นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1486
ความเห็น: 1

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับทุนดำเนินงานวิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอรายงาน และถือโอกาสประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้ทุนวิจัยจากภายนอก และดำเนินการในรอบปีการศึกษา 2552 นี้  ซึ่งคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 31 โครงการ  เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคณาจารย์ในภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภาควิชาธรณีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์ สำหรับแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ นั้น ได้แก่
1.       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.       ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
3.       บริษัท Cellana BV ประเทศเนเธอร์แลน์
4.       บริษัท Rovithai Limited
5.       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6.       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7.       สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (สวก.)
8.       มูลนิธิชัยพัฒนา
9.       Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS)
10.    Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
11.    รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้ HRPP (Hevea Research Platform in Partnership)
12.    ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เชียงใหม่

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้มีโครงการอะไรบ้าง อาจารย์ท่านใดเป็นหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยมีใครบ้าง ท่านสามารถดูรายการได้ที่ โปรดคลิก

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 มีนาคม 2553 14:18 แก้ไข: 25 มีนาคม 2553 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • แจ๋วสมชื่อจริง ๆ ค่ะ เพราะพี่จะได้นำข้อมูลนี้ใช้สำหรับรายงาน SAR ปีกศ. 2552 และใช้ประโยชน์ในงานของภาควิชาฯด้วย

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ