นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2461
ความเห็น: 0

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้

เมื่อปีงบประมาณ 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์   และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น จันจุฬา และนายอภิชาติ หล่อเพชร   สำหรับโครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้
วัตถุประสงค์ก็เพื่อ
1. ศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสมดุลไนโตรเจนในโคพื้นเมืองที่ได้รับหญ้าแห้ง ร่วมกับอาหารข้นที่ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดบดในระดับต่างๆ
2. เพื่อศึกษากระบวนการหมักและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองที่ได้รับหญ้าแห้ง ร่วมกับอาหารข้นที่ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดบดในระดับต่าง ๆ 
        
ดังนั้นงานวิจัยดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารข้น สำหรับเสริมให้แก่โคพื้นเมืองที่ได้รับหญ้าแห้ง จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการใช้แหล่งพลังงานที่มีราคาสูง และไม่ใช่วัตถุดิบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งระดับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันที่สามารถใช้ทดแทนข้าวโพดบดในสูตรอาหารไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การนำกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้น เป็นการนำผลพลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในพื้นที่ภาคใต้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแนวทางที่จะช่วยให้สัตว์มีสมรรถภาพการผลิตที่สูงขึ้น ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เนื่องจากราคาอาหารข้นลดลงตามระดับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหาร


         สำหรับงานวิจัยดังกล่าวนักวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ค่ะ 
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 สิงหาคม 2553 15:06 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2553 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ