นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 17176
comment: 32

การแก้ไขวัน เดือนปี เกิด

ทำยังไงดี......จำวันที่ เดือนเกิดไม่ได้

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่า...มีบุคลากรบางคนจำ..วันที่ เดือนเกิดของตนเองไม่ได้ค่ะ..อาจเป็นเพราะสมัยก่อน  พ่อแม่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลวันเวลาตกฟาก  จะโทษท่านก็ไม่ได้นะเพราะสมัยนั้นเทคโนโลยีไม่มีให้ online  ซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันจะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน มีสูติบัตรออกให้เป็นหลักฐานไว้แสดงเพื่อการเข้าโรงเรียน....

จึงเป็นประเด็นขึ้นมาว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีอายุใกล้จะเกษียณราชการระหว่าง 5 -10 ปีข้างหน้า   วันเดือนปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสุทธิ  และคำสั่งบรรจุของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน

อย่างไรก็ตามจะมีหลักฐานที่อยู่สำนักงานคลังจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ข้อมูลที่อาจตรวจสอบได้และตรงกันคือใบสุทธิ/คำสั่งบรรจุ เหตุผลเนื่องจากม.อ.ออกคำสั่งบรรจุระบุวันเดือนปีเกิดตามใบสุทธิ หากข้อมูลไม่ปรากฏวันที่ในทะเบียนบ้าน เพราะบางคนมีเฉพาะข้างขึ้นข้างแรมปีที่เกิดเท่านั้นค่ะ...

ตามประมวลก.ม.แพ่งและพาณิชย์ระบุว่า....ถ้าเป็นพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้วันเกิดของบุคคลใดท่านให้นับอายุบุคคลผู้นั้นตั้งแต่วันต้นปีปฎิทินหลวง  ซึ่งเป็นปีที่บุคคลผู้นั้นเกิด...ค่ะ 

หากท่านต้องการให้ได้เงินใช้รวดเร็วเมื่อเกษียณอายุราชคือ การตรวจสอบข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนบ้านกับบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องตรงกัน มิฉะนั้นเงินบำเหน็จหรือบำนาญจะได้รับช้า ดังนั้นสิ่งที่ต้องสำรวจมีต่อไปนี้.....

1. เมื่อมีการแจ้งเวียนตรวจสอบ วัน เดือน ปีเกิด ก่อนเกษียณอายุราชการล่วงหน้า  5 ปี ท่านต้องให้ความสำคัญ หากมีข้อมูลไม่ตรงกับหลักฐานที่ปรากฎในขณะนั้นจะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเกษียณค่ะ

2.เมื่อมีปัญหาตามข้อ 1 ให้ดำเนินการได้ 2 กรณีคือ

2.1 กรณีมีหลักฐาน สูติบัตร หรือมีทะเบียนบ้านแบบเก่าที่ไม่ระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ไปขอคัดสำเนาแล้วนำไปแสดงขอแก้ไขวันที่เกิดได้ที่ว่าการอำเภอ

2.2 กรณีไม่หลักฐานตามข้อ 2.1 ให้นำหลักฐานการศึกษาหรือใบสุทธิไปแสดงพร้อมพยานแวดล้อมสอบปากคำว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อขออนุมัติกับนายทะเบียนแก้ไข วันเดือน ปีเกิดได้ที่ว่าอำเภอ

เมื่อท่านดำเนินการแล้ว..อย่าลืมไปแจ้งที่กองการเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ....

created: 26 November 2007 15:42 Modified: 27 November 2007 14:50 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 มิกกี้, Ico24 วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
นันทนา ลีเมน [IP: 223.24.83.39]
03 มีนาคม 2561 16:44
#108033

มีแต่ปีเกิดค่ะ ต้องนำหลักฐานอะไรไปแจ้งหรือเปล่าค่ะ

Ico48
ป๊อป [IP: 184.22.169.201]
04 March 2021 20:16
#117088

สวัสดีค่ะ ปัญหาของดิฉัน คือ มีใบเกิดค่ะ แต่ไม่มีวัน-เดือนเกิด อยู่ในใบเกิด และทะเบียนบ้าน จะทำอะไรก็ลำบาก พอดีว่า มีแฟนกับลูก อยู่ต่างประเทศค่ะ ต้องการ ทำเรื่องต่างๆที่ต่างประเทศ แตยุ้งยากมากค่ะ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก ดิฉัน ไม่มีวันที่ และ เดือนเกิด ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ ขอคำแนนะนำด้วยค่ะ. ขอบคุณมากๆค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.201.220
Message:  
Load Editor
   
Cancel or