นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 29045
ความเห็น: 152

การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

ข้อความเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับตัวแทนบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับการยืนยันว่าไม่มี Surface RT ราคาพิเศษสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอีกแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สงกรานต์ มุณีแนม
3 ก.พ. 2557


ข้อความเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556

เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อที่เป็นนักศึกษาหลายท่านได้เดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้ ได้ขยายเวลารับ Surface RT ที่สั่งซื้อรอบสองให้ไปรับก่อน 1800น.วันพุธที่ 30 ต.ค. 56 จากร้านที่ระบุไว้ข้างล่างที่
 

สำหรับผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "แต่ไม่ได้สั่งซื้อ" Surface RT ให้โทรศัพท์ไปขอจองซื้อได้ที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าคงเหลือจากผู้สั่งซื้อรอบสอง ก็สามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 0900น. 

 


 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 

มีผู้สั่งซื้อรอบแรกสละสิทธิ์จำนวน 71 ราย แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สั่งจองซื้อรอบสองรอบสุดท้ายทั้ง 59 รายได้รับสินค้า ให้ผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


 

ข้อความเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2556 

ผู้สั่งสินค้ารอบแรกหากไม่ไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 9 ต.ค. 56 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 0900น. จะเริ่มให้เวลา 7 วันสำหรับผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


ผู้สั่งซื้อที่มีรายชื่อไปแสดงตน ชำระเงินสด และรับสินค้าได้ โดยจะมอบสินค้าให้กับผู้ที่สั่งซื้อตามรายชื่อเท่านั้น หรือมีเอกสารรับมอบแทนตามที่ระบุข้างล่าง


ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ ข้อความเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 56 ผู้สั่งซื้อ Surface RT รอบแรกที่มีรายชื่อจาก ม.อ. วิทยาเขตต่างๆ กรุณาทยอยไปแสดงตนด้วยบัตรประชาชน ชำระเงินสด (เนื่องจากสินค้าราคาพิเศษทางร้านไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต) และรับสินค้าจาก ร้าน Bana IT สาขาที่กำหนดไว้ในบันทึกนี้

สั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย 

http://goo.gl/nkKJjO

สรุปมีจำนวน 58 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่ 2 ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 1400น.

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder27Sep2013at2pm.pdf

ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้นำ Surface RT ตัวอย่างจำนวน 4 เครื่องมาให้นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สัมผัส ทดลองใช้งาน ที่บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ตั้งแต่เวลา 0900-1700น. ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านบันทึกนี้ซึ่งจะแสดงลิ้งค์ให้สั่งซื้อ รอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2556

หลังจากที่รอคอยคำตอบมานาน ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลมาดังนี้ครับ

- วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 สินค้าเข้าที่คลัง สินค้า ช่วงเย็น

- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

- วันจันทร์ 23 ก.ย. 56  ทำการเปิดบิลสินค้า กระจายตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดส่งสินค้า

- ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน คาดว่าจะถึงวันพุธ หากไม่มีเหตุการประท้วงปิดถนน

- การรับสินค้า ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้

- การรับสินค้าแทน ผู้ซื้อ และผู้รับแทน ต้องวางบัตรประชาชนบนเครื่องถ่ายเอกสารให้มุมใดมุมหนึ่งเพียงมุมเดียวของบัตรซ้อนทับกันประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตรแล้วจึงกดทำสำเนา ซึ่งจะได้ภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายของทั้งผู้ซื้อ และผู้รับแทนบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว ชื่อผู้ซื้อบนบัตรต้องมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้ โดยผู้ซื้อเขียนข้อความ

ข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ซื้อ> รับรองสำเนาถูกต้อง ขอให้ร้านบานาน่าไอทีมอบสินค้าที่สั่งซื้อให้กับผู้แทนของข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับแทน>ซึ่งปรากฎอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนแผ่นนี้ <ลายมือชื่อของผู้ซื้อ และวันที่ทำสำเนาบัตร>

โดย ผู้รับแทน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อและรูปถ่ายตรงตามที่ผู้ซื้อเขียนระบุไว้ในสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทน

หากไม่จัดทำสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทนตามรายละเอียดที่ระบุข้างบน ถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการรับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้จากร้าน Banana iT

- ผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นและรับสินค้าที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ลานชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชำระได้เป็นเงินสดเท่านั้น หากไม่มารับในวันที่ 26 ก.ย. หรือต้องการชำระเป็นบัตรเครดิตต้องไปรับที่หน้าร้านได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดของร้าน 0900-1800น. ทุกวัน

Banana iT สาขาหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 0900-1800น. ผู้ซื้อจาก หาดใหญ่ ปัตตานี และ ตรัง
เลขที่ 103/1 ถนนโชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเบอร์ติดต่อร้าน 083-9891548
ผู้จัดการสาขา คุณจันจิรา 084-000-9292

- วิทยาเขตภูเก็ต และสุราษฏ์ธานี  นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นหรือบัตรเครดิตและรับสินค้าได้ตามสาขาในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดปิดของร้าน

Banana iT สาขาภูเก็ต ผู้ซื้อจาก ภูเก็ต
ชั้น 2 ห้อง 217-218 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ต.วิชิตอ.เมืองภูเก็ต จ.ภุเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อร้าน 081-7552394
ผู้จัดการสาขา คุณปุญชรัสมิ์ 089-908-2888

Banana iT สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้ซื้อจาก สุราษฎร์ธานี
ห้องเลขที่ 209 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 88 ม.10 ต.วัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี84000
เบอร์ติดต่อร้าน 089-924-7250
ผู้จัดการสาขา คุณวิราวรณ 091-161-8186
- ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าไว้แล้วไม่ได้ไปรับภายในวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ถือว่าสละสิทธิ์การซื้อสินค้า ซึ่งจะให้ทางร้านขายให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าตามลำดับการจองในรอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ยืนยันรับคำสั่งซื้อทั้ง 319 เครื่องไปแล้วครับตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2556และมีประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 ตามไฟล์ 

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

ขณะนี้จะยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด รายชื่อผู้ที่ได้สั่งซื้อไปแล้วตามรายชื่อในไฟล์นี้

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สถานะตอนนี้คือรอดูว่าวันที่ 15 ก.ย. 2556 นี้ทางผู้ผลิตจะส่งสินค้าทั้งหมดให้ได้หรือไม่?

วันที่ใดก็ตามที่บริษัทแจ้งยืนยันวันที่ส่งมอบสินค้า วันนั้นก็จะเริ่มเปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะรับไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน ศกนี้

พร้อมกันกับวันที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ผู้ใดก็ตามที่สั่งซื้อในรอบที่ 1 ถ้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าจะมีช่องทางให้แจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า ซึ่งเมื่อยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้าแล้วเป็นอันยุติ

จำนวนสินค้าที่เกิดจากการแจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า จะมอบให้เป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามลำดับการจองซื้อที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อรอบที่ 2 ในลำดับต้นๆ สามารถชำระเงินเพื่อรับสินค้าได้พร้อมๆ กับผู้จองซื้อรอบที่ 1 หากมีผู้จองซื้อรอบที่ 1 ยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้า

หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทุกๆ ท่านรับทราบทางช่องทาง share.psu นี้ และช่องทาง facebook ที่ผมได้ post เรื่องนี้ไว้แล้ว 

ผมไม่ได้ทำงานในฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าบริษัทไมโครซอฟท์ครับ แต่เพียงเห็นว่าหลายๆ ท่านมีความสนใจที่จะได้โอกาสซื้ออุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษตามเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมกันของทางบริษัท ขอความกรุณา post ข้อความเห็นของท่านดังเช่นผมทำงานของ ม.อ.(^_^) สงกรานต์

ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร กรุณาส่งถึงทางบริษัทที่surfacethailand@microsoft.comโปรดอย่ามุ่งแต่แสดงอารมณ์ผ่านทางแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อันใดนักนอกจากความสะใจ และสร้างความรู้สึกไม่พึงใจแก่ผู้ถูกกล่าวถึง


ประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 เมื่อ ม.อ. ส่งยอดสรุป 319 เครื่องไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ *****

ตามไฟล์รายชื่อผู้สั่งซื้อ Microsoft Surface RT

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สรุปมีจำนวน 319 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2556 เวลา 1300น. ปิดรับสั่งซื้อแล้ว และไม่รับแก้ไขข้อมูลใดๆ รอการติดต่อจากบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งจะให้ BaNANA IT ยืนยันวันเวลาที่จะมาจำหน่ายสินค้าและรับเงินจากผู้สั่งซื้อเป็นลำดับถัดไป (^_^) สงกรานต์ 


สรุปมีจำนวน 299 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 1800น.

สรุปมีจำนวน 208 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 0900น.

สรุปมีจำนวน 176 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 1200น.

สรุปมีจำนวน 119 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 1400น.

สรุปมีจำนวน 90 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2556 เวลาเที่ยงวัน 

สรุปมีจำนวน 63 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 1100น.

สรุปมีจำนวน 40 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 0920น.

http://www.youtube.com/watch?v=VWbBbEI5vW8 VDO แนะนำ Surface RT โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2556

http://www.kafaak.com/2013/07/27/what-microsoft-miss-in-windows-rt/

ความเห็นเกี่ยวกับ Surface RT โดยคุณ Kafaak เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2556


Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ให้ที่ สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ***** กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลสั่งซื้อครับ (^_^) สงกรานต์ โทรศัพท์ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 2088 หรือ 074-28-2088 

จะได้รับ Microsoft Surface RT ประมาณวันที่ เท่าไหร่? และ ต้องไปชำระเงินและรับของที่ไหน?

ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 5 วิทยาเขต จึงได้ประสานงานให้บริษัท BaNANA IT ช่วยอำนวยความสะดวกในการไปรับสินค้าและชำระเงินที่ สาขา BaNANA IT ดังนี้
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ BaNANA IT นำสินค้าพร้อมเครื่องรับชำระเงินมาที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกำหนดวันที่และช่วงเวลาที่ชัดเจนหากผู้ซื้อไม่มาในวันที่กำหนด ก็สามารถไปที่ BaNANA IT อาคารพาณิชย์(ตรงข้ามบขส.) อ.หาดใหญ่ ได้
2. วิทยาเขตภูเก็ต ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
3. วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏ์ธานี
4. วิทยาเขตปัตตานี และตรัง เนื่องจากไม่มี BaNANA IT อาจจะต้องให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการโอนเงิน และผมชำระเงินรับสินค้าไว้ให้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และจะส่งผ่านสินค้าไปให้ที่ตัวแทน ท่านใดท่านหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อฝากไปให้ผู้สั่งซื้อรายอื่นๆ ในปัตตานี และตรัง

ทั้งหมดนี้ กำลังรอวันที่ยืนยันการส่งสินค้า และการชำระเงินจากทาง BaNANA IT ครับ

ท่านใดที่สั่งผิดพลาดด้วยความเข้าใจผิดแจ้งปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกได้ที่โพสข้างล่างนี้โดยระบุ

1. PSU Passport

2. ชื่อภาษาอังกฤษ

3. นามสกุลภาษาอังกฤษ

4. ข้าพเจ้ายืนยัน ขอยกเลิกรายการ...(ระบุรายรายละเอียด)

5. วันที่แจ้งยกเลิกสั่ง วันที่ 26 ก.ย. 2556 (ไม่รับยกเลิกหลังจากวันนี้)

และ ส่งข้อความเดียวกันทางอีเมลถึง songkrant.m@psu.ac.th ต้องส่งข้อความยืนยันทั้ง 2 ทาง และผมต้องตอบกลับข้อความของท่านจึงจะยกเลิก

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): education  microsoft  rt  surface
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 11:28 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Ikkyu, Ico24 Our Shangri-La, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Saufee [IP: 119.42.92.61]
04 กันยายน 2556 17:31
#92449

กำหนดวันที่รับ ทำไมไม่บอกบ้าง

ทำอย่างนี้ เนื้อหาไม่กระจ่าง โปรดพิจณาด้วย

Ico48
Kitisak S. [IP: 110.164.72.132]
05 September 2013 09:19
#92459

สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณสงกรานต์ที่ช่วยรวบรวมและประสานงานในส่วน Surface RT ที่เป็น Promotion สำหรับ บุคลากรทางการศึกษานะครับ

แต่ผมรบกวนช่วยสอบถามกับ Microsoft ให้หน่อยได้มั๊ยครับ ถึงวันเวลาที่แน่นอนในการจัดส่งของ

ตอนนี้ผมรับทราบว่า Surface Pro 2 กำลังมา

Touch Cover ก็ประกาศลดราคาลงเหลือ 2,790THB โดยประมาณ http://www.microsoft.com/surface/th-th/accessories/ (ในขณะที่เราสั่งซื้อ น่าจะประมาณ 4,000THB)

กลายเป็นว่าเราซื้อด้วยราคา Promotion สำหรับบุคลากร แต่เวลาผ่านไป ในท้องตลาดกลับลดราคาลง และรุ่นใหม่ ๆ ก็ทยอยออก

ผมเลยอยากทราบเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับการจัดส่งครับผม

รบกวนด้วยครับ

ขอบคุณครับ

Ico48
Nirajan Bhusal [IP: 192.168.26.69]
06 September 2013 13:44
#92508

I am from PSU Hat-Yai campus. I had ordered surface RT. When and from where I can get that.

Ico48
Thadpaveen V [IP: 223.206.79.77]
07 September 2013 21:04
#92544

ผมเห็นด้วยกับคุณ Kitisak S. ครับ ถ้าต้องรอถึงตค.ผมว่านานไป

รุ่นนี้ผมทราบว่าเป็นการลดราคาล้าง stock ของ microsoft เพราะขายที่ต่างประเทศมานานพอสมควร(และขายไม่ออก!!) ก่อนเข้ามาขายที่ไทย จากจดหมายแจ้งที่บอกว่าจัดส่งช้าเพราะต้องเร่งผลิดนี่......ไม่น่าใช่ครับ

ถ้านานไปผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่รอครับ มีตัวเลือกดีๆเพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับ tablet หรือ ultrabook

Ico48
Teerarat [IP: 114.109.54.230]
07 September 2013 21:56
#92547

เรียนคุณสงกรานต์ ผมขอเสนอให้คุณยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดกับ microsoft ครับ

เพราะมันนานเกินไปครับ ผมรอถึงสิ้นเดือนสิงหาก็สุดๆแล้ว นี่จะ 15 กันยาก็ไม่เห็นจะคืบหน้า

ถ้ายังจะเลื่อนเป็นตุลาอีก ไม่ต้องรอแล้วครับ ในเมื่อเขาทำตามที่ตกลงกับเราภายใน 15 กันยาไม่ได้

คำสั่งซื้อคือยกเลิก เพราะในเมื่อกำลังซื้อเรากว่า 300 เครื่อง แต่ไม่มี power ในการกระทุ้ง microsoft เลย

ที่อื่นๆสั่งแค่ 50 ได้กันหมดแล้วครับ ม.ราชภัฏแถวนี้ก็ยังได้กันมานนนเกือบ 2 อาทิตย์แล้วนะครับ

แต่ทำไมของเราตั้ง 300 กว่าเครื่อง ยังไม่ได้ นี่มันอะไรกัน

ให้ผมเดาเลยนะ เชื่อว่า 15 กันยา ก็ยังไม่มีความคืบหน้า

และถ้าเลย 15 กันยา ยังไม่มีของมา ผมคนนึงที่จะไม่จ่าย ในเมื่อ microsoft ทำตามข้อตกลงไม่ได้

เราก็มีสิทธิที่จะยกเลิกครับ ถ้า microsoft มันปัญหามากนักหรือไม่ยอมยกเลิก

เราก็มีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ ทำไมจะต้องกลัวมัน

Ico48
Thadpaveen V [IP: 223.206.79.77]
07 กันยายน 2556 23:49
#92548

คคห.บนใจร่มๆครับ คนที่ไม่รีบ ไม่ตาม tech ไม่แคร์ spec ที่ยังรอสินค้าก็มีอยู่ครับถ้าคุณ

Teerarat ไม่รอก็ไม่ต้องไปรับ surface ก็ได้นิครับ ของซื้อของขายไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อ ^^

แต่ที่ผมโพสคืออยากกระทุ้งเล็กๆให้แจ้งความคืบหน้าบ้าง ถ้ามาช้ามากคนไปซื้ออันอื่นๆกันหมดน่ะ !!(ผมก็คนนึงละ ^^) ราคาคอมพิวเตอร์ gadget พวกนี้มันลดลงเร็วเป็นรายสัปดาห์กันเลย จองสิงหา ได้ตุลาคงขายออกหรอก....Microsoft Thailand

Ico48
kajohnsak [IP: 172.27.17.94]
09 September 2013 08:50
#92597

ผมมีความคิดเห็นตรงกับ คนส่วนใหญ่นะครับ ว่าให้แจ้งความคืบหน้ากันนิดนึงครับ

เพราะว่าถ้าไม่ 15 กันยายน นี้ ผมคนนึงก็คงจะขอยกเลิก การสั่งซื้อในครั้งนี้

มันค่อนข้างนานมากๆ ครับ

รบกวนโปรดแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันด้วยครับ

Ico48
maruko [IP: 111.84.116.196]
09 กันยายน 2556 13:58
#92604

ยังไม่มีความคืบหน้าเบย :'(

Ico48
thossapit [IP: 171.5.111.75]
09 September 2013 21:21
#92618

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มาดูความคืมหน้าประจำ

ผมว่าถ้ามีความคืบหน้า ผู้ดำเนินการคงจะรีบมาแจ้งแล้วหละครับ

เพราะคงรำคาญคนที่มาคอยจิกทุกวัน

เห็นใจคนทำงานกันบ้างอุส่าห์เป็นตัวกลางดำเนินการให้ทั้งที่ไม่สั่งก็ไม่มีใครว่า

หัดมีความอดทนกันบ้างครับ พี่เค้าอุส่าห์สละเวลาส่วนตนมาเป็นธุระให้คนส่วนรวม

ส่วนที่ไหนจะได้ก่อนได้หลังมันสั่งกันวันเดียวกันที่ไหนครับ

ถ้ารอไม่ไหวก็ไปซื้อร้านเถอะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณ

เห็นอีกสามร้อยกว่าเครื่องไม่เห็นจะมีปัญหา

สุดท้ายผมก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสานงานแล้วกันครับ

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ยืนยันรับคำสั่งซื้อทั้ง 319 เครื่องไปแล้วครับตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2556

และมีประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 ตามไฟล์

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

ขณะนี้จะยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด รายชื่อผู้ที่ได้สั่งซื้อไปแล้วตามรายชื่อในไฟล์นี้

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สถานะตอนนี้คือรอดูว่าวันที่ 15 ก.ย. 2556 นี้ทางผู้ผลิตจะส่งสินค้าทั้งหมดให้ได้หรือไม่?

วันที่ใดก็ตามที่บริษัทแจ้งยืนยันวันที่ส่งมอบสินค้า วันนั้นก็จะเริ่มเปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะรับไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน ศกนี้

พร้อมกันกับวันที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ผู้ใดก็ตามที่สั่งซื้อในรอบที่ 1 ถ้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าจะมีช่องทางให้แจ้ง

ไม่ประสงค์จะรับสินค้า ซึ่งเมื่อยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้าแล้วเป็นอันยุติ

จำนวนสินค้าที่เกิดจากการแจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า จะมอบให้เป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามลำดับการจองซื้อที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อรอบที่ 2 ในลำดับต้นๆ สามารถชำระเงินเพื่อรับสินค้าได้พร้อมๆ กับผู้จองซื้อรอบที่ 1 หากมีผู้จองซื้อรอบที่ 1 ยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้า

หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทุกๆ ท่านรับทราบทางช่องทาง share.psu นี้ และช่องทาง facebook ที่ผมได้ post เรื่องนี้ไว้แล้ว

ผมไม่ได้ทำงานในฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าบริษัทไมโครซอฟท์ครับ แต่เพียงเห็นว่าหลายๆ ท่านมีความสนใจที่จะได้โอกาสซื้ออุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษตามเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมกันของทางบริษัท ขอความกรุณา post ข้อความเห็นของท่านดังเช่นผมทำงานของ ม.อ.

(^_^)

สงกรานต์

ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร กรุณาส่งถึงทางบริษัทที่

surfacethailand@microsoft.com

โปรดอย่ามุ่งแต่แสดงอารมณ์ผ่านทางแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อันใดนักนอกจากความสะใจ

และสร้างความรู้สึกไม่พึงใจแก่ผู้ถูกกล่าวถึง

ขอบคุณคุณสงกรานต์ มากค่ะ ที่มาให้รายละเอียด และขอชื่นชมการตอบแบบ"มืออาชีพ"สมกับเป็น"ลูกพระบิดา"จริงๆ เราต้องช่วยกันเป็นต้นแบบที่ดีในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์นะคะ ถ้าสังคมเล็กๆระดับมหาวิทยาลัยของเรายังเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้ ก็คงยากที่จะหวังให้ระดับกว้างกว่านี้ดีขึ้นได้ 

ขอบคุณมากค่ะ

เรียนคุณสงกรานต์

ตามที่ได้ดูในโพสต์ คอมเมนท์ ซึ่งในกล่าวถึงลิงค์ของไฟล์ http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf ปรากฏว่ายังมีชื่อของผมอยู่ครับ

ในลำดับที่ 28 iesorn.c Iesorn Chaisane Pack#1 7XR-00033 Surface RT32GB (tabletonly) THB 6,581.

ซึ่งผมได้ขอยกเลิกไปแล้ว และได้รับอีเมลการยืนยันจากคุณสงกรานต์ว่ายกเลิกแล้ว ซึ่งอีเมลที่ทางผมได้ติดต่อในตอนนั้นคือ iesorn.c@phuket.psu.ac.th ครับ รบกวนตรวจสอบด้วยครับ

Ico48
Jet [IP: 172.24.20.190]
12 September 2013 14:47
#92725

สวัสดีครับ
ผมคิดว่าหาก วันที่16-17 ยังไม่สามารถรับเครื่องได้ หรือไม่มีวันรับเครื่องที่ชัดเจน ผมขออนุญาตซื้อยี่ห้ออื่นและยกเลิกรายการสั่งซื้อนี้ได้ใช่ไหมครับ เนื่องจาก ค่าเสียโอกาสจากความล่าช้าสูงขึ้นจากการต้องหิ้วNotebookไป-กลับคณะ เพียงเพื่ออ่านหนังสือไฟล์ PDF ครับ ในวันที่17 ผมจะตัดสินใจอีกครั้งครับ

แต่หวังว่าจะได้รับเครื่องภายในสัปดาห์หน้าเพราะมันจะใช้ร่วมกับnotebook ได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณครับ

Ico48
Lee [IP: 111.84.210.69]
12 September 2013 14:55
#92726

ได้ครับ ตามนั้นย์

Ico48
ฺBig [IP: 180.183.169.253]
12 September 2013 20:34
#92739

ทางบริษัทแจ้งจะส่งเครื่องภายใน 4-8 สัปดาห์ โดยบริษัทอ้างว่าผลิตสิ้นค้าไม่ทัน ถ้าลองหาข้อมูลดูแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เหตุผล ถ้าติดตมข่าวจะพบว่าผลิตมาแ้ล้วขายไม่ออกซึ่งกำลังจะขาดทุนนั้นเอง มาคาดว่าทางบริษัทน่าจะกำลังรวบรวมสินค้าทั้งหมดที่ขายไม่ออกจากประเทศต่างๆ มาประเทศไทย อย่างน้อยก็เป็นการคืนทุนส่วนหนึ่ง การรวบรวมสินค้ารวมถึงการขนส่งอาจจะต้องใช้เวลา อันนี้พอจะเข้าในได้ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ถ้าบริษัทส่งสินค้าช้าไปมากก็จะเป็นปัญหาแน่นอนครับ เพราะมีหลายๆคนกำลังจะยกเลิกการจอง ทางบริทษัทก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าธรรมชาติและกลไกทางตลาดของสินค้า IT เป็นอย่างไร ทางบริษัทควรจะแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผู้ประสานงานคงตอบคำถามไม่ไหวแล้วครับ

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556

หลังจากที่รอคอยคำตอบมานาน ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลมาดังนี้ครับ

- วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 สินค้าเข้าที่คลัง สินค้า ช่วงเย็น

- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

- วันจันทร์ 23 ก.ย. 56 ทำการเปิดบิลสินค้า กระจายตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดส่งสินค้า

- ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน คาดว่าจะถึงวันพุธ หากไม่มีเหตุการประท้วงปิดถนน

- การรับสินค้า ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้

- วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรังนัดรับสินค้าที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชำระได้เป็นเงินสดเท่านั้น

หากไม่มารับในวันที่ 26 ก.ย. หรือต้องการชำระเป็นบัตรเครดิตต้องไปรับที่หน้าร้านในวันถัดไปจนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56

- วิทยาเขตตภูเก็ต และสุราษฏ์ธานี จะให้ไปรับสินค้าได้ตามสาขาในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 โดยทางบริษัทจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมาให้แต่ละร้านมาให้ครับ และต้องไปรับที่หน้าร้านในวันถัดไปจนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56

- ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าไว้แล้วไม่ได้ไปรับภายในวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ถือว่าสละสิทธิ์การซื้อสินค้า ซึ่งจะให้ทางร้านขายให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าตามลำดับการจองในรอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น.

Ico48
Kitisak S. [IP: 223.204.220.92]
13 September 2013 21:31
#92775

ขอบคุณ คุณสงกรานต์มากครับ สำหรับการประสานงาน

สรุปวิทยาเขตหาดใหญ่รับของได้วัน พฤ. ที่ 26 ไม่ทราบว่าตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงครับ

Ico48
Jet [IP: 172.24.20.190]
14 กันยายน 2556 08:36
#92781

รู้ข้อมูลชัดเจนแบบนี้สบายใจแล้วครับ ขอบคุณมากเลยครับ

Ico48
รัตติกาล [IP: 172.29.6.92]
16 กันยายน 2556 11:41
#92857

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

Ico48
Teerapon [IP: 113.53.38.16]
16 September 2013 22:49
#92866

หากในที่สุดเดือนนี้ไม่ได้สินค้า

ทาง MS น่าจะให้สิทธิ์ในการยกเลิกได้นะครับ

เพราะจะเหมือนเป็นของตายยังไงไม่รู้

สินค้าไอที มัวแต่จะราคาลดไปเรื่อยตามเวลา แทนที่จะได้ของถูกในเวลาที่เหมาะสม

เรียนคุณ GiGaPoM 10 กันยายน 2556 11:22 #92631

และคุณ Jet [IP: 172.24.20.190] 12 กันยายน 2556 14:47 #92725

และคุณ Teerapon [IP: 113.53.38.16] 16 กันยายน 2556 22:49 #92866

ขออภัยหากผมดำเนินการผิดพลาด จัดทำข้อมูลให้ไม่ถูกต้อง ผู้ที่ไม่ต้องการซื้อ ไม่ต้องสั่งยกเลิกครับ เพียงในวันที่รับสินค้าและชำระเงิน ท่านไม่ต้องไปรับสินค้าและไม่ต้องชำระเงิน

สินค้าที่ไม่มีผู้ซื้อในรอบที่ 1 จะมอบสิทธิ์การซื้อตามลำดับก่อนหลังให้ผู้ที่มีรายชื่อจองในรอบที่ 2

บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้นำ Surface RT ตัวอย่างจำนวน 4 เครื่องมาให้นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สัมผัส ทดลองใช้งาน ที่บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ตั้งแต่เวลา 0900-1700น.

Ico48
Amethyst [IP: 180.183.169.75]
19 กันยายน 2556 11:32
#92934

คือได้ทราบข่าวจากพนักงาน MS ที่เอา Surface RT มาโชว์ที่โรงช้างว่าจะต้องเลื่อนวันรับของรอบแรกเป็นเดือนตุลาคมแทน ไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนครับพี่สงกรานต์

ผมยังคอนเฟริมว่าจะเอาอยู่ครับผม

เรียนคุณ Amethyst [IP: 180.183.169.75] 19 กันยายน 2556 11:32 #92934

ผมได้โทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานบริษัท ComSeven, BaNANA IT เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 1028น. ได้รับคำยืนยันว่าส่งมอบสินค้าในวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ได้ หากไม่มีกรณีถูกปิดถนนจนรถขนสินค้าลงมาทางใต้ไม่ได้ครับ (^_^) สงกรานต์

สั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย http://goo.gl/nkKJjO

Ico48
ภัทรียา [IP: 172.22.112.52]
22 September 2013 03:40
#92998

ยกเลิกคำสั่งซื้อตรงลิงค์ไหนคะ

Ico48
nantasab [IP: 172.28.54.8]
22 September 2013 13:52
#93019

ขอทราบข้อมูลอัพเดท (รายชื่อ) การสั่งซื้อในรอบที่ 2 ด้วยครับ

คุณ ภัทรียา [IP: 172.22.112.52] 22 กันยายน 2556 03:40 #92998ไม่พบชื่อการสั่งซื้อของท่านใน
1.รายชื่อผู้สั่งซื้อรอบที่ 1

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

2.รายชื่อผู้สั่งซื้อรอบที่ 2

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder22Sep2013at9pm.pdf

จึงไม่มีการยกเลิกใดๆ สำหรับท่าน

การแจ้งยกเลิกให้ดำเนินการตามที่ผมระบุไว้ข้างท้ายบันทึก กรุณาเลื่อนขึ้นไปอ่าน

คุณ nantasab [IP: 172.28.54.8] 22 กันยายน 2556 13:52 #93019 สรุปมีจำนวน 14 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่2 ณ วันที่ 22 ก.ย. 2556 เวลา 2100น. ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder22Sep2013at9pm.pdf

Ico48
nantasab [IP: 172.24.20.35]
23 September 2013 00:04
#93039

ขอบคุณครับ :]

Ico48
Big [IP: 172.22.48.121]
23 September 2013 12:19
#93040

Microsoft Surface 2 เปิดตัวแล้วครับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน

ยังไม่ได้ของเลยตกรุ่นเสียแล้ว รุ่นใหม่จะใส่ซิมได้หรือเปล่า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ