นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1854
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์ "นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์" บุคลากรเกษียณอายุราชการ

 


คุณวัลย์  วงศ์สวัสดิ์

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559  ทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คุณธีรภาพ  แก้วประดับ คุณวันดี สุขสะโร คุณยุวภา โฆสกิตติกุล    (ช่างภาพ) และดิฉัน จารี  ทองสกูล ได้มีโอกาสพูดคุยกับ พี่วัลย์ วงศ์สวัสดิ์ ข้าราชการซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายน 2559 นี้  และขอนำเรื่องราวของพี่วัลย์ มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้นะคะ

 

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
          พี่วัลย์เล่าว่าได้เข้ามาสอบทำงานที่คณะฯ ในตำแหน่งพนักงานการเกษตร 2 และสอบบรรจุสังกัดโครงการสถานีวิจัยและบริการกลาง ได้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวุฒิการศึกษา และสำเร็จการศึกษาวุฒิ วท.บ.สาขาเกษตรศึกษา-สัตวศาสตร์ ซึ่งได้นำความรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่และได้ขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการเกษตร งานหนึ่งที่ภาคภูมิใจคือได้ไปร่วมในการหักร้างถางพง บุกเบิกสถานีวิจัยเทพา และขยายงานด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ได้มีโอกาสดูแลและปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยต่างๆ ทุกสถานี ทั้งสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง สถานีวิจัยควนปริง (ปัจจุบันเป็นของ ม.อ. วิทยาเขตตรัง) และท้ายสุดคือสถานีวิจัยท่าเชียดปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 37 ปี 10 เดือน


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • งานบริหารสถานีวิจัยฯ 

- วางแผนการปฏิบัติงานภายในสถานีวิจัยฯ

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ เช่นปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช เป็นต้น

-  ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีวิจัยฯ

  • งานฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) 

    -  วางแผนการฝึกงาน เตรียมความพร้อมพื้นที่ อาคารสถานที่ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา และวัสดุที่ใช้ในการฝึกงาน

  • งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

  • งานนาข้าว วางแผนการผลิต ดูและรักษา แปรรูป และจำหน่าย

  • งานปาล์มน้ำมันปลูกเปรียบเทียบ 8 สายพันธุ์

  • งานศึกษาการเจริญเติบโตของหน่อไม้น้ำ และขยายพันธุ์เพิ่มเติม

หลักการทำงาน/การสร้างผลงาน

          - หลักในการทำงาน คือต้องมีความอดทน ซื่อสัตย์ และความร่วมมือร่วมใจกัน การทำงานทุกอย่างต้องใช้ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ทั้งในเรื่องงานและสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวัน ความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือ และสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคิดช่วยกันทำ ทำให้งานทุกอย่างผ่านได้ด้วยดี

          - การสร้างผลงาน โดยอาศัยพื้นที่ว่างเปล่ามาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างกิจกรรมเพื่องานการเรียนการสอนของคณะฯ

           - การทำงานมีการติดต่อกับนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง ได้ฝึกงานให้กับนักศึกษาในเรื่องการทำนา การปลูกปาล์ม และอื่นๆ มีความภูมิใจที่ได้ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การบริหารเวลาในการทำงาน

          จัดลำดับการทำงานก่อนหลัง พยายามทำงานเร่งด่วนก่อน

ปัญหาในการติดต่อประสานงาน

          เวลาที่เข้ามาติดต่องานที่คณะฯ ก็จะได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานกลางของคณะฯ เสมอ

การพัฒนางาน/พัฒนาตนเอง

          ได้มีโอกาสไปอบรมดูงาน ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและปรับปรุงพัฒนางานได้

แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม

          หากมีโอกาสและไม่มีงานเร่งด่วนก็จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ จะได้พบปะและรู้จักกับบุคลากรของคณะฯ เพื่อจะได้ติดต่องานด้านอื่นๆ ด้วย

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้ง

          ใช้เหตุผลและพยายามแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ความประทับใจในองค์กร และแนวคิดในการพัฒนาองค์กร

          ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตในการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) และอยากเห็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรให้มากกว่านี้

 
ทีมสัมภาษณ์

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2559 14:29 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2559 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.204.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ