคม 2556 17:08
#91533

สวัสดีครับ

ผมอยากขอเปลี่ยน Microsoft Surface RT จาก Pack#4 เป็น Pack#1 (tablet only)

ครับ คีย์บอร์ดคิดว่าจะซื้อทีหลังครับ

ขอบคุณครับ

เลียง

เรียนท่านอาจารย์เลียง [IP: 172.31.16.11] 08 สิงหาคม 2556 17:08 #91533

ผมได้เปลี่ยนจาก Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.-

ให้เป็น Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- ตามที่ท่านแจ้งมาให้แล้วเมื่อ 8Aug2013 ครับ

Ico48
นวิทย์ เอมเอก [IP: 172.22.21.111]
09 August 2013 14:31
#91567

เรียน คุณสงกรานต์

ผม จอง Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.-เมื่อเช้านี้

แต่ผมมาลองคิดๆ ดูแล้ว..ผมขอเปลี่ยนการจองเป็น Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.- นะครับ

ขอบคุณครับ

นวิทย์ เอมเอก

9/8/2556, 11:08:13 เรียนคุณนวิทย์ เอมเอก [IP: 172.22.21.111] 09 สิงหาคม 2556 14:31 #91567

ผมได้เปลี่ยนจาก Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- เป็น Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.-

ตามที่ท่านแจ้งมาให้แล้วเมื่อ 9Aug2013 ครับ

Ico48
ภัสร์ศริน [IP: 118.173.17.44]
10 August 2013 09:50
#91583

เรียน คุณสงกรนต์

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะมีการนำ Microsoft Surface Pro มาจัดราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษาบ้างไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณภัสร์ศริน [IP: 118.173.17.44] 10 สิงหาคม 2556 09:50 #91583 ติดตามข่าววันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 1633น. ยังไม่พบการเสนอลดราคาพิเศษสำหรับ Surface Pro ในลักษณะ Surface RT http://www.informationweek.com/hardware/handheld/microsoft-surface-pro-price-drops-100/240159420 ซึ่ง Surface Pro 64GB ยังอยู่ที่ ราคา 28,500 บาท อ้างอิงจาก http://www.bananait.com/pages.php?pageid=1257

Ico48
jeranount.t [IP: 1.179.160.13]
12 August 2013 17:06
#91663

เรียน คุณสงกรานต์

ได้จอง Pack#4 7XR-00033 + D7S-00018 Surface RT32GB + SurfaceType Cover (Thai) THB 9,690.-

ต้องการเปลี่ยนเป็น Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- ค่ะ

จีรเนาว์

Ico48
jirawat [IP: 172.29.21.182]
12 August 2013 22:48
#91674

เรียนคุณสงกรานต์ ผมขอยกเลิก การจอง Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.- ครับ

เนื่องจาก Surface RT32 ไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผม เท่าไหร่ ต้องขอโทษด้วย จริงๆครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ