นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 29058
ความเห็น: 152

การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

ข้อความเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับตัวแทนบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับการยืนยันว่าไม่มี Surface RT ราคาพิเศษสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอีกแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สงกรานต์ มุณีแนม
3 ก.พ. 2557


ข้อความเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556

เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อที่เป็นนักศึกษาหลายท่านได้เดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้ ได้ขยายเวลารับ Surface RT ที่สั่งซื้อรอบสองให้ไปรับก่อน 1800น.วันพุธที่ 30 ต.ค. 56 จากร้านที่ระบุไว้ข้างล่างที่
 

สำหรับผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "แต่ไม่ได้สั่งซื้อ" Surface RT ให้โทรศัพท์ไปขอจองซื้อได้ที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าคงเหลือจากผู้สั่งซื้อรอบสอง ก็สามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 0900น. 

 


 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 

มีผู้สั่งซื้อรอบแรกสละสิทธิ์จำนวน 71 ราย แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สั่งจองซื้อรอบสองรอบสุดท้ายทั้ง 59 รายได้รับสินค้า ให้ผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


 

ข้อความเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2556 

ผู้สั่งสินค้ารอบแรกหากไม่ไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 9 ต.ค. 56 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 0900น. จะเริ่มให้เวลา 7 วันสำหรับผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้


ผู้สั่งซื้อที่มีรายชื่อไปแสดงตน ชำระเงินสด และรับสินค้าได้ โดยจะมอบสินค้าให้กับผู้ที่สั่งซื้อตามรายชื่อเท่านั้น หรือมีเอกสารรับมอบแทนตามที่ระบุข้างล่าง


ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ ข้อความเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 56 ผู้สั่งซื้อ Surface RT รอบแรกที่มีรายชื่อจาก ม.อ. วิทยาเขตต่างๆ กรุณาทยอยไปแสดงตนด้วยบัตรประชาชน ชำระเงินสด (เนื่องจากสินค้าราคาพิเศษทางร้านไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต) และรับสินค้าจาก ร้าน Bana IT สาขาที่กำหนดไว้ในบันทึกนี้

สั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย 

http://goo.gl/nkKJjO

สรุปมีจำนวน 58 เครื่องที่สั่งซื้อในรอบที่ 2 ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 1400น.

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRT2ndOrder27Sep2013at2pm.pdf

ปิดรับสั่งซื้อแล้วครับ

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้นำ Surface RT ตัวอย่างจำนวน 4 เครื่องมาให้นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สัมผัส ทดลองใช้งาน ที่บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ตั้งแต่เวลา 0900-1700น. ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านบันทึกนี้ซึ่งจะแสดงลิ้งค์ให้สั่งซื้อ รอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

สำหรับผู้สั่งซื้อแล้วในรอบที่ 1 โปรดเตรียมรับสินค้าวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกข้างล่างนี้


ข้อความเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2556

หลังจากที่รอคอยคำตอบมานาน ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลมาดังนี้ครับ

- วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 สินค้าเข้าที่คลัง สินค้า ช่วงเย็น

- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

- วันจันทร์ 23 ก.ย. 56  ทำการเปิดบิลสินค้า กระจายตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดส่งสินค้า

- ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน คาดว่าจะถึงวันพุธ หากไม่มีเหตุการประท้วงปิดถนน

- การรับสินค้า ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้

- การรับสินค้าแทน ผู้ซื้อ และผู้รับแทน ต้องวางบัตรประชาชนบนเครื่องถ่ายเอกสารให้มุมใดมุมหนึ่งเพียงมุมเดียวของบัตรซ้อนทับกันประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตรแล้วจึงกดทำสำเนา ซึ่งจะได้ภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายของทั้งผู้ซื้อ และผู้รับแทนบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว ชื่อผู้ซื้อบนบัตรต้องมีชื่อตรงกับไฟล์รายชื่อผู้ที่สั่งจองไว้ โดยผู้ซื้อเขียนข้อความ

ข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ซื้อ> รับรองสำเนาถูกต้อง ขอให้ร้านบานาน่าไอทีมอบสินค้าที่สั่งซื้อให้กับผู้แทนของข้าพเจ้า <ระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับแทน>ซึ่งปรากฎอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนแผ่นนี้ <ลายมือชื่อของผู้ซื้อ และวันที่ทำสำเนาบัตร>

โดย ผู้รับแทน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อและรูปถ่ายตรงตามที่ผู้ซื้อเขียนระบุไว้ในสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทน

หากไม่จัดทำสำเนาบัตรประชาชนเพี่อรับสินค้าแทนตามรายละเอียดที่ระบุข้างบน ถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการรับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้จากร้าน Banana iT

- ผู้ซื้อจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นและรับสินค้าที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ลานชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชำระได้เป็นเงินสดเท่านั้น หากไม่มารับในวันที่ 26 ก.ย. หรือต้องการชำระเป็นบัตรเครดิตต้องไปรับที่หน้าร้านได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดของร้าน 0900-1800น. ทุกวัน

Banana iT สาขาหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 0900-1800น. ผู้ซื้อจาก หาดใหญ่ ปัตตานี และ ตรัง
เลขที่ 103/1 ถนนโชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเบอร์ติดต่อร้าน 083-9891548
ผู้จัดการสาขา คุณจันจิรา 084-000-9292

- วิทยาเขตภูเก็ต และสุราษฏ์ธานี  นำบัตรประชาชน ไปแสดงเพื่อชำระเงินสดเท่านั้นหรือบัตรเครดิตและรับสินค้าได้ตามสาขาในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 56 จนถึงวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ตามเวลาเปิดปิดของร้าน

Banana iT สาขาภูเก็ต ผู้ซื้อจาก ภูเก็ต
ชั้น 2 ห้อง 217-218 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ต.วิชิตอ.เมืองภูเก็ต จ.ภุเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อร้าน 081-7552394
ผู้จัดการสาขา คุณปุญชรัสมิ์ 089-908-2888

Banana iT สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้ซื้อจาก สุราษฎร์ธานี
ห้องเลขที่ 209 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 88 ม.10 ต.วัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี84000
เบอร์ติดต่อร้าน 089-924-7250
ผู้จัดการสาขา คุณวิราวรณ 091-161-8186
- ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าไว้แล้วไม่ได้ไปรับภายในวันศุกร์ 4 ต.ค. 56 ถือว่าสละสิทธิ์การซื้อสินค้า ซึ่งจะให้ทางร้านขายให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าตามลำดับการจองในรอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับลงชื่อจองตั้งแต่วันศุกร์ 20 ก.ย. 56 เวลา 0123น. 

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ยืนยันรับคำสั่งซื้อทั้ง 319 เครื่องไปแล้วครับตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2556และมีประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 ตามไฟล์ 

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

ขณะนี้จะยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด รายชื่อผู้ที่ได้สั่งซื้อไปแล้วตามรายชื่อในไฟล์นี้

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สถานะตอนนี้คือรอดูว่าวันที่ 15 ก.ย. 2556 นี้ทางผู้ผลิตจะส่งสินค้าทั้งหมดให้ได้หรือไม่?

วันที่ใดก็ตามที่บริษัทแจ้งยืนยันวันที่ส่งมอบสินค้า วันนั้นก็จะเริ่มเปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะรับไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน ศกนี้

พร้อมกันกับวันที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ผู้ใดก็ตามที่สั่งซื้อในรอบที่ 1 ถ้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าจะมีช่องทางให้แจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า ซึ่งเมื่อยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้าแล้วเป็นอันยุติ

จำนวนสินค้าที่เกิดจากการแจ้งไม่ประสงค์จะรับสินค้า จะมอบให้เป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามลำดับการจองซื้อที่เปิดรับเป็นรอบที่ 2 ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อรอบที่ 2 ในลำดับต้นๆ สามารถชำระเงินเพื่อรับสินค้าได้พร้อมๆ กับผู้จองซื้อรอบที่ 1 หากมีผู้จองซื้อรอบที่ 1 ยืนยันไม่ประสงค์จะรับสินค้า

หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทุกๆ ท่านรับทราบทางช่องทาง share.psu นี้ และช่องทาง facebook ที่ผมได้ post เรื่องนี้ไว้แล้ว 

ผมไม่ได้ทำงานในฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าบริษัทไมโครซอฟท์ครับ แต่เพียงเห็นว่าหลายๆ ท่านมีความสนใจที่จะได้โอกาสซื้ออุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษตามเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมกันของทางบริษัท ขอความกรุณา post ข้อความเห็นของท่านดังเช่นผมทำงานของ ม.อ.(^_^) สงกรานต์

ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร กรุณาส่งถึงทางบริษัทที่surfacethailand@microsoft.comโปรดอย่ามุ่งแต่แสดงอารมณ์ผ่านทางแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อันใดนักนอกจากความสะใจ และสร้างความรู้สึกไม่พึงใจแก่ผู้ถูกกล่าวถึง


ประกาศจากบริษัทไมโครซอฟท์แจ้งว่าจะส่งสินค้าล่าช้าครับ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556 เมื่อ ม.อ. ส่งยอดสรุป 319 เครื่องไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/TH_Surface_RT_EDU_Delivery_Delayed_20Aug2013.pdf

สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ *****

ตามไฟล์รายชื่อผู้สั่งซื้อ Microsoft Surface RT

http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/surface-rt/PSUSurfaceRTOrder17Aug2013at1pm.pdf

สรุปมีจำนวน 319 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2556 เวลา 1300น. ปิดรับสั่งซื้อแล้ว และไม่รับแก้ไขข้อมูลใดๆ รอการติดต่อจากบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งจะให้ BaNANA IT ยืนยันวันเวลาที่จะมาจำหน่ายสินค้าและรับเงินจากผู้สั่งซื้อเป็นลำดับถัดไป (^_^) สงกรานต์ 


สรุปมีจำนวน 299 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 1800น.

สรุปมีจำนวน 208 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 0900น.

สรุปมีจำนวน 176 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 1200น.

สรุปมีจำนวน 119 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 1400น.

สรุปมีจำนวน 90 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2556 เวลาเที่ยงวัน 

สรุปมีจำนวน 63 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 1100น.

สรุปมีจำนวน 40 เครื่องที่สั่งซื้อ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 0920น.

http://www.youtube.com/watch?v=VWbBbEI5vW8 VDO แนะนำ Surface RT โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2556

http://www.kafaak.com/2013/07/27/what-microsoft-miss-in-windows-rt/

ความเห็นเกี่ยวกับ Surface RT โดยคุณ Kafaak เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2556


Tablet ที่มีราคาพืเศษสำหรับสถานศึกษาคือ Surface RT ติดตั้งได้เฉพาะ Apps จาก Windows Store http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-8/windows-store เท่านั้น ติดตั่งโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับ Windows7 ไม่ได้ ครับ หากเป็นรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ Windows7 ได้ ต้องเป็น Surface Pro ที่ราคาสูงกว่า และยังไม่มีราคาลดพิเศษสำหรับสถานศึกษา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสั่งซื้อ Microsoft Surface RT แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ให้ที่ สิ้นสุดรับการสั่งซื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23.59 น. ผู้ที่บันทึกคำสั่งซื้อหลังจากเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ***** กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลสั่งซื้อครับ (^_^) สงกรานต์ โทรศัพท์ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 2088 หรือ 074-28-2088 

จะได้รับ Microsoft Surface RT ประมาณวันที่ เท่าไหร่? และ ต้องไปชำระเงินและรับของที่ไหน?

ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 5 วิทยาเขต จึงได้ประสานงานให้บริษัท BaNANA IT ช่วยอำนวยความสะดวกในการไปรับสินค้าและชำระเงินที่ สาขา BaNANA IT ดังนี้
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ BaNANA IT นำสินค้าพร้อมเครื่องรับชำระเงินมาที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกำหนดวันที่และช่วงเวลาที่ชัดเจนหากผู้ซื้อไม่มาในวันที่กำหนด ก็สามารถไปที่ BaNANA IT อาคารพาณิชย์(ตรงข้ามบขส.) อ.หาดใหญ่ ได้
2. วิทยาเขตภูเก็ต ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
3. วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี ผู้สั่งซื้อไปชำระเงินรับสินค้าที่ BaNANA IT ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏ์ธานี
4. วิทยาเขตปัตตานี และตรัง เนื่องจากไม่มี BaNANA IT อาจจะต้องให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการโอนเงิน และผมชำระเงินรับสินค้าไว้ให้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และจะส่งผ่านสินค้าไปให้ที่ตัวแทน ท่านใดท่านหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อฝากไปให้ผู้สั่งซื้อรายอื่นๆ ในปัตตานี และตรัง

ทั้งหมดนี้ กำลังรอวันที่ยืนยันการส่งสินค้า และการชำระเงินจากทาง BaNANA IT ครับ

ท่านใดที่สั่งผิดพลาดด้วยความเข้าใจผิดแจ้งปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกได้ที่โพสข้างล่างนี้โดยระบุ

1. PSU Passport

2. ชื่อภาษาอังกฤษ

3. นามสกุลภาษาอังกฤษ

4. ข้าพเจ้ายืนยัน ขอยกเลิกรายการ...(ระบุรายรายละเอียด)

5. วันที่แจ้งยกเลิกสั่ง วันที่ 26 ก.ย. 2556 (ไม่รับยกเลิกหลังจากวันนี้)

และ ส่งข้อความเดียวกันทางอีเมลถึง songkrant.m@psu.ac.th ต้องส่งข้อความยืนยันทั้ง 2 ทาง และผมต้องตอบกลับข้อความของท่านจึงจะยกเลิก

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): education  microsoft  rt  surface
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 11:28 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Ikkyu, Ico24 Our Shangri-La, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
วิชญุตม์ สุขใส [IP: 172.24.17.65]
27 กันยายน 2556 20:21
#93214

รับของมาแล้วครับ ไหลลื่นมากครับหากเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มจริงๆ ขอบคุณมากครับที่เป็นภาระสั่งซื้อให้

Ico48
supan [IP: 115.67.71.171]
28 กันยายน 2556 01:18
#93216

สั่งซื้อรอบที่2 ไม่ทราบว่าจะได้รับของเมื่อไหร่ครับ

ขอบคุณครับ

Ico48
Siraon Wannaro [IP: 180.183.25.81]
29 กันยายน 2556 21:12
#93251

สั่งซ้อรอบที่2ไปรับวันไหนค่ะ ต้อการทราบวันเวลาที่แน่นอนค่ะ

Ico48
จรูญ [IP: 172.29.1.142]
01 ตุลาคม 2556 17:22
#93307

คุณสงกรานต์ครับ

- จะมีเปิดรอบ 3 ไหมครับ

Ico48
nantasab [IP: 172.28.54.76]
05 ตุลาคม 2556 09:28
#93416

ขอทราบข้อมูลของการสั่งซื้อในรอบที่ 2 ด้วยครับ เพราะทราบว่าผู้สั่งซื้อในรอบที่ 1 หมดสิทธ์แล้ว มีเครื่องเหลือให้รอบ 2 เลยรึป่าวครับ ขอบคุณมากครับ

Ico48
Kitisak S. [IP: 172.22.32.41]
05 ตุลาคม 2556 09:49
#93417

สอบถามคนที่ได้เครื่องไปแล้วนะครับ

keyboard ที่โผล่ในหน้าจอ ภาษาไทย ตำแหน่งปุ่มมันเพี้ยนมั๊ยครับ (ของผม ค. อยู่ด้านล่างซ้าย จากปกติ มันควรอยู่กลาง ๆ บน)

หาวิธีแก้ไม่ได้

ใครแก้ได้บ้างครับ

Ico48
LK [IP: 113.53.55.116]
05 ตุลาคม 2556 16:52
#93432

บานาน่าไอทีขยายเวลาให้ผู้ซื้อรอบแรกออกไปจนถึงวันพุธที่ 9 ตุลาครับ เจ้าหน้าทางร้านแจ้งกับผมทางโทรศัพท์ครับ

เรียนคุณ supan [IP: 115.67.71.171] 28 กันยายน 2556 01:18 #93216

เรียนคุณ Siraon Wannaro [IP: 180.183.25.81] 29 กันยายน 2556 21:12 #93251

เรียนคุณ จรูญ [IP: 172.29.1.142] 01 ตุลาคม 2556 17:22 #93307

เรียนคุณ nantasab [IP: 172.28.54.76] 05 ตุลาคม 2556 09:28 #93416

ตอนนี้รอผู้สั่งสินค้ารอบแรกที่สละสิทธิ์

และวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 0900น. จะเริ่มให้เวลา 7 วันสำหรับผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

แต่หากท่านสั่งอุปกรณ์เสริมแป้นพิมพ์และตัวแปลงสัญญาณต่างๆ จะรอทางบริษัทส่งสินค้าเพิ่มให้ภายหลังไปอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์

และสุดท้ายหลังจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้

เรียนท่านผู้สั่งซื้อ และคุณ LK [IP: 113.53.55.116] 05 ตุลาคม 2556 16:52 #93432

ข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผู้สั่งซื้อทุกท่านผมไม่เคยเปิดเผยให้กับทางบริษัท หากจะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปด้วยหมายเลขลงท้ายด้วย xxx-xxx-4905 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผมที่ผมใช้ติดต่อผู้สั่งซื้อจำนวน 106 รายที่ยังไม่ไปแสดงตนรับสินค้าเมื่อวันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบว่าผมไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของท่าน

Ico48
KySys [IP: 119.42.86.53]
06 ตุลาคม 2556 09:31
#93457

ตั้งค่าคีย์บอร์ดสัมผัสแบบมาตรฐาน
ลากจากขอบขวามือเข้ามา จะมีการตั้งค่า->ตั้งค่าพีซี->ทั่วไป->แป้นสัมผัส
( Settings -> Change PC settings -> General ->  Make the standrad keybord layout available )

พอถึงตรงนี้มันจะมีหลายอันให้เลือกเปิด-ปิด ตรงแป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือกเปืดครับ

 

Ico48
Petlada [IP: 172.22.15.76]
07 ตุลาคม 2556 18:54
#93503

คือว่าสั่งซื้อในรอบที่ 2 ค่ะ แต่เพิ่งเห็นว่าไม่มีรายชื่อที่โพสต์ไว้ ไม่ทราบว่าจะได้ของมั้ยคะ

Ico48
Thongchai [IP: 192.168.212.228]
08 ตุลาคม 2556 16:09
#93520

คุณสงกรานต์ครับคณบดีคณะผม(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ ภูเก็ต) ท่านเพิ่งทราบว่ามีโปรโมชันแทปเล็ตมหาลัยคือตัว surface RT ท่านเห็นแล้วอยากจะสั่งด้วยแต่ทราบมาว่าหมดเขตการสั่งรอบสองแล้ว คุณสงกรานต์พอจะทราบมั้ยครับว่ามีสินค้าเหลือมั้ย หรือว่าพอจะสั่งเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ หนึ่งตัวได้มั้ยครับ ถ้าได้ก็ขอสั่งตัว surfaceRT+typy cover 1 ชุดด้วยครับ ถ้ายังไงช่วยตอบกลับมาด้วยนะครับผมจะได้แจ้งให้คณบดีคณะผมทราบ

ผศ ธงชัย สุธีรศักดิ์

เรียนคุณ Petlada [IP: 172.22.15.76] 07 ตุลาคม 2556 18:54 #93503

เรียนคุณ Thongchai [IP: 192.168.212.228] 08 ตุลาคม 2556 16:09 #93520

วันพุธนี้หลังจาก 1800น. ทางร้านที่หาดใหญ่จะแจ้งว่ามีรายการใดไม่มารับสินค้า ซึ่งถือว่าสละสิทธิ์ และตามที่แจ้งรายชื่อผู้สั่งซื้อรอบที่สองรอบสุดท้ายไว้ข้างบนจะให้มารับได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี แต่อุปกรณ์เสริมที่ยังขาดอยู่จะรอทางบริษัทส่งเพิ่มให้ภายหลัง

ดังนั้นผู้ไม่ได้สั่งซื้อ หากยังมีสินค้าเหลือหรือไม่รอทราบคืนวันพุธที่ 16 ต.ค. เป็นอันยุติครับ

เรียนท่านผู้สั่งซื้อ Surface RT รอบที่สองรอบสุดท้าย

เมื่อวันพุธที่ 9 ต.ค. 56 เวลา 1800น. เป็นเวลาสิ้นสุดสิทธิ์ผู้สั่งซื้อรอบแรก แต่เนื่องจากปัญหาการ

ติดต่อประสานกับทางร้านที่หาดใหญ่ ผมยังรอข้อมูลสรุป ว่ามีสินค้าเหลือมากหรือน้อยกว่า 46 รายการที่จะให้สิทธิ์ผู้สั่ง

ซื้อรอบที่สองรอบสุดท้ายซึ่งมีจำนวนที่สั่งมา 59 เครื่องได้จำนวนเท่าใด และขาดเหลืออุปกรณ์เสริมที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม

มากน้อยเท่าใด รายการใดบ้าง

จึงเรียนมาเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อน และโปรดติดตามอีกครั้งในตอนค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 เวลา 2000น.

ขออภัยในความขัดข้องครับ

สงกรานต์

Ico48
กัญญา [IP: 113.53.84.60]
10 ตุลาคม 2556 16:52
#93562

ไปรับ surface รอบสองมาแล้วค่ะ ;-)

Ico48
nantasab [IP: 172.28.54.129]
10 ตุลาคม 2556 19:04
#93563

ไปรับรอง 2 มาแล้วครับ ขอบคุณคุณสงกรานต์มากๆครับ

มีใครพอจะรู้มั่งมั้ยครับว่า จะติดฟิมล์กันรอย และหาเคส ของเซอเฟส ได้ที่ไหนบ้าง ขอบคุณมากครับ

เรียนท่านผู้สั่งซื้อ Surface RT รอบที่สองรอบสุดท้าย

ขณะนี้ผมกำลังสรุปข้อมูลที่มีผู้สั่งซื้อรองแรกสละสิทธิ์ ยังไม่เรียบร้อย โปรดติดตามอีกครั้งในตอนดึกของวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 คืนนี้เวลา 2100น.

ขออภัยในความขัดข้องครับ

สงกรานต์

และขอขอบคุณคุณ กัญญา [IP: 113.53.84.60] 10 ตุลาคม 2556 16:52 #93562

และคุณ nantasab [IP: 172.28.54.129] 10 ตุลาคม 2556 19:04 #93563

ที่ได้แจ้งว่าไปรับสินค้าเรียบร้อยแล้วหลังจากผมส่งรายชื้อผู้สั่งซื้อรอบสอบรอบสุดท้ายไปที่ร้านค้าเมื่อเวลา 1322น. ช่วงบ่ายของวันนี้

ข้อความเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 มีผู้สั่งซื้อรอบแรกสละสิทธิ์จำนวน 71 ราย

แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สั่งจองซื้อรอบสองรอบสุดท้ายทั้ง 59 รายได้รับสินค้า ให้ผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้

Ico48
kamonthip [IP: 180.183.74.208]
13 ตุลาคม 2556 20:14
#93616

เท่าที่ทราบข้อมูลมาว่า ผู้ที่สั่ง Surface RT รอบที่ 2 สามารถไปรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม ......

คืออยากสอบถามว่าถ้าจะไปรับ "หลัง" เปิดเทอม ได้มั้ยคะ ตอนนี้ดิฉันสอบเสร็จและกลับบ้าน(จ.ตรัง)มาหลายวันแล้ว จึงไม่สะดวกที่จะไปรับในช่วงนี้คะ -

....................................................................

ชื่อผู้จอง kamonthip siamkang รหัสนักศึกษา 5310210008

รบกวนด้วยนะคะ ^^"

ข่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลทาง facebook เลยคะ

Tel. 0848902628

Ico48
พิมพ์พิมล [IP: 111.84.52.2]
15 ตุลาคม 2556 19:25
#93675

เรียนคุณสงกรานต์

ไปรัสเครื่องมาเมื่อวันจันทร์ลองใช้แล้วดีค่ะ

ขอบคุณที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องสั่งซื้อค่ะ

เป็นการสั่งซื้อที่ง่ายและแม่นยำดีมาก

Ico48
เลียง [IP: 172.31.16.186]
16 ตุลาคม 2556 09:04
#93680

คุณสงกรานต์ครับ

เพื่อนผม(ข้าราชการบำนาญ มอ.) มีความสนใจเครื่อง surface rt

ไม่ทราบว่ามีสิทธิซื้อในวันที่ 17 ตค. นี้ได้หรือเปล่าครับ

ข้อความเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556

เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อที่เป็นนักศึกษาหลายท่านได้เดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้ ได้ขยายเวลารับ Surface RT ที่สั่งซื้อรอบสองให้ไปรับก่อน 1800น.วันพุธที่ 30 ต.ค. 56 จากร้านที่ระบุไว้ข้างล่างที่

สำหรับผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "แต่ไม่ได้สั่งซื้อ" Surface RT ให้โทรศัพท์ไปขอจองซื้อได้ที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าคงเหลือจากผู้สั่งซื้อรอบสอง ก็สามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 0900น.

เรียนคุณ kamonthip [IP: 180.183.74.208] 13 ตุลาคม 2556 20:14 #93616 ขอให้ไปรับก่อน 1800น.วันพุธที่ 30 ต.ค. 56

เรียนคุณ พิมพ์พิมล [IP: 111.84.52.2] 15 ตุลาคม 2556 19:25 #93675 ขอบคุณมากครับที่ให้ความเห็น และยินดีมากครับที่หลายๆ ท่านมีโอกาสใช้อุปกรณ์ไอทีใหม่ๆ

เรียนคุณ เลียง [IP: 172.31.16.186] 16 ตุลาคม 2556 09:04 #93680 ต้องขอให้นักศึกษาหรือบุคลากร ม.อ. สั่งซื้อแทนให้โดยโทรศัพท์ไปเข้าคิวสั่งซื้อที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าเหลือก็สามารถซื้อไปได้ครับ

(^_^) สงกรานต์

Ico48
พัชราภรณ์ [IP: 118.173.118.162]
16 ตุลาคม 2556 23:28
#93694

เรียนคุณสงกรานต์

วันที่ 16 ตุลาคม ได้ไปรับสินค้ารอบ2 มาแล้วค่ะ แต่พอเปิดเครื่องมันไม่ขึ้น PC settings มาให้ ขึ้นแค่ให้ login other user แต่ก็ login ไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าเครื่องมีปัญหารึเปล่าคะ แล้วมีวิธีแก้ไขยังไง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียนคุณพัชราภรณ์ [IP: 118.173.118.162] 16 ตุลาคม 2556 23:28 #93694 ให้แน่ใจว่ามีแป้นพิมพ์ต่อพร้อมใช้งานกับ Surface RT แล้วทำตาม วิธีการแก้ไขปัญหา 3: รีเซ็ต Surface ของคุณ หลังจากการรีเซ็ต Surface จะกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน จากลิ้งค์นี้ http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/warranty-service-and-recovery/how-do-i-restore-refresh-or-reset-surface ผมเคย reset ให้ผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่านเข้าเครื่อง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาที

Ico48
พัชราภรณ์ [IP: 118.173.118.162]
17 ตุลาคม 2556 00:58
#93696

เรียนคุณสงกรานต์

ลองทำดูแล้วค่ะ ทำไม่ได้ คิดว่าน่าจะเป็นคนละกรณีกัน ไม่ใช่เป็นเพราะลืมรหัสผ่าน แต่เพราะอันนี้มันไม่มีให้ติดตั้งหรือตั้งค่าอะไรตั้งแต่แรก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรได้เลยค่ะ

เรียนคุณ พัชราภรณ์ [IP: 118.173.118.162] 17 ตุลาคม 2556 00:58 #93696

ขั้นตอนที่ระบุเป็นขั้นตอนปกติที่สามารถทำได้ ด้วย

- วิธีการแก้ไขปัญหา 3: รีเซ็ต Surface ของคุณ

- วิธีที่ 2: รีเซ็ตจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows

ซึ่งมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน

คุณ พัชราภรณ์ แจ้งว่า ทำไม่ได้ ติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนไหน? เกิดอาการผิดปกติอย่างไร?

สามารถนำเครื่องมาที่ Helpdesk ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ช่วยดูให้ครับ (^_^) สงกรานต์

Ico48
พัชราภรณ์ [IP: 101.51.61.180]
17 ตุลาคม 2556 11:15
#93701

เรียนคุณสงกรานต์

ไม่มี ฉันลืมรหัสผ่าน แล้วพอลองคลิกที่ไอคอนเปิดปิดเครื่อง กับกดแป้น shift ค้างไว้ ก็ไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยค่ะ

Ico48
Chirapat [IP: 110.77.138.72]
17 ตุลาคม 2556 11:42
#93702

ถ้าสนใจแต่ยังไม่เคยสั่งซื้อ ผมสามารถโทรศัพท์ไปขอจองซื้อได้ที่ร้านค้า ซึ่งหากมีสินค้าคงเหลือจากผู้สั่งซื้อรอบสอง ผมสามารถติดต่อซื้อได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตามนี้เลยใช่มั้ยครับ

ขอบคุณครับ

Ico48
Teerapong [IP: 180.183.28.252]
22 ตุลาคม 2556 08:40
#93810

อยากให้จัดครั้งที่ 3 จังเลยครับ ^^

Ico48
somporn [IP: 113.53.23.108]
27 ตุลาคม 2556 16:08
#93975

ทางร้านไม่รับจอง (สำรองรอบ 2) ทางโทร.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ