นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1968
comment: 1

บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “นายฉลาด หนูชู”

 

บทสัมภาษณ์  “นายฉลาด  หนูชู” 


ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยคลองหอยโข่งประจำปี 2557
 

               เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2557    คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี  ทองสกูล ได้เดินทางไปสถานีวิจัยคลองหอยโข่งเพื่อสมทบกับคุณนิทัศน์ สองศรี และคุณอภิชาติ  หล่อเพชร ทีมสัมภาษณ์คุณฉลาด หนูชู หรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงหลาด” ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 นี้  เรามาถึงที่ทำงานของพี่ฉลาด  เพื่อจะได้เห็นบรรยากาศการทำงานกันจริง ๆ เอาล่ะค่ะเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยนะคะ


การเริ่มเข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

               พี่ฉลาดเล่าว่า เริ่มเข้าทำงานในปี 2521 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาได้ค่าจ้างวันละประมาณ 60 บาท ปฏิบัติงานปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ ดูแลแพะ สมัยนั้นเป็นช่วงบุกเบิกพื้นที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่งแต่ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ต้องช่วยกันทำไร่ เผาปรน ปลูกสร้างแนวรั้วโดยรอบพื้นที่สถานีวิจัยฯ ถางซุยทำแนวถนนเข้าไปในพื้นที่แปลงต่างๆ     หลังจากนั้นได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 1 ปี  ก็มีตำแหน่งได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งคนงานเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2535 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน รวมเวลา  22 ปี 5 เดือน


การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง
 

               งานที่ปฏิบัติได้แก่ งานจัดการแปลงปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 120 ไร่ แปลงยางพารา 65 ไร่ โดยดูแลกำจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย ให้น้ำ ตัดแต่ง  นอกจากนี้ยังมีงานจัดการเรือนเพาะชำ ผลิตกล้าไม้ต่างๆ  งานจัดการโคขุน โดยจัดการโค และแปลงหญ้าเลี้ยงโค  และการฝึกงานนักศึกษาช่วยฝึกงานด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ งานไม้ผล และเรือนเพาะชำ


หลักในการทำงาน

               พี่ฉลาดบอกว่าการที่เราได้ทำงานที่ชอบและถนัด เมื่อทำแล้วก็สนุกและมีความสุข พี่ฉลาดเล่าว่าในแต่ละปีได้มีโอกาสทำงานและติดต่อกับนักศึกษาอย่างจริงจังในช่วงของการฝึกงานนักศึกษาปีละ 2 ครั้งๆ ละ 15 วัน ได้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเลี้ยงวัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ กรีดยาง การจัดการสวนยางพารา เก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน ตัดแต่งไม้ผล ก็รู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา เพราะบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานเลย มาฝึกงาน 15 วัน ทำงานด้านนี้ได้บ้างก็รู้สึกดีใจมากแล้ว

การบริหารเวลาในการทำงาน
               ทุกเช้าจะมาทำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้า เริ่มปล่อยวัวออกจากคอก   8 โมงเป็นต้นไป ตัดหญ้าแปลงปาล์มประมาณ 120 ไร่ เข้าเรือนเพาะชำ ผลิตกล้าไม้ กำจัดวัชพืช รดน้ำต้นไม้ในเรือนเพาะชำ เช่น ทุเรียนน้ำ ส้มจี๊ด มะขามป้อม มะกรูด มะนาว ส้มโอ มะพูด เป็นต้น นอกจากนี้ก็ผลิตกล้าไม้ ดูแลปาล์มน้ำมัน  ดูแลภูมิทัศน์ จัดการเปิด-ปิดน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่แปลงต่างๆ ภายในสถานีฯ

                สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ มาช่วยดูแลวัว รดน้ำต้นไม้ โดยไม่ได้เบิกค่าตอบแทน


มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของคณะฯ หรือไม่
      

ทุกครั้งที่เข้ามาติดต่องานที่คณะฯ ได้รับการช่วยเหลือแนะนำเป็นอย่างดี


การพัฒนางาน/พัฒนาตนเอง
               พี่ฉลาดเล่าว่าได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมแปลงยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมจากแหล่งต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เช่น แปลงยางพารา จากบ้านวังพา ต.ทุ่งตำเสา  น้ำตกผาดำ บ้านเก่าร้าง โดยเดินทางตั้งแต่ตอนรุ่งสางพาข้าวห่อไปด้วย เดินป่าขึ้นเขาเส้นทางลำบากกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำๆ  บางครั้งก็ต้องพักค้างคืน   นอกจากนี้ยังมีงานปลูกสร้างแปลงกิ่งตายางพันธุ์ RRIT 408 โดยใช้ต้นตอจากยางพาราพันธุ์ดั้งเดิม  และงานรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นมะพูด ทุเรียนเทศ เกาลัดไทย มะขามป้อม เป็นต้น


แนวความคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม
               ถ้ามีโอกาสก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ เสมอ  เช่น งานเกษตรภาคใต้ งานปีใหม่ งานเกษียณอายุ

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้ง
               ใจเย็น ใช้หลักประนีประนอมจึงร่วมงานกับผู้อื่นได้ไม่มีปัญหา

ประทับใจอะไรในองค์กรและแนวคิดในการพัฒนาองค์กร
               พี่ฉลาดบอกว่านอกจากได้ทำงานที่ตัวเองชอบแล้ว ยังสามารถดูแลครอบครัวให้มั่นคงจนถึงปัจจุบัน  และก่อนที่พี่ฉลาดจะเกษียณอายุราชการไปก็อยากปลูกมะพร้าว ปลูกมะละกอ ให้สถานีวิจัยฯ อีกสักแปลง เพื่อจะได้รับแขกที่มาเยี่ยมชมสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

 

-----------------------------------

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กันยายน 2557 14:28 แก้ไข: 04 กันยายน 2557 14:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

อ่านแล้วรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความสุข เป็นคน"เล็ก"ที่ทำประโยชน์มากมายให้กับม.อ.และภาคใต้ของเรานะคะ ยิ่งอ่านงานที่ท่านอยากทำให้ก่อนเกษียณยิ่งรู้สึกซาบซึ้งจริงๆ ขอชื่นชม "หลวงหลาด"มากๆค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.235.183
Message:  
Load Editor
   
Cancel or