นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(3) โครงการวิจัยด้านยางพารา

จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากน... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 04 June 2015 16:17 Modified: 04 June 2015 16:20 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นโดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ จำนวน 2 เรื่อง จึงขอเผยแ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 18 July 2012 14:20 Modified: 26 July 2012 14:27 [ Report Abuse ]

(1) งบประมาณโครงการ NRU

จากการที่รอลุ้นว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะได้รับการอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนกี่โครงการ และงบประมาณจำนวนเท่าไรนั้น ซึ่งในปีนี้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาโทได้รับอัตราเ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 28 March 2012 10:06 Modified: 02 April 2012 14:43 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ

เมื่อปีงบประมาณ 2552 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus x ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 23 March 2012 09:53 Modified: 26 March 2012 08:52 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยที่สิ้นสุด

ตอนท้ายปี 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น เพื่อเผยแพร่ให้ท่าน ๆ ที่สนใจจะศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันความต้านทานโรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochr... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 31 January 2012 16:09 Modified: 07 Febuary 2012 15:09 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2554

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นประจำเดือนกันยายน 2554 ในรอบนี้ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารของปลาไนขนาดปลานิ้วโดยการเสริมอนินทรีย์ฟอสเฟตเอนไซม์ไฟเตส และกรดซิตริก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง สังกัดภาควิชาวาริชศ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 September 2011 16:38 Modified: 30 September 2011 16:41 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับสุดท้าย)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (บันทึกฉบับสุดท้าย) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงก... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 September 2011 16:21 Modified: 30 September 2011 16:24 [ Report Abuse ]

(2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2)

ต่อจากฉบับที่ 1 ในส่วนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 September 2011 12:16 Modified: 30 September 2011 13:38 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1)

เมื่อปีงบประมาณ 2553 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อศึกษาในพื้นที่ปกปักพ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 September 2011 11:23 Modified: 30 September 2011 11:28 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54

2 เดือนที่ผ่านมานี้ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2554) คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบ ซึ่งมี จำนวน 2 โครงการดังนี้1. เรื่องการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอลโคซีสในปลาเศรษฐก... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 03 August 2011 11:54 Modified: 03 August 2011 12:03 [ Report Abuse ]