นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1007
ความเห็น: 0

วิทยากรปาล์มน้ำมัน

 

          วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหารเทา จ.พัทลุง ได้จัดโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้เชิญ นายประกิจ  ทองคำ  นายนิทัศน์  สองศรี และนายธีรภาพ  แก้วประดับ เป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่อง
          - การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
          - การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน
          - การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
          - เทคนิคการใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
          - การตัดแต่งทางปาล์มน้ำมัน

created: 14 July 2016 13:43 Modified: 14 July 2016 15:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ