นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์

จากกิจกรรมมหกรรม share โดยท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ประธานคณะทำงาน KM) พร้อมด้วยคณะทำงาน KM ร่วมกับกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดมาก็ 4 กิจกรรมแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์http://share.psu.ac.th/b... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จารี ทองสกูล   สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 11:00 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2553 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) มาเลเซีย

เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2553 นั่นก็คือประเทศมาเลเซีย นั่นก็เป็นเพราะได้มาอยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาตินี่แหละ ที่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนอย่างพวกเราได้เปิดโลกกว้างสร้างปัญญา ได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ จึง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จารี ทองสกูล   สร้าง: 18 พฤษภาคม 2553 09:50 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2553 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]