นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผีเสื้อทรนง
Ico64
นางสาว เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

(5) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

และแล้วรางวัลแห่งความภาคภูมิใจก็มาหาเราอีกแล้วโดยที่ไม่ได้คาดคิด นั่นคือ รางวัล Do man of the year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับคนที่ทำ 5 ส.เป็นประจำและสม่ำเสมอ ซึ่งรางวัลที่ได้นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านภายในฝ่ายบริการวิชาการ เนื่องจากรางวัลนี้เป็นกา... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ผีเสื้อทรนง   created: 12 March 2008 11:24 Modified: 12 March 2008 11:24 [ Report Abuse ]

(1) รางวัลชนะเลิศจากการประพันธ์คำขวัญ

สืบเนื่องจากฝ่ายบริการวิชาการต้องการคำขวัญ 5 ส.ของฝ่ายบริการวิชาการ จึงเกิดไอเดียให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกวดคำขวัญ 5 ส. ซึ่งสมาชิกในฝ่ายส่งคำขวัญมาประกวดกัน และผลการประกวดคำขวัญได้ลงมติให้คำขวัญดังต่อไปนี้ชนะการประกวดและชนะใจบุคลากรฝ่าย ทุกคนคง... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ผีเสื้อทรนง   created: 09 November 2007 16:08 Modified: 09 November 2007 17:57 [ Report Abuse ]