นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 17177
ความเห็น: 32

การแก้ไขวัน เดือนปี เกิด

ทำยังไงดี......จำวันที่ เดือนเกิดไม่ได้

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่า...มีบุคลากรบางคนจำ..วันที่ เดือนเกิดของตนเองไม่ได้ค่ะ..อาจเป็นเพราะสมัยก่อน  พ่อแม่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลวันเวลาตกฟาก  จะโทษท่านก็ไม่ได้นะเพราะสมัยนั้นเทคโนโลยีไม่มีให้ online  ซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันจะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน มีสูติบัตรออกให้เป็นหลักฐานไว้แสดงเพื่อการเข้าโรงเรียน....

จึงเป็นประเด็นขึ้นมาว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีอายุใกล้จะเกษียณราชการระหว่าง 5 -10 ปีข้างหน้า   วันเดือนปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสุทธิ  และคำสั่งบรรจุของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน

อย่างไรก็ตามจะมีหลักฐานที่อยู่สำนักงานคลังจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ข้อมูลที่อาจตรวจสอบได้และตรงกันคือใบสุทธิ/คำสั่งบรรจุ เหตุผลเนื่องจากม.อ.ออกคำสั่งบรรจุระบุวันเดือนปีเกิดตามใบสุทธิ หากข้อมูลไม่ปรากฏวันที่ในทะเบียนบ้าน เพราะบางคนมีเฉพาะข้างขึ้นข้างแรมปีที่เกิดเท่านั้นค่ะ...

ตามประมวลก.ม.แพ่งและพาณิชย์ระบุว่า....ถ้าเป็นพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้วันเกิดของบุคคลใดท่านให้นับอายุบุคคลผู้นั้นตั้งแต่วันต้นปีปฎิทินหลวง  ซึ่งเป็นปีที่บุคคลผู้นั้นเกิด...ค่ะ 

หากท่านต้องการให้ได้เงินใช้รวดเร็วเมื่อเกษียณอายุราชคือ การตรวจสอบข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนบ้านกับบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องตรงกัน มิฉะนั้นเงินบำเหน็จหรือบำนาญจะได้รับช้า ดังนั้นสิ่งที่ต้องสำรวจมีต่อไปนี้.....

1. เมื่อมีการแจ้งเวียนตรวจสอบ วัน เดือน ปีเกิด ก่อนเกษียณอายุราชการล่วงหน้า  5 ปี ท่านต้องให้ความสำคัญ หากมีข้อมูลไม่ตรงกับหลักฐานที่ปรากฎในขณะนั้นจะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเกษียณค่ะ

2.เมื่อมีปัญหาตามข้อ 1 ให้ดำเนินการได้ 2 กรณีคือ

2.1 กรณีมีหลักฐาน สูติบัตร หรือมีทะเบียนบ้านแบบเก่าที่ไม่ระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ไปขอคัดสำเนาแล้วนำไปแสดงขอแก้ไขวันที่เกิดได้ที่ว่าการอำเภอ

2.2 กรณีไม่หลักฐานตามข้อ 2.1 ให้นำหลักฐานการศึกษาหรือใบสุทธิไปแสดงพร้อมพยานแวดล้อมสอบปากคำว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อขออนุมัติกับนายทะเบียนแก้ไข วันเดือน ปีเกิดได้ที่ว่าอำเภอ

เมื่อท่านดำเนินการแล้ว..อย่าลืมไปแจ้งที่กองการเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ....

created: 26 November 2007 15:42 Modified: 27 November 2007 14:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้, Ico24 วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

  • ดิฉันก็มีปัญหาเหมือนกัน เรื่อง วัน เดือนปีเกิด คือ พ่อ - แม่จำได้เพียงว่า เกิดวันเดี่ยวกับที่ ในหลวงบวช คือ 22 ตค. 2549 แต่ที่ใช้อยู่ปัจุจบัน คือ 3 ตค. 2498 ชึ่งเป็นวันเดือนปี เกิดของพี่ชาย เลยทำให้ขาดทุนไป 1 ปี และแก่ไป 1 ปี ขอคำแนะนำหน่อยว่าทำไงดี
  • หรือชั่งเถอะเพราะใกล้เกีษณแล้ว หรือว่าไงดีจ๊ะ
  • ต้องดำเนินการตามข้อ 2.2 ใช่ไหม
  • แต่ก็ขี้เกียจ ช่างมันเถอะนะ แก่ก็แก่ไป
  • คุณอี๊ดเข้าใจถูกต้องแล้ว
  • อายุเป็นเพียงตัวเลข การดูแลสุขภาพ การประพฤติปฏิบัติตน เสริมเติมแต่งบ้างเล็กน้อยก็ดูอ่อนวัยได้จ้ะ
Ico48
ลัดดา สามัคคีธัญญา [IP: 223.207.125.120]
01 July 2011 09:31
#66339

ดิฉันก็มีปัญหา ในบัตรประชาชนของดิฉัน ไม่มีวันเดือนเกิด มีแค่ปีเกิด แต่ปีเกิดก็แก่3ปี ดิฉันอยากแก้ไขมาก ขอคำแนะนำหน่อย

คุณลัดดาคะ กรณีของคุณการแก้ไขวันเดือนปีเกิดสามารถแก้ไขได้ค่ะ

1. กรณีไม่ทราบวันเดือนเกิดทางทะเบียนราษฎร์ จะออกให้เป็น วันที่ 1 มกราคม และตามด้วยปีพ.ศ.เกิดค่ะ

2. ปีเกิดที่ถูกต้องของคุณที่บอกว่าแก่ 3 ปี ให้นำหลักฐานการศึกษาหรือใบสุทธิไปแสดงพร้อมพยานแวดล้อมสอบปากคำว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน และข้อมูลพี่น้องที่ร่วมท้องมารดาเดียวกันเพื่อการไล่เลียงตามลำดับปีเกิด แล้วนำหลักฐานต่าง ๆ ไปเพื่อขออนุมัติแก้ไขกับนายทะเบียนราษฎร์ได้ที่ว่าอำเภอในท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ค่ะ

Ico48
ลัดดา สามัคคีธัญญา [IP: 223.207.127.81]
21 July 2011 08:05
#66830

ค่ะปัญหาของดิฉันพี่สาวของดิฉันก็มีปัญหาเช่นกัน พี่สาวของดิฉันได้ไปทำการแก้ไขตามที่คุณต้นสารภีแนะนำแล้ว นายอำเภอบอกว่าทำไม่ได้ แม่ดิฉันบอกว่าดิฉันกับพี่สาวเกิดที่บนดอย จึงไม่มีหลักฐานอะไร มีแต่เพื่อนที่เกิดปีเดี่ยวกันห่างกันแค่2เดือน แต่พ่อ-แม่ของเพื่อนมีใบเกิด แล้วคุณต้นสารภีคิดว่าดิฉันควรจะทำยังไงดี ดิฉันไม่ค่ายมีเวลาที่จะกลับเชียงรายบ้านเกิด ใช่เวลากี่วันค่ะ

Ico48
นลินี [IP: 210.1.63.43]
25 July 2011 17:39
#66901

พอดีมีปัญหาคะ คือมีใบสูติบัตรสองใบคะ แต่ละใบวันเดือนปีเกิดต่างกัน ใบแรกคือวันที่ 12 มิย 2526 ใบที่สองคือวันที่ 15 สค 2526 แต่ว่าได้ยึดวันที่15 สค 2526 เป็นวันเกิดในบัตรประชาชนและเอกสารราชการต่างๆ แต่ว่าคุณแม่บอกว่าวันเกิดจริงคือวันที่ตามสูติบัตรใบแรก คือวันที่ 12 มิย 2526 เลยอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนวันที่กลับไปเป็นวันเกิดที่แท้จริงได้ไหมคะ? แล้วจะต้องดำเนินการ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

Ico48
รัตร์ดา [IP: 61.90.14.58]
16 August 2011 12:38
#67643

เนื่องจากน้าสาวจำวันเดือนปีเกิดของท่านได้หมด ตอนนี้อายราวๆ54 ปีแต่สมัยก่อนยังใช้ใบลานและก็เกิดไฟไหม้บ้านตาจึงทำให้หลักฐานไหม้ไปด้วย ตอนที่ไปแจ้งทำบัตรทางตาไม่ได้ระบุ วันและเดือนไปด้วย ตามบัตรประชาชนเลยโชว์แต่ ปี พ.ศ ค่ะ จึงทำให้ติดต่องานหรือทำเรื่องธุรกรรมอื่นๆยากพอสมควร และโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับพาสปอร์ต และ วีซ่า ก็เลยลำบากมากซึ้งต้องถูกตรวจสอบนานกว่าบุคคลอื่นๆค่ะ จึงขอรบกวน คุณ ต้นสารภี ช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยน่ะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

Ico48
พรรณแสน [IP: 180.180.9.36]
26 January 2012 21:09
#74228

อยากทราบว่า...ในบัตรประชาชนเก่าเกิดวันที่ 1 ม.ค 2503 แต่เมื่อเห็นบัตรประชาชนใหม่พบว่าวันเกิดเขาเกิดวันที่ 7 ธ.ค. 2504 อยากทราบว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนวันเกิดได้หรือไม่และเมื่อบัตรประชาชนเก่าก็ยังไม่หมดอายุ

Ico48
ญาณิศา [IP: 125.25.198.43]
09 March 2012 14:32
#75819

พ่อมีทะเบียนบ้านที่ถ่ายเอกสารไว้ระบุวันเดือนปีเกิดเป็นข้างแรมไว้เอาไปยืนยันทางอำเภอให้ระบุวันเกดตามทะเบียนบ้นใบเดิมท่านบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะเป็นการถ่ายเอกสาร พ่อก็ไม่มีใบสุทธิทางโรงเรียนบอกว่านำท่วมเมื่อพ.ย.ที่ผ่านมาเสียหายไม่สามารถเก็บเอกสารทัน พ่อจะดำเนินการอย่างไรได้บางคะในการระบุวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน พ่อเป็นคนอยุธยา แต่ตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์จะไปตามเอกสารเดิมๆที่บ้านเก่าย่าก็บอกว่าไฟไหม้บ้านเก็บไม่ทันช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณคะ

Ico48
piyanat [IP: 49.49.66.188]
16 April 2012 13:48
#76569

ในกรณีที่ เป็นฝาแฝด แต่พ่อ แก้เคล็ด ไปแจ้งเกิดแทนพี่ชายที่เสียชีวิต แก้เคล็ด จนปัจจุบัน อายุแก่กว่าความจริง รับราชการแล้ว แก้ไขได้มั๊ยครับ

Ico48
อ้อย [IP: 223.204.64.51]
19 April 2012 17:51
#76663

ดิฉันหยู่เชึยงไหมี. อายุจริงๆเกิดปี27. แต่พีสาวแจ้งปี25 พอดีแม่มีลูก12คน ทำไห้แก่ไปสองปีแต่หลักฐานที่พี่สาวแจ้งเกิดปี25 ต้องทำหย่างไรคะ่

Ico48
อ้อย [IP: 223.204.64.51]
19 April 2012 18:03
#76664

ดิฉันหยู่เชึยงไหมี. อายุจริงๆเกิดปี27. แต่พีสาวแจ้งปี25 พอดีแม่มีลูก12คน ทำไห้แก่ไปสองปีแต่หลักฐานที่พี่สาวแจ้งเกิดปี25 ต้องทำหย่างไรคะ่

Ico48
หมียา วุยซือ [IP: 27.145.77.21]
25 November 2012 14:50
#82159

ค่ะปัญหาของดิฉันก็เช่นกัน กับพี่ลัดดาได้ไปทำการแก้ไข ที่อำเภอ แต่นายอำเภอบอกว่าทำไม่ได้ เพราะเอกสารไม่ตรงกันชื่อของพ่อแม่ไม่ตรงเลยบอกว่าแก้ไขหั้ยไม่ได้ แต่หนูมีทะเบียนบ้านแบบเก่าที่เป็นแผ่นใหญ่ๆๆแต่แผ่นนี้ชื่อของพ่อแม่ก็ตรงกันทุกคนแต่แค่ไม่มีวันที่เกิดและเดื่อนเกิดมีแต่ปีเกิด หนูเกิดปี2533ตอนนี้อายุ22ปีแล้ว ตอนนี้หนูทำเรื่องจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแต่พี่เอเจบอกว่าถ้าไม่มีวันเดื่อนเกิดทำเรื่องยาก หนูจะทำงัยดีค่ะพี่สารภี ตอนนี้หนูต้องการวันเดื่อนเกิดเร็วที่สุด

Ico48
สมาน กุลเสถียรพงศ์ [IP: 222.165.223.2]
15 Febuary 2013 17:32
#84237

ตามที่คุณสารภีบอกข้อ 2 แก้ใขได้หรือเปล่าครับ ผมอายุยังไม่ถึงกำหนดเรียนศึกษาผู้ใหญ่ คุณพ่อและครูใหญ่แก้ไขให้แก่กว่าเดิม 3 ปี ตอนนี้อยากเปลี่ยนกลับ ทางอำเภอสอบพยานแวดล้อมหมดแล้ว ปรากฎว่า ต้องส่งเรื่องไปที่จังหวัดอีกไม่รู้ว่า จะแก้ไขได้หรือเปล่าครับ ใครเคยแก้ไขแนะนำด้วย

Ico48
อรัญญา [IP: 27.55.2.232]
28 May 2013 02:47
#87978

พี่คะหนูอยากเปลี่ยนแค่ พ.ศ เกิดจะยุ่งยากไหมคะเพราะว่าแม่แจ้งไวไป 2 ปีให้เท่ากับพี่ชายตัวเองแล้วถ้าจะเปลี่ยนที่กรุงเทพจะได้ไหมคะแต่บ้านเกิดอยู่เชียงใหม่ ควรทำยังไงดีจะยากไหมคะแค่เปลียน พ.ศ เกิดอะคะ^^ ขอบคุณคะแนะนำให้หนูด้วยนะคะ

Ico48
วายุภักษ์ [IP: 118.174.205.50]
09 August 2013 23:26
#91581

ผมก็อยู่ในเคสนี้เหมือนกันคือ แจ้งเกิดช้าไปตั้ง สี่ปี ผมเกิดจริงปี 2537 แต่ในบัตรแค่ 2541 มันทำให้ผมเสียโอกาสที่จะได้รับหลายๆเรื่องเลยครับ มีทางไหนที่จะแก้ไขบ้างช่วยแนะนำผมทีนะครับ

Ico48
ชญานิษฐ์ เชอมื่อ [IP: 110.49.232.161]
17 August 2013 15:17
#91869

บัตรประชาชนดิฉันไม่มีวันเดือนเกิด จะแก้ไขได้ไหมค่ะ แล้วทางอำเภอจะแก้ไขให้หรือเปล่าค่ะ

Ico48
สำราญ [IP: 182.52.1.133]
04 กันยายน 2556 02:22
#92435

บัตรประชาชนไม่มีวันและเดือนเกิด แต่ในหลักฐานการศึกษาระบุไว้ว่าเป็น 4 ตุลาคม ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบปริญญาโท

ผมมีความจำเป็นมากในการที่จะต้องเพิ่มให้ครบในบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

มีเวลาเดือนเดียวเอง ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอบพระคุณมากครับ

Ico48
อนามิกา ยอปี [IP: 49.230.105.85]
06 January 2014 20:09
#95119

ดิฉันก็มีปัญหาเดียวกับคุณลัดดาค่ะ

คือในบัตรมีแต่ปีเกิด ไม่มีวันที่/เดือนเกิดค่ะ

ดิฉันจึงอยากรู้รายละเอียดในการยื่นเรื่อง

ขอค่ะ เพราะจำได้ว่าเคยไปขอกับทางอำเภอแล้ว

ไม่ทำให้ค่ะ

ขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

Ico48
อนามิกา ยอปี [IP: 49.230.105.85]
06 January 2014 20:10
#95120

ดิฉันก็มีปัญหาเดียวกับคุณลัดดาค่ะ

คือในบัตรมีแต่ปีเกิด ไม่มีวันที่/เดือนเกิดค่ะ

ดิฉันจึงอยากรู้รายละเอียดในการยื่นเรื่อง

ขอค่ะ เพราะจำได้ว่าเคยไปขอกับทางอำเภอแล้ว

ไม่ทำให้ค่ะ

ขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

Ico48
อนามิกา ยอปี [IP: 49.230.105.85]
06 January 2014 20:13
#95121

ดิฉันก็มีปัญหาเดียวกับคุณลัดดาค่ะ

คือในบัตรมีแต่ปีเกิด ไม่มีวันที่/เดือนเกิดค่ะ

ดิฉันจึงอยากรู้รายละเอียดในการยื่นเรื่อง

ขอค่ะ เพราะจำได้ว่าเคยไปขอกับทางอำเภอแล้ว

ไม่ทำให้ค่ะ

ขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

Ico48
ณัฐกฤตา ก้อคือ [IP: 58.11.151.140]
07 March 2014 20:00
#96476

สวัสดีค่ะ ดิฉันก็เจอปัญหาเดือนเกิดไม่ตรงกันค่ะ ไม่มีหลักฐานใบสูติบัตร แล้วอย่างนี้เรามีสิทธิแก้ไขเดือนเกิดจริงได้มั้ยคะ เพราะมันรู้สึกแปลกๆที่ต้องใช้เดือนที่เราไม่ได้เกิดจริงๆ พอจะยังแก้ไขได้มั้ยคะ

Ico48
นิชานันท์ [IP: 1.46.164.4]
04 May 2014 14:30
#98003

เปงคนชนเผ่าแล้วในบัตรประชาชนมีเพียงวันที่เราจะสามารถขอเพิ่มวันเดือน เกิดๆด้มั่ยคะ

แล้วต้องทพยังงัยบ้าง

Ico48
เฉลียว [IP: 171.4.250.79]
16 August 2014 18:07
#99501

ไม่มีหลักฐานสูจิบัตรจะขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดได้ไหม 

 

 

Ico48
มณีรัตน์ [IP: 27.55.224.187]
04 October 2014 02:23
#100176

หนูก็เป็นอีกคน ที่มีปัญหาเคสเดียวกันกับคุณ วายุภักษ์ คือมีใบเกิดที่ใช้ปัจจุบันที่เหมือนกับน้องทุกอย่างคือแจ้งเกิดเป็นฝาแฝดคะ

แต่หนูบังเอิญไปเจอใบรับรองแพทจากโรงพยาบาลว่าหนูเกิดเดือนไหน ปี พ.ศ ไหน หนูเลยอย่างเปลี่ยนคะ

หนูก็เลยได้ใช้ พ.ศ 2540 แต่จริงๆแล้ว 2537 หนูอยากเปลี่ยนพอจะมีหนทางไหมคะ หนูทำวีซ่าไปฟินแลนด์ไม่ได้เพราะบัตประชาชน17คะ หนูอยาก20 มันทำให้หนูขาดโอกาศหลายๆอย่างคะ กรุณาช่วยหนูหน่อยนะคะ

Ico48
ณัฐนิชา [IP: 1.47.74.167]
30 June 2015 10:57
#103317

คือหนูไม่มีวันเดือนเกิดค่ะมีแต่พ.ศเกิด

เคยไปถามที่อำเภอแล้วเขาบอกทำไม่ได้

แต่มีความจำเปนหลายๆเรื่องเลยค่ะ

ไห้คำปรึกษาหน่อยนะค่ะ

จะทำอะไรก็ต้องกรอกข้อมูลต่างๆหนูรู้ว่าเกิดวันอะไรแต่หนุไม่มีใบเกิดค่ะ

เพราะหนูเป็นกระเหรี่ยงแต่เกิดในไทยนะค่ะเพิ่งได้บัตรตอนอายุ9ขวบ

ในขนานที่เรียนอยู่หนูก้อใช้วันที่11กันยายนค่ะ

Ico48
เดียว [IP: 223.205.248.27]
30 September 2015 08:08
#103926

ผมมีเรื่องจะปรึกษาคับเรื่องอายุ เราสามารถเพิ่มอายุเพื่อจะไปทำงานได้ไหมคับ

Ico48
แพรพิไล รัตน์วงศ์ษา [IP: 78.114.39.93]
26 January 2016 21:06
#104555

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหามาตั้งแต่เกิดคือ ดิฉัน ไม่มีใบเกิด(เพราะเกิดที่บ้าน) ไม่มีวัน-เดือนเกิด อยู่ในทะเบียนบ้าน จะทำอะไรก็ลำบาก ซึ่งในขณะนี้ดิฉันอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ ดิฉันต้องการขอทำบัตรประกันสุขภาพ แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก ดิฉัน ไม่มีวันที่ และ เดือนเกิด ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ ขอคำแนนะนำด้วยค่ะ

Ico48
ทามะ [IP: 49.229.97.109]
02 Febuary 2016 14:01
#104612

แจ้งเกิดก่อน / หลัง ไปหลายปีแก้ยังไงคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.201.220
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ