นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2835
ความเห็น: 0

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา

การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ

โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ ซึ่งดำเนินการงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น  จันจุฬา  เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ งามผ่องใส, นายอภิชาติ หล่อเพชร และนักศึกษาปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ถึง สิงหาคม 2552 ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก็เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแพะร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตปาล์มน้ำมัน และผลพลอยได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น อันเป็นการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สัตว์มีสมรรถภาพการผลิตที่สูงขึ้น ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และการผลิตของเกษตรกรทั้งระดับรายย่อย และอุตสาหกรรมต่อไป

       ผลจากการทดลองการศึกษา การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ สรุปได้ว่า สามารถใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันได้ 15-35% ในสูตรอาหารแพะ และเป็นลู่ทางในการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นต่อไป   ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ค่ะ     
       โครงการวิจัยดังกล่าวนักวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อมิถุนายน 2553 และได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5
ปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2552  ภายใต้หัวข้อ Second International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2009)

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 สิงหาคม 2553 14:54 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2553 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ