นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1209
ความเห็น: 2

ระบบพี่เลี้ยงวิจัย

คณะทำงานระบบพี่เลี้ยงวิจัยจัดตั้งเพื่ออะไร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดูแลด้านการวิจัย ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมนักวิจัยใหม่ในคณะฯ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น  จึงมีการจัดประชุมหารือกับคณาจารย์อาวุโสในคณะฯ เพื่อจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงวิจัยขึ้น  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีมติให้คณาจารย์อาวุโสแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงวิจัยในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงลึก โดยมีหน้าที่แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงลึกที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม มีความทันสมัยในระดับที่สามารถขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
  2. ด้านเทคนิคตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยมีหน้าที่แนะนำเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  3. ด้านการตรวจแก้ต้นฉบับตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ (English manuscript) โดยมีหน้าที่ตรวจแก้ต้นฉบับตีพิมพ์ภาษาอังกฤษในเบื้องต้นก่อนส่งตีพิมพ์
  4. ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีหน้าที่แนะนำแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตลอดจนการเตรียมเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ

และขณะนี้ทางคณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากนักวิจัยรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางก็สามารถขอคำปรึกษาจากทีมพี่เลี้ยงวิจัยได้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนักวิจัยที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ได้ที่คำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 18/2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 เมษายน 2557 10:01 แก้ไข: 28 เมษายน 2557 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาให้กำลังใจกันหน่อย หลังจากที่ห่างหายไปนาน

แนวทางที่ดีครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ