นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2628
ความเห็น: 3

สัมภาษณ์หนุ่มใหญ่ใจดี...พี่ทวี ไชยกูล....

นายทวี ไชยกูล ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยเทพา กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้เกษียณอายุราชการในปีประมาณ 2554

 

 

            

          

           ก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะที่นำบันทึกนี้มาให้ทุกท่านอ่านช้า เนื่องจากเป็นช่วงของการปรับปรุงระบบ share.psu.ac.th ค่ะ

 

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 140 ทีมงานได้ นัดแนะกับพี่ทวี ไชยกูล เพื่อขอสัมภาษณ์เคล็ดลับในการทำงานตลอดระเวลา 32 ปี ที่รับราชการจนเกษียณอายุราชการในปี 2554 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่รุ่นน้องๆ ต่อไป

 

            เวลา 09.00 น. เมื่อทีมงานเปิดประตูเข้าไปในห้องประชุม 140 ได้เห็นที่ทวี ไชยกูล นั่งยิ้มใส่เสื้อสีฟ้าสดใสอยู่ในห้องแล้ว

 

 

            พี่มิ๊กกี้หัวหน้าทีมได้กล่าวเกริ่นนำว่า  ขอขอบคุณพี่ทวีมากที่ได้ให้โอกาสทีมงานพูดคุยและขอเคล็ดลับในการทำงาน คำแนะนำ และแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานแก่น้อง ๆ  เรา “แหลงใต้” กันดีกว่า จะได้พูดคุยแบบเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น

 

 

 

เล่าความเดิม

           พี่ทวี ไชยกูล เดิมมีอาชีพขับรถแทรกเตอร์รับจ้างในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  เมื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดรับสมัครได้มาสอบและด้วยความชำนาญทางด้านขับรถแทรกเตอร์ ทำให้พี่ทวีได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถแทรกเตอร์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เมื่อวันที่  17 กันยายน  2522 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการขับรถแทรกเตอร์ของคณะฯ ภาควิชาต่างๆ  สถานีวิจัยเทพา สถานีวิจัยท่าเชียด สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และสถานีวิจัยควนปริง ต่อมาปลายปี 2523 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการบุกเบิกพื้นที่สถานีวิจัยเทพา  คณะฯ จึงได้จัดรถแทรกเตอร์พร้อมพนักงานขับรถแทรกเตอร์เข้าไปบุกเบิกพื้นที่ ซึ่งพี่ทวี ไชยกูล ได้สมัครใจจะไปปฏิบัติงานและพักอาศัยประจำที่สถานีวิจัยเทพาด้วยเหตุผลที่ว่าสถานีวิจัยเทพาน่าจะเหมาะสมกับตนเองที่ชอบให้ใช้ชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลา ผักต่างๆ  ที่สามารถหาได้เองทั้งยังสามารถเดินมาทำงานได้อีกด้วย 

 

ภาระงานที่ปฏิบัติในสถานีวิจัยเทพา 

          ในระยะแรกพี่ทวีได้รับหมายให้ขับรถแทรกเตอร์เพื่อบุกเบิกพื้นที่สถานีวิจัยเทพา เพื่อจัดทำเป็นแปลงยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ และพื้นที่เกษตรอื่นๆ  หลังจากที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว มีหน้าที่ดูแลงานในสถานีวิจัยเทพา โดยปฏิบัติงานขับรถแทรกเตอร์เพื่อไถพื้นที่ในแปลงยางพารา ตัดหญ้าปราบวัชพืชในแปลงยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล แนวถนน เก็บผลผลิตเกษตรและไม้ผล ขับรถยนต์เพื่อส่งผลผลิตเกษตรและนำเจ้าหน้าที่ไปติดต่อราชการต่างๆ เช่น ชั่งผลผลิตยางพารา พืชผลต่าง ๆ เช่น มะพร้าว มังคุด ลองกอง พืชผักต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นในช่วงการฝึกงานของนักศึกษางานฟาร์มพื้นฐาน (รหัส 544-191) ได้สอนนักศึกษาในการขับรถแทรกเตอร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2523 - 2545 นอกจากนี้ด้วยความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าสถานีวิจัยเทพา) จึงได้มอบหมายให้พี่ทวีเป็นผู้จัดการร้านสวัสดิการของสถานีวิจัยเทพา

 

 

 


หลักการทำงาน
 

            มีจิตใจที่รักในงาน ทำงานเต็มความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน


สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 

           ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน

 
งานที่ภาคภูมิใจ 

            - ลูกจ้างดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2547

            - เป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน สกัดเย็น เนื่องจากสถานีวิจัยเทพามีมะพร้าวเป็นจำนวนมาก ผลผลิตมะพร้าวช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาราคาถูก จึงได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น (บ้านเกิด ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่) มาทดลองทำเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน สกัดเย็น จนสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มให้องค์กร

             - กลุ่มเลี้ยงผึ้งสถานีวิจัยเทพา เมื่อปี 2545 หัวหน้าสถานีวิจัยเทพาได้ริเริ่มในการก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าสถานีวิจัยเทพามีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้ง ทั้งยังเป็นตัวอย่างและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนของสถานีวิจัยเทพา  พี่ทวีจึงได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งสถานีวิจัยเทพา โดยชักชวนชุมชนรอบสถานีวิจัยเทพา และเพื่อให้กลุ่มเลี้ยงผึ้งมีความรู้หัวหน้าสถานีวิจัยเทพาจึงได้จัดหาผู้มีความรู้มาสอนและสามารถเลี้ยงผึ้งจำหน่ายเป็นผลผลิตของสถานีวิจัยเทพา จนถึงปัจจุบัน

 

 


สิ่งที่ประทับใจองค์กร
 

            เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นลูกจ้างดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2547 ตนเองและครอบครัวดีใจและภูมิใจที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงสามารถสร้างครอบครัว และส่งลูกๆ ให้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้ทำงานที่มั่นคงทุกคน

 

 ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

            เป็นคนใจเย็น พูดจาดี สุภาพ ซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะดีๆ ในการทำงานเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 

 ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีวิจัยเทพา 

            มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างดี  เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในสังคมเกษตร สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษาแนะนำ ข้อคิดทางการด้านเกษตรไปในทางสร้างสรรค์ ทำให้การดำเนินงานสถานีวิจัยเทพาพัฒนาไปในทางที่ดี สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจทั้งจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

 

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ 

            ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด ไม่ดื่มกาแฟ  นอนหลับให้เพียงพอ (ไม่ควรนอนดึก) ใช้ชีวิตเรียบง่าย

 

การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 

            หลังเกษียณจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านเดิม ที่ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆ ผู้ร่วมงาน 

              รักงาน รักสถานี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และให้ทำงานจนถึงเกษียณอายุราชการ

 
สิ่งที่อยากฝากคณะฯ เพื่อการพัฒนางานของสถานีวิจัยเทพา 

            งบประมาณการปรับปรุงถนนในฟาร์ม และคูระบายน้ำ ของสถานีวิจัยเทพา ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. เพราะเมื่อฝนตกถนนมีสภาพน้ำท่วมขัง การระบายน้ำไม่ดี รถทุกชนิดไม่สามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับแปลงและผลผลิตเกษตรได้

 

 

            ด้วยความขอบคุณจากทีมงาน พี่มิ๊กกี้ (หัวหน้าทีม) จารี (ผู้บันทึก) และทีมงานคือ พี่บิวตี้ พี่จรวย พี่รัตนา พี่ศรีนรา น้องมาร์กี้ น้องอภิชาติ  จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้พี่ทวี ไชยกูลและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง มีความสุขทั้งกายและใจ

 

 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Marky, Ico24 Monly, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผมเคยจัด workshop ของคณะวิศวฯครั้งหนึ่ง น่าจะประมาณ 2525 ณ ที่แห่งนี้ครับ (สถานีวิจัยเทพา) จำอะไรไม่ได้มากแล้ว ครั้งนั้นก็ได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีครับ

Ico48
Marky (Recent Activities)
22 July 2011 16:03
#66857

ลุงทวีน่ารักค่ะ เป็นคนที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้ดีมากๆ ขอให้ลุงทวีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

พี่ทวี เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของผู้ที่ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ