นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2614
ความเห็น: 1

สัมภาษณ์เกษียณ นายประยงค์ หรับจันทร์

"มาทำงานดีกว่าไม่มา มาช้าดีกว่าไม่มาเลย"

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ดิฉันและคณะทำงานได้ดำเนินการสกัดความรู้ของนายประยงค์  หรับจันทร์ ซึ่งเป็นบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นายประยงค์ หรับจันทร์ (หรือ พี่แก้ว, หลวงแก้ว, น้าแก้ว) เป็นชื่อที่เพื่อนๆ น้องๆ ร่วมงานเรียกกันอยู่ทุกวัน ได้รับการบรรจุเข้ามาทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำ เมื่อปีพ.ศ. 2526 โดยปฏิบัติหน้าที่ คนงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง หมวดโคนม ของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

กิจวัตรประจำวันเช้าและเย็นช่วงวันที่มาปฏิบัติงาน

ปกติตอนเช้านายประยงค์จะกรีดยางก่อนมาทำงาน ในช่วงเวลา 04.00 น.- 06.00 น.  จากนั้นเดินทางมาทำงาน มาถึงที่ทำงานประมาณ 08.00น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที โดยใช้รถจักรยานยนต์ หลังจากเลิกงานกลับบ้านตอนเย็นก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการดูแลโคพื้นเมืองที่เลี้ยงไว้ จำนวน 4 ตัว ที่บ้านมีกิจกรรมหลายอย่าง ในช่วงหน้านาก็ทำนา เสร็จจากหน้านาปลูกถั่วลิสง

 

 พี่ประยงค์และคณะทีมงานสัมภาษณ์

 

ภาระงานความรับผิดชอบ

ภาระงานประจำ ปฏิบัติงานที่หมวดอาหารสัตว์

- ทำหน้าที่ดูแลหมวดอาหารสัตว์ ตรวจรับวัตถุดิบที่ทางร้านค้าส่งมา ดูแลงานทั่วไปในหมวด และบดวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อใช้ประกอบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆเช่น บดข้าวโพดเมล็ด ทำความสะอาดห้องผสมอาหารสัตว์และห้องบดอาหารสัตว์

- ทำหน้าที่ประกอบสูตรอาหารสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ผสมอาหารสัตว์ปีก แพะ สุกรโค งานวิจัยคณาจารย์และปัญหาพิเศษ

- ช่วยงานผสมอาหารให้กับงานวิจัยคณาจารย์และปัญหาพิเศษของนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท

- ช่วยงานด้านการเรียนการสอน

 - งานด้านการพัฒนาหมวด รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหมวดทั้งภายในและภายนอก โดยปฏิบัติเป็นประจำในทุกวันศุกร์  อาทิ การตัดหญ้ารอบบริเวณหมวด การเก็บกวาด การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

นอกจากนั้นยังช่วยงานหมวดแพะในช่วงครึ่งวันเช้า  โดยรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดูแลแพะ ตัดหญ้าและให้อาหารแพะ หรือกิจกรรมอื่นๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย และช่วยงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นงานพัฒนาฟาร์ม  งานดูแลและบำรุงรักษาแปลงศึกษาพืชอาหารสัตว์ เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว

 

การพัฒนางาน/ตนเอง 

ได้จากการเรียนรู้ ทำความเข้าใจด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน  การอบรม การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

 

แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เมื่อหน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆนายประยงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานด้วยดีเสมอมา

 

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจะทำอย่างไร 

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องแนวความคิด หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็ตาม จะใช้การประสาน พูดคุย  หรือชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อที่จะให้ภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร  

การที่องค์กรหรือหน่วยงานจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นั้น จะต้องประกอบปัจจัยหลายประการ แต่ที่สำคัญจริงๆที่เป็นหลักคือ คนในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนา แนวความคิด พัฒนาจิตใจให้ได้มาตรฐานก่อนเสมอ แล้วเมื่อได้รับการสนับสนุนปัจจัยตัวอื่นๆเข้ามา ก็จะมองเห็นการพัฒนาองค์กรนั้นได้

 

 ประทับใจอะไรในองค์กร

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดี

 

หลักการครองตน 

ทำต้วให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคน                                                                  

หลักการครองงาน 

 เรียนรู้งานในหน้าที่ให้กระจ่าง ปฏิบัติงานทั้งเป็นบุคคลและเป็นทีมอย่างเต็มความสามารถ

 

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ/งานที่ภาคภูมิใจ 

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จคือปฏิบัติงาน ความรู้งานในหน้าที่ ความมุ่งมั่น มานะอดทน ความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

 

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน 

อยากฝากให้น้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่ควรมีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันอดทน  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ความสามัคคี  ความมีน้ำใจ

 

ข้อคิดหรือคติต่อการทำงาน 

มาทำงานดีกว่าไม่มา    มาช้าดีกว่าไม่มาเลย

 

 

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 July 2013 10:44 Modified: 19 July 2013 10:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 11 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
pai (Recent Activities)
30 July 2013 14:47
#91122

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สว. คณะทรัพย์ฯ ม.อ. คุณประยงค์ หรับจันทร์

ผู้เกษียนอายุ มีห้องพักนะครับ คิดถึงคณะฯ และน้องๆคณะทรัพย์ เมื่อไร ก็แวะมา

ห้องผู้เกษียณอายุราชการอยู่ติดกับห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหารครับ

หรือที่ฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ ครับ

เชียร์

วรวิทย์

I ♥ FNR

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ