นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1994
comment: 0

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรื่อง การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ

เมื่อมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ ซึ่งดำเนินการงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น  จันจุฬา  เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล, นายอภิชาติ หล่อเพชร และนักศึกษาปริญญาโท นักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใช้ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ถึง สิงหาคม 2552  
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันในสูตรอาหารแพะต่อปริมาณการกินได้ ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะในด้านสมดุลไนโตรเจน และประสิทธิภาพการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน
3. เพื่อเป็นแนวทางการผลิตสูตรอาหารผสมครบส่วน หรืออาหารผสมสำเร็จ ที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสำหรับแพะต่อไป 

          ดังนั้นผลจากการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ สรุปได้ว่า สามารถใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราสามารถร่วมกับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งโปรตีน และพลังงานในอาหารข้นแพะ ระดับ 20% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และเมแทบอไลท์ในกระแสเลือดของแพะ หรือสมรรถภาพของสัตว์ด้อยลง ซึ่งจะเป็นลู่ทางในการใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตกำไร อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาในแพะขุน หรือแพะรีดนมในระยะต่าง ๆ ในสภาวะการเลี้ยงของเกษตรกรต่อไป

         ในการนี้โครงการวิจัยได้มีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ค่ะ
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 สิงหาคม 2553 14:35 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2553 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.232.129.123
Message:  
Load Editor
   
Cancel or