นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1641
ความเห็น: 0

บรรยายเรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร

สกย.หาดใหญ่เชิญบุคลากรจากคณะฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ บ้านวังพา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ได้จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร
เรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร  จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน
รุ่นที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558       มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน
สถานที่จัดอบรม ณ บ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยได้เชิญบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน
3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี  ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  นายอภิชาติ เกื้อก่อบุญ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
และนายจรวย  เพ็ชรหนองชุม ข้าราชการบำนาญ ไปเป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้ เทคนิค
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้ง

 


สร้าง: 20 มีนาคม 2558 13:39 แก้ไข: 20 มีนาคม 2558 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.191.36
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ