นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 29097
ความเห็น: 152

การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

ข้อความเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับตัวแทนบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับการยืนยันว่าไม่มี Surface RT ราคาพิเศษสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอีกแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สงกรานต์ มุณีแนม
3 ก.พ. 2557


ข้อความเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556

เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อที่เป็นนักศึกษาหลายท่านได้เดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้ ได้ขยายเวลารับ Surface RT ที่สั่งซื้อรอบสองให้ไปรับก่อน 1800น.วันพุธที่ 30 ต.ค. 56 จากร้านที่ระบุไว้ข้างล่างที่
 

สำหรับผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "แต่ไม่ได้สั่งซื้อ" Surface RT ให้โทรศัพท์ไปขอจองซื้อได้ที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าคงเหลือจากผู้สั่งซื้อรอบสอง ก็สามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 0900น. 

 


 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 

มีผู้สั่งซื้อรอบแรกสละสิทธิ์จำนวน 71 ราย แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สั่งจองซื้อรอบสองรอบสุดท้ายทั้ง 59 รายได้รับสินค้า ให้ผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


 

ข้อความเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2556 

ผู้สั่งสินค้ารอบแรกหากไม่ไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 9 ต.ค. 56 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 0900น. จะเริ่มให้เวลา 7 วันสำหรับผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


ผู้สั่งซื้อที่มีรายชื่อไปแสดงตน ชำระเงินสด และรับสินค้าได้ โดยจะมอบสินค้าให้กับผู้ที่สั่งซื้อตามรายชื่อเท่านั้น หรือมีเอกสารรับมอบแทนตามที่ระบุข้างล่าง


ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ ข้อความเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 56 ผู้สั่งซื้อ Surface RT รอบแรกที่มีรายชื่อจาก ม.อ. วิทยาเขตต่างๆ กรุณาทยอยไปแสดงตนด้วยบัตรประชาชน ชำระเงินสด (เนื่องจากสินค้าราคาพิเศษทางร้านไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต) และรับสินค้าจาก ร้าน Bana IT สาขาที่กำหนดไว้ในบันทึกนี้

สั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย 

http://goo.gl/nkKJjO

สรุปมีจำนวน 58 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่ 2 ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 1400น.

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder27Sep2013at2pm.pdf

ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้นำ Surface RT ตัวอย่างจำนวน 4 เครื่องมาให้นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สัมผัส ทดลองใช้งาน ที่บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ตั้งแต่เวลา 0900-1700น. ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านบันทึกนี้ซึ่งจะแสดงลิ้งค์ให้สั่งซื้อ รอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2556

หลังจากที่รอคอยคำตอบมานาน ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลมาดังนี้ครับ

- วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 สินค้าเข้าที่คลัง สินค้า ช่วงเย็น

- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

- วันจันทร์ 23 ก.ย. 56  ทำการเปิดบิลสินค้า กระจายตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดส่งสินค้า

- ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน คาดว่าจะถึงวันพุธ หากไม่มีเหตุการประท้วงปิดถนน

- การรับสินค้า ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้

- การรับสินค้าแทน ผู้ซื้อ และผู้รับแทน ต้องวางบัตรประชาชนบนเครื่องถ่ายเอกสารให้มุมใดมุมหนึ่งเพียงมุมเดียวของบัตรซ้อนทับกันประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตรแล้วจึงกดทำสำเนา ซึ่งจะได้ภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายของทั้งผู้ซื้อ และผู้รับแทนบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว ชื่อผู้ซื้อบนบัตรต้องมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้ โดยผู้ซื้อเขียนข้อความ

ข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ซื้อ> รับรองสำเนาถูกต้อง ขอให้ร้านบานาน่าไอทีมอบสินค้าที่สั่งซื้อให้กับผู้แทนของข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับแทน>ซึ่งปรากฎอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนแผ่นนี้ <ลายมือชื่อของผู้ซื้อ และวันที่ทำสำเนาบัตร>

โดย ผู้รับแทน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อและรูปถ่ายตรงตามที่ผู้ซื้อเขียนระบุไว้ในสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทน

หากไม่จัดทำสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทนตามรายละเอียดที่ระบุข้างบน ถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการรับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้จากร้าน Banana iT

- ผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นและรับสินค้าที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ลานชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชำระได้เป็นเงินสดเท่านั้น หากไม่มารับในวันที่ 26 ก.ย. หรือต้องการชำระเป็นบัตรเครดิตต้องไปรับที่หน้าร้านได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดของร้าน 0900-1800น. ทุกวัน

Banana iT สาขาหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 0900-1800น. ผู้ซื้อจาก หาดใหญ่ ปัตตานี และ ตรัง
เลขที่ 103/1 ถนนโชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเบอร์ติดต่อร้าน 083-9891548
ผู้จัดการสาขา คุณจันจิรา 084-000-9292

- วิทยาเขตภูเก็ต และสุราษฏ์ธานี  นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นหรือบัตรเครดิตและรับสินค้าได้ตามสาขาในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดปิดของร้าน

Banana iT สาขาภูเก็ต ผู้ซื้อจาก ภูเก็ต
ชั้น 2 ห้อง 217-218 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ต.วิชิตอ.เมืองภูเก็ต จ.ภุเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อร้าน 081-7552394
ผู้จัดการสาขา คุณปุญชรัสมิ์ 089-908-2888

Banana iT สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้ซื้อจาก สุราษฎร์ธานี
ห้องเลขที่ 209 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 88 ม.10 ต.วัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี84000
เบอร์ติดต่อร้าน 089-924-7250
ผู้จัดการสาขา คุณวิราวรณ 091-161-8186
- ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าไว้แล้วไม่ได้ไปรับภายในวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ถือว่าสละสิทธิ์การซื้อสินค้า ซึ่งจะให้ทางร้านขายให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าตามลำดับการจองในรอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ยืนยันรับคำสั่งซื้อทั้ง 319 เครื่องไปแล้วครับตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2556และมีประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 ตามไฟล์ 

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

ขณะนี้จะยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด รายชื่อผู้ที่ได้สั่งซื้อไปแล้วตามรายชื่อในไฟล์นี้

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สถานะตอนนี้คือรอดูว่าวันที่ 15 ก.ย. 2556 นี้ทางผู้ผลิตจะส่งสินค้าทั้งหมดให้ได้หรือไม่?

วันที่ใดก็ตามที่บริษัทแจ้งยืนยันวันที่ส่งมอบสินค้า วันนั้นก็จะเริ่มเปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะรับไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน ศกนี้

พร้อมกันกับวันที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ผู้ใดก็ตามที่สั่งซื้อในรอบที่ 1 ถ้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าจะมีช่องทางให้แจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า ซึ่งเมื่อยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้าแล้วเป็นอันยุติ

จำนวนสินค้าที่เกิดจากการแจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า จะมอบให้เป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามลำดับการจองซื้อที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อรอบที่ 2 ในลำดับต้นๆ สามารถชำระเงินเพื่อรับสินค้าได้พร้อมๆ กับผู้จองซื้อรอบที่ 1 หากมีผู้จองซื้อรอบที่ 1 ยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้า

หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทุกๆ ท่านรับทราบทางช่องทาง share.psu นี้ และช่องทาง facebook ที่ผมได้ post เรื่องนี้ไว้แล้ว 

ผมไม่ได้ทำงานในฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าบริษัทไมโครซอฟท์ครับ แต่เพียงเห็นว่าหลายๆ ท่านมีความสนใจที่จะได้โอกาสซื้ออุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษตามเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมกันของทางบริษัท ขอความกรุณา post ข้อความเห็นของท่านดังเช่นผมทำงานของ ม.อ.(^_^) สงกรานต์

ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร กรุณาส่งถึงทางบริษัทที่surfacethailand@microsoft.comโปรดอย่ามุ่งแต่แสดงอารมณ์ผ่านทางแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อันใดนักนอกจากความสะใจ และสร้างความรู้สึกไม่พึงใจแก่ผู้ถูกกล่าวถึง


ประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 เมื่อ ม.อ. ส่งยอดสรุป 319 เครื่องไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ *****

ตามไฟล์รายชื่อผู้สั่งซื้อ Microsoft Surface RT

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สรุปมีจำนวน 319 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2556 เวลา 1300น. ปิดรับสั่งซื้อแล้ว และไม่รับแก้ไขข้อมูลใดๆ รอการติดต่อจากบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งจะให้ BaNANA IT ยืนยันวันเวลาที่จะมาจำหน่ายสินค้าและรับเงินจากผู้สั่งซื้อเป็นลำดับถัดไป (^_^) สงกรานต์ 


สรุปมีจำนวน 299 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 1800น.

สรุปมีจำนวน 208 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 0900น.

สรุปมีจำนวน 176 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 1200น.

สรุปมีจำนวน 119 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 1400น.

สรุปมีจำนวน 90 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2556 เวลาเที่ยงวัน 

สรุปมีจำนวน 63 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 1100น.

สรุปมีจำนวน 40 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 0920น.

http://www.youtube.com/watch?v=VWbBbEI5vW8 VDO แนะนำ Surface RT โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2556

http://www.kafaak.com/2013/07/27/what-microsoft-miss-in-windows-rt/

ความเห็นเกี่ยวกับ Surface RT โดยคุณ Kafaak เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2556


Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ให้ที่ สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ***** กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลสั่งซื้อครับ (^_^) สงกรานต์ โทรศัพท์ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 2088 หรือ 074-28-2088 

จะได้รับ Microsoft Surface RT ประมาณวันที่ เท่าไหร่? และ ต้องไปชำระเงินและรับของที่ไหน?

ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 5 วิทยาเขต จึงได้ประสานงานให้บริษัท BaNANA IT ช่วยอำนวยความสะดวกในการไปรับสินค้าและชำระเงินที่ สาขา BaNANA IT ดังนี้
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ BaNANA IT นำสินค้าพร้อมเครื่องรับชำระเงินมาที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกำหนดวันที่และช่วงเวลาที่ชัดเจนหากผู้ซื้อไม่มาในวันที่กำหนด ก็สามารถไปที่ BaNANA IT อาคารพาณิชย์(ตรงข้ามบขส.) อ.หาดใหญ่ ได้
2. วิทยาเขตภูเก็ต ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
3. วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏ์ธานี
4. วิทยาเขตปัตตานี และตรัง เนื่องจากไม่มี BaNANA IT อาจจะต้องให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการโอนเงิน และผมชำระเงินรับสินค้าไว้ให้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และจะส่งผ่านสินค้าไปให้ที่ตัวแทน ท่านใดท่านหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อฝากไปให้ผู้สั่งซื้อรายอื่นๆ ในปัตตานี และตรัง

ทั้งหมดนี้ กำลังรอวันที่ยืนยันการส่งสินค้า และการชำระเงินจากทาง BaNANA IT ครับ

ท่านใดที่สั่งผิดพลาดด้วยความเข้าใจผิดแจ้งปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกได้ที่โพสข้างล่างนี้โดยระบุ

1. PSU Passport

2. ชื่อภาษาอังกฤษ

3. นามสกุลภาษาอังกฤษ

4. ข้าพเจ้ายืนยัน ขอยกเลิกรายการ...(ระบุรายรายละเอียด)

5. วันที่แจ้งยกเลิกสั่ง วันที่ 26 ก.ย. 2556 (ไม่รับยกเลิกหลังจากวันนี้)

และ ส่งข้อความเดียวกันทางอีเมลถึง songkrant.m@psu.ac.th ต้องส่งข้อความยืนยันทั้ง 2 ทาง และผมต้องตอบกลับข้อความของท่านจึงจะยกเลิก

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): education  microsoft  rt  surface
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 11:28 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Ikkyu, Ico24 Our Shangri-La, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Aj thammarat [IP: 180.183.173.200]
23 September 2013 23:09
#93056

http://www.youtube.com/watch?v=2PuphrxrT6U&feature=player_detailpage เอาไงดีครับ เริ่มลังเล >*<

Ico48
Pui [IP: 122.154.33.110]
24 September 2013 08:40
#93059

เรียน คุณสงกรานต์

คือว่ามีเรื่งรบกวนหน่อยคะ วันพฤหัส ที่ 26 กันยายน 2556 เป็นวันที่ต้องไปรับsurefaceที่ตึกLRC รึปล่าวคะ คืออยากได้วัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนน่ะคะ เพราะอยู่ต่างจังหวัดและวันราชการต้องทำงาน จะได้เคลียร์ได้ถูก ขอบคุณค๊าบบ

Ico48
Pui [IP: 122.154.33.110]
24 September 2013 08:54
#93061

xปุ๋ยเหนข้อความจากด้านบนแล้วค่ะ ขอบคุณคะ

สรุปมีจำนวน 17 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่2 ณ วันที่ 24 ก.ย. 2556 เวลา 0900น. ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder24Sep2013at9am.pdf

Ico48
pasu kawmanee [IP: 180.183.170.154]
24 September 2013 21:21
#93088

ส่งข้อมูลไปให้แล้วคับรบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคับและการชำระเงินต้องชำระเงินยังไงคับโปรดแจ้งมาให้ทราบด้วยคับ

Ico48
สราวุฒิ [IP: 172.24.23.76]
25 September 2013 01:02
#93090

วันพฤหัสที่ 26 กันยายน 56 นี้ ยังคงเป็นวันรับสินค้า ใช่ไหมคับ แล้วยังรับที่ มอ หรือต้องไปรับที่ร้าน? (สงสัยจากข้อความที่ถูกขีด)

ขอบคุณครับ

Ico48
ฺฺBig [IP: 172.22.48.121]
25 September 2013 09:45
#93094

ดูหน้าตารุ่น surface 2 ได้ที่นี่ครับ http://men.kapook.com/view72003.html

Ico48
ภาสุ แก้วมรี [IP: 182.93.212.46]
25 September 2013 09:54
#93095

สรุป17เครื่องทำไมไม่มีชื่อผมเลยอะ ต้อลงทะเบียนก่อนหรือปาวแล้วมีเบอติดต่อไหมคับจะได้โทรไปถามว่าข้อมูลไปถึงยัง ขอรบกวนด้วยคับ

เรียนคุณ pasu kawmanee [IP: 180.183.170.154] 24 กันยายน 2556 21:21 #93088

ภาสุ แก้วมรี [IP: 182.93.212.46] 25 กันยายน 2556 09:54 #93095

กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ที่ผมได้บันทึกไว้ข้างบน

ผู้ซื้อจาก ม.อ.วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี รับสินค้าชำระเงินที่ Banana iT สาขาสุราษฎร์ธานี วันที่จะได้รับสินค้าของผู้สั่งซื้อรอบที่ 2 รอให้ทางบริษัทยืนยัน

ซึ่งหากเป็นระยะเวลาเดียวกับการสั่งซื้อรอบแรก คาดว่าจะได้รับสินค้าปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

ในส่วนบนของ Google Web Form ที่ผมแจ้งไว้ด้านบน

ผู้ที่สั่งซื้อ Surface RT กรุณาตรวจสอบชื่อและรายการที่ท่านสั่งซื้อได้จากไฟล์

ซึ่งจะสรุปรายชื่อให้ตรวจสอบดูได้วันละ 1 ครั้ง ทุกวันเวลาเวลา 2100น.

***** กรุณาอย่าส่งข้อมูลสั่งซื้อในแบบฟอร์มซ้ำๆ ให้ผมเป็นภาระต้องมาคอยตรวจลบรายการที่ซ้ำๆ ออก *****

จากไฟล์ล่าสุดที่

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder24Sep2013at9am.pdf

มีรายชื่อเพิ่มเติมมาดังต่อไปนี้

24/9/2556, 10:32:47 Pack#2 Surakarn

24/9/2556, 11:21:05 Pack#4 Soontreeya

24/9/2556, 11:24:22 Pack#4 Orapan

24/9/2556, 21:13:54 Pack#1 Pasu

24/9/2556, 21:14:53 Pack#1 Pasu

25/9/2556, 9:05:45 Pack#4 Pasu

25/9/2556, 9:07:05 Pack#4 Pasu

25/9/2556, 9:07:46 Pack#1 Sattron

ขอความกรุณาคุณ Pasu ตัดสินใจสรุปให้แน่นอนว่า Pack#1 หรือ Pack#4 เพื่อผมจะได้ลบรายการสั่งซ้ำๆ ออก

เพื่อสรุปรายชื่อผู้สั่งซื้อวันนี้เวลา 2100น. ให้ได้ถูกต้องครับ

เรียนคุณ สราวุฒิ [IP: 172.24.23.76] 25 กันยายน 2556 01:02 #93090 สำหรับผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง เนื่องจากลานใต้อาคาร LRC เป็นพื้นที่เปิดโล่ง บริษัทมีความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของสินค้ามูลค่าสูง และจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะดูแลได้ทั่วถึง จึงขอให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตน เพื่อชำระเงินสดเท่านั้น และรับสินค้าที่ Banana iT สาขาหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 0900-1800น. ทุกวัน ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ต.ค. ศกนี้ อาคารเลขที่ 103/1 ถนนโชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเบอร์ติดต่อร้าน 083-9891548

เรียนคุณภาสุ แก้วมรี [IP: 182.93.212.46] 25 กันยายน 2556 09:54 #93095

ได้ลบรายการสั่งซื้อซ้ำๆ ออกแล้วตามอีเมลที่แจ้งมาคงเหลือเพียง Pack#4

สำหรับผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง ผมได้รับการติดต่อจาก Banana IT สาขาหาดใหญ่ (สถานีขนส่ง) วันพุธที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 1506น. แจ้งว่าสินค้ามาถึงร้านแล้ว

พร้อมให้ผู้สั่งซื้อที่มีรายชื่อทยอยมาแสดงตน ชำระเงินสด และรับสินค้าได้ โดยจะมอบสินค้าให้กับผู้ที่สั่งซื้อตามรายชื่อเท่านั้น หรือมีเอกสารรับมอบแทนตามที่ระบุข้างล่าง

Ico48
Thx [IP: 172.29.21.53]
25 กันยายน 2556 19:35
#93120

ได้รับเครื่องแล้วนะครับ ขอบคุณคุณสงกรานต์มาก ใช้ได้ดี ไหลลื่น

เหมาะกับผมมากเพราะปกติใช้แค่พิมพ์งาน อ่านเอกสาร เล่นเนท

เรียนคุณ Thx [IP: 172.29.21.53] 25 กันยายน 2556 19:35 #93120 ด้วยความยินดีครับ และขอรับทราบข้อมูลวันเวลาที่ไปรับสินค้า และมีจำนวนผู้ไปรับสินค้ามากน้อยเท่าใด? ได้รับความสะดวกเป็นอย่างไร? ใช้เวลารอรับสินค้ามากน้อยเพียงใด? สรุปมีจำนวน 26 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่2 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 2210น.

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder25Sep2013at10pm.pdf

Ico48
Aj thammarat [IP: 180.183.174.243]
25 September 2013 23:20
#93131

พรุ่งนี้จะไปรับของ ยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะครับ

Ico48
siraon wannaro [IP: 182.93.212.46]
26 September 2013 10:52
#93145

การสั่งสินค้ารอบที่2 สินค้าจะมาช่วงไหนค่ะเพราะว่าปิดเทอมต้องลงเรียนซัมเมอร์จึงขอรับทราบข้อมูลเรื่องการจัดส่งสินค้าและวันที่ต้องการจะรีบสินค้าอย่งแจ่มชัดและถ้าเกิดไม่สามรถไปรับสินค้าได้จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนตังเองและคนที่จะไปรับของใช้ไหมค่ะและต้องถ่ายบัตรนักศึกษาด้วยไหม

Ico48
JETSON [IP: 172.24.20.190]
26 September 2013 12:53
#93150

ขอบคุณ คุณสงกรานต์มากครับ ไปรับมาแล้วครับ ไม่ผิดหวังจริงๆครับ

คนไปรับกันไม่ขาดสายเลย 10.30-11.00น.ครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

Ico48
benzduzija [IP: 172.27.17.88]
26 September 2013 13:20
#93154

ได้รับเครื่องแล้วนะครับ ^_^

Ico48
warakorn [IP: 172.28.55.29]
26 September 2013 15:42
#93160

ขอบคุณมากครับ คุณสงกรานต์ วันนี้ได้รับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ของผม ตอนไปรับใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีครับ (9.30 น 26 กันยายน 56)

สะดวกดีครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

Ico48
Aj thammarat [IP: 192.168.183.7]
26 September 2013 17:36
#93165

ไปรับเครื่องมาแล้วครับ

สะดวกรวดเร็วดี

ลองใช้งานเบื้องต้นก็โอเคเลยครับ

ชอบเลย ^^

ด้วยความยินดีครับที่ได้ช่วยให้หลายๆ ท่านได้รับเครื่องไปใช้งานได้ตามความต้องการ หลังจากการรอคอยติดตามสอบถามมาอย่างต่อเนื่องทางร้านให้ข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 2556 เวลา 1745น. ว่าวันนี้ยังไปรับกันไม่มากเพียง 80 กว่าเครื่องยังเหลืออีก 200 กว่าเครื่อง จากการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนๆ ล่าสุด ที่แจ้งผ่านทางช่องทางบันทึกนี้ พบว่ามีอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้ติดตามข่าว ทำให้ไปรอรับกันที่ LRC ผมขออภัยท่านเหล่านั้นด้วยที่ไม่อาจจะสื่อสารไปยังท่านได้ ขอให้ติดตามข่าวจาก บันทึกที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ครับ http://share.psu.ac.th/blog/itetc/30162 (^_^) สงกรานต์

Ico48
Jack [IP: 27.55.33.17]
26 September 2013 20:55
#93172

สอบถามนินึงครับ คนที่สั่ง touch case ด้วยนี่ เป็นคีย์บอร์ดแป้นภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือ เป็น ไทย+อังกฤษครับ

ขอบคุณมากครับ

Ico48
Kitisak S. [IP: 171.6.57.78]
26 September 2013 22:50
#93177

ไปรับเครื่องมาแล้วครับ ก็เป็นอย่างที่ได้ศึกษาข้อมูลมา น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่เอาไว้เล่นเน้นการทำงานมากกว่า

คุณสงกรานต์ครับ ผมจะซื้อเพิ่มตัว VGA Adapter ไม่ทราบต้องทำอย่างไร ไปกรอกในการซื้อรอบสอง ตัวฟอร์มบังคับให้เลือกตัวเครื่องด้วย

ขอบคุณครับ

เรียนคุณ Jack [IP: 27.55.33.17] 26 กันยายน 2556 20:55 #93172

แป้นพิมพ์ที่ซื้อจาก Pack#2,#3,#4 จะมีอักษรไทยมาด้วยครับ (^_^) สงกรานต์

Ico48
tadsanee [IP: 115.67.198.89]
27 September 2013 07:12
#93181

รอบที่2ในการสั่งซื้อ ที่ประกาศไว้ถึงวันที่26กันยายน2556 เวลาไม่เกิน23.59 แต่ดิฉันสั่งซื้อไป วันที่26กันยายน2556 เวลา12.45 ยังไม่เห็นอยู่ในรายชื่อการสั่งซื้อ สอบถามมาเพื่อทราบ ขอบคุณคะ

รหัส5310110208

Ico48
Thanate [IP: 172.31.48.199]
27 September 2013 11:33
#93193

ไปรับเครื่องมาแล้วเช่นกันครับ สะดวกและรวดเร็วดีครับ แต่มีความต้องการซือ VGA Adapter เพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับคุณ Kitisak S. ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ

Ico48
Pteerapo [IP: 172.29.16.95]
27 September 2013 11:38
#93194

ใครได้รัลแล้วรบกวน review software พื้นฐานหน่อยครับ พวก office นี่ใช้งานสะดวกดีไหมครับ

Ico48
warakorn [IP: 172.28.5.38]
27 September 2013 13:02
#93195

ผมขออนุญาติคุณสงกรานต์ รีวิว office (คร่าวๆ) ให้กับ คุณ Pteerapo นะครับ

ถึงคุณ Pteerapo

ออฟฟิสที่ได้มามี 4 ตัวด้วยกันครับ ได้แก่

Microsoft office word 2013

Microsoft office powerpoint 2013

Microsoft office excel 2013

Microsoft office one note 2013

เท่าที่ผมใช้มาทุกตัวใช้ได้เหมือนกับออฟฟิสที่อยู่ในคอมทั่วไปครับ

มีความสะดวกและตอบสนองเร็วดีครับ แบบที่เรียกว่าลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวครับ สามารถใช้นิ้วในซูมเข้า-ออกได้

แก้ไขงานโดยใช้นิ้ว ปากกา stylus แบบ capacitive และ เมาส์

หากคุณ Pteerapo มีไฟล์ใน skydrive หรือ dropbox สามารถโหลดมาแก้งานได้สบายเลยครับ

อีกทั้งสี ภาพ และฟอนต์ ไม่เพี้ยนนะครับ (หมายเหตุ : ฟอนต์ขึ้นอยู่กันการติดตั้งเพิ่มในเครื่องด้วยครับ)

อีกอย่างมีฟังก์ชันคีย์บอร์ดบนหน้าจอที่สามารถเขียนด้วยลายมือ และเครื่องจะทำการแปลงให้เป็นตัวพิมพ์ได้ด้วยครับ

(อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวน่ะครับ)

หากผมรีวิวผิดพลาดหรือตกหล่นประการใด ก็ขอคำแนะนำ และแชร์ประสบการณ์จากท่านอื่นๆ ด้วยนะครับ

คุณ tadsanee [IP: 115.67.198.89] 27 กันยายน 2556 07:12 #93181

สรุปมีจำนวน 58 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่2 ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 1400น.

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder27Sep2013at2pm.pdf

ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ

ขอบคุณ คุณ warakorn [IP: 172.28.5.38] 27 กันยายน 2556 13:02 #93195 มากครับที่แบ่งปันประสบการณ์ Surface RT

(^_^)

สงกรานต์

Ico48
Pteerapo [IP: 172.29.16.95]
27 September 2013 15:17
#93202

ขอบคุณมากครับคุณ warakorn

เดี๋ยวจะแวะไปรับที่ banana it แต่โทนติดต่อร้านไม่ได้เลย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ