นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(6) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 วัตถุประสงค์ของคณะฯ ที่ได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มีการพัฒนางาน การเพิ่มมูลค่า กา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จารี ทองสกูล   สร้าง: 26 มีนาคม 2558 15:53 แก้ไข: 27 มีนาคม 2558 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 นำเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 และขอนำข้อมูลดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้ทราบผลการดำเนินงานกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ดังที่แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จารี ทองสกูล   สร้าง: 01 ตุลาคม 2552 15:36 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2552 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]