นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2403
ความเห็น: 3

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู เป็นวันที่เรากระทำเพื่อระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ซึ่งเป็นครูคนแรก ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรามา ตลอดจนผู้มีพระคุณที่เคยอบรมสั่งสอนเรามา และศิษย์ปัจจุบันเป็นการแสดงตนขอเข้ามาเป็นศิษย์ เพื่อให้ครูบาอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอน

            วันนี้เป็นวันไหว้ครู  ทำให้นึกย้อนไปถึงสมัยที่เราเรียนหนังสือ  โดยความเชื่อกำหนดให้วันพฤหัสบดี  เป็นวันครู  คำว่าครูนั้นตัวดิฉันเองได้รับการปลูกฝังและจดจำมาถึงปัจจุบัน  หมายถึง  ผู้ให้ความรู้  ประสาทวิชา  ผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะวิชาการ  การสอนสั่งเพื่อให้เราเป็นคนดีในสังคม  นอกจากครู  อาจารย์แล้ว จะรวมถึงพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดู  ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู  เป็นต้น 

            วันก่อนวันไหว้ครู  1  วัน  ทุกคนจะเตรียมความพร้อมในการจัดพานธูปเทียน  พานดอกไม้  เช่น  ไปหาดอกไม้จัดพาน  ที่ขาดไม่ได้  คือ  ข้าวตอก ดอกเข็ม  ดอกมะเขือ  หญ้าแพรก  สิ่งสำคัญนี้  มีความหมาย  คืด 

            - หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี  ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทน

              - ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าวสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม  เปรียบเทียบกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย "อบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม" เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก  การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับในสังคม

             - ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ

             - ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้

            พิธีไหว้ครูในสมัยจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของ  บิดามารดา  ครูอาจารย์  และผู้มีพระคุณอย่างแท้จริง  จากผลการที่ศิษย์มีความกตัญญู  ดังกล่าว  เชื่อว่าจะเกื้อหนุนให้เราผู้เป็นศิษย์มีครูประสบความสำเร็จในชีวิต  สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ  เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ แสดงถึงถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ  ผู้ไหว้ได้รับความเมตตาจากผู้ถูกไหว้ ตัวผู้ไหว้เองจะได้รับความสบายใจ  ผู้ถูกไหว้จะได้หันมาสำรวจตรวจตราพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้ถูกไหว้  และที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมพีธีไหว้ครู ควรทำทุกๆ คน  ไม่ใช่เฉพาะนักเรียน  นักศึกษา เท่านั้น  ในกิจกรรมดังกล่าว  ทุกๆ คนในสถาบันการศึกษาควรจะร่วมกันในพิธีไหว้ครู  เราไหว้เพื่อระลึกแสดงกตัญญูต่อครูบาอาจารย์  บิคามารดา  ผู้มีพระคุณ ขอให้ดลบันดาลให้เราประสบความสำเร็จ และเป็นการที่ศิษย์ปัจจุบันนำพานดอกไม้ ธูปเทียนเข้ามาขอเป็นลูกศิษย์  พร้อมที่จะรับความรู้ การอบรมสั่งสอน  กิจกรรมดังกล่าวหากสามารถปลูกฝังความรู้สำนึกไว้ในจิตใจทุกคนได้  จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไว้

                        คำสวดไหว้ครูทำนองสรภัญญะ

                    ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา
      ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
      ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
      ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
      ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
     ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทย เทอญ

                  ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): วันไหว้ครู
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 10:22 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 259, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เมื่อเช้านี้ ถามลูกสาวว่าแล้วไม่เอา ดอกมะเขือไปไหว้ครูเหรอคะ

เธอทำหน้า งง...งง...

มันคืออะไร...

อิ...อิ...

วันนี้ต้องเอาบันทึกนี้ให้ ลูกสาวอ่าน ซะแล้ว...

ขอบคุณค่ะ

เมตตา

เป็นการเรียนที่ถอดรหัส จากรูป เป็นนาม แล้วนำลงมือทำ ช่วยให้ทุกคนมีพื้นที่สำหรับการได้แสดงบทบาททั้งเป็นครูและผู้เรียน

ด้วยความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน ฉลาดหลักแหลมตามวุฒิภาวะภูมิธรรมและประสบการณ์ ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ก็บานทั้งดอกเข็มและดอกมะเขือ คงเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะคะ

ขอบคุณบทเรียนที่ถ่ายทอดค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ