นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1256
ความเห็น: 0

สัมภาษณ์ผู้เกษียณคุณเปลือน ณมณี

สัมภาษณ์ผู้เกษียณ

 

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๓๐ น. ณ เดอะแมงโกรฟ พันวา ภูเก็ต รีสอทร์ จ. ภูเก็ต  เนื่องจากภาควิชาฯ ได้จัดสัมมนาภาควิชาฯขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ จึงถือโอกาสนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยายกาศในการ สัมภาษณ์นายเปลือน ณ มณี ซึ่งทีมสัมภาษณ์ประกอบด้วย ร.ศ วันวิศาข์  งามผ่องใส ร.ศ สุธา  วัฒนสิทธิ์ นางเบญมาศ  เฉลิมวงศ์ นางบรรจบ  นะแส และนางสมจิต  ศรีใหม่ ผู้บันทึกการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

การสัมภาษณ์เริ่มต้น โดยรองหัวหน้าภาควิชาฯ รศ. สุธา  วัฒนสิทธิ์  และคำถามยอดฮิตคำถามแรกว่า

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร 

พี่เปลือนได้เล่าให้ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า ปี ๒๕๒๐  หลังจากเรียนจบ ม.ศ. ๓ได้เข้ามาทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยการชักชวนของพี่ชาย ขณะนั้นยังไม่มีเงินเดือน จ้างโดยเหมาจ่ายเดือนละประมาณ   ๓๕๐ บาท หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์สมัยนั้นคือ รศ.ดร. ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ ซึ่งภาควิชาฯยังเป็นโครงการจัดต้ังภาควิชาสัตวศาสตร์

ต่อมาได้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ติดต่อให้ไปทำงาน ท่านผศ. วรวิทย์  วนิชาภิชาติ กับท่าน รศ.ดร.ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล ไดัรับทราบเรื่องนี้ จึงได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดี  เพราะเขาจะไปทำงานที่อื่น รศ. ยุทธนา จึงเอ๋ยขึ้นว่า" เอ้ยไอ้นี่ดูหน่วยก้านการทำงานมันไม่เลว จะหาวิธีการทำอย่างไรดีเพื่อให้มันอยู่ต่อ " จึงได้ปรึกษากับคุณ วิวัช สุริยโชโต ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ดูแลนายเปลือนอีกท่านหนึ่ง บอกว่าให้เขาไปทำงานอยู่บนตึกก่อน เขาคงจะอยู่ทำงานกับเราต่อ โดยรับผิดชอบงานด้านธุรการเนื่องจากไม่มีคนช่วยงานด้านนี้ ซึ่งเป็่นบุคคลากรคนแรกที่ทำงานท้ัง ธุรการ พิมพ์ดีด นักการภารโรงและคนงานเลี้ยงสัตว์ และได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน 750บาท/เดือน

ก่อนปี ๒๕๒๔ พี่เปลือน มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีความอุตสาหะ เพียรพยายาม ได้จัดแบ่งเวลาของตนที่เหลืออยู่หลังจากเลิกงานตอนเย็น ไปเพิ่มพูนความรู้ โดยไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ที่โรงรียนบุนนาคพณิชยการหาดใหญ่(รอบค่ำ)  ต่อมาทางภาควิชาฯเปิดรับ สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ 1 พี่เปลือนจึงได้ไปสมัครสอบแข่งขันที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯจากนั้นก็ได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด  โดยเริ่มใช้เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาเป็นครั้งแรก บางครั้งต้องนอนที่ทำงาน เพราะมีงานพิมพ์มาก

ต่อมาได้รับการผลักดัน จาก ผศ. วรวิทย์ วนิชาภิชาติ ให้เข้าสู่ตำแหน่ง ธุรการ ช่วยในเรื่องจัดซื้อ พัสดุ หลังจากนั้นมีการรับเจ้าหน้าที่เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อแทน

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร  ระดับชำนาญงาน

      หลักในการทำงาน 

      ทุกชีวิตล้วนมีปัญหา ทุกปัญหาล้วนต้องมีการแก้ไข การแก้ไขต้องใช้สติและปัญญา "สติมาปัญญามี"

      ความภาคภูมิใจ 

      ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ท่านคณาจารย์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งบางรุ่นจบการศึกษาไปแล้วได้กลับมาพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเป็นผู้บริหารระดับสูง

      หลักการประสานงาน 

      ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ใช้สติปัญญาและใจเย็นๆในการประสานงาน

       ประทับใจอะไรในองค์การ

       เริ่มทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ ปี 2520 รู้สึกผูกพันและประทับใจมากที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของคณะทรัพยากรธรรมชาติและภาควิชาสัตวศาสตร์

การได้รับการสนันสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี

ความใฝ่ฝันที่เป็นจริงคืออยากจะเป็นข้าราชการ

 การให้ความช่วยเหลือจากบุคลากรในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว

ผลงาน

  เก็บรวบรวมจัดทำพัสดุ ครุภัณฑ์ และโรงเรือนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของภาควิชาฯให้เป็นระบบมากขึ้น และรวบรวมเป็นเล่ม (ครุภัณฑ์ ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๐จนถึงปัจจุบัน) เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานและตรวจสอบ

พิมพ์งานเอกสาร การขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับท่านอาจารย์หลายท่านได้สำเร็จ

ทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์มากี่ปีแล้ว

         38 ปี

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องใหม่ที่เข้ามาทำงาน

     ให้มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งงาน แต่ทำงานจนสุดความสามารถ

     “ บอกตัวเองตลอดเวลาว่า เรามีความสำคัญต่อองค์กรเสมอ”

ชีวิตหลังเกษียณ

   ทำการเกษตรผสมผสานที่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดตั้งชมรมผู้เกษียณของภาควิชาสัตวศาสตร์

สุดท้าย

"ผมรักภาควิชาสัตวศาสตร์และคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยความจริงใจ "

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 สิงหาคม 2558 13:18 แก้ไข: 13 สิงหาคม 2558 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ