นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1659
ความเห็น: 0

งานวิจัยที่เสร็จสิ้น

เผยแพร่งานวิจัยที่เสร็จสิ้นในต้นปีงบประมาณ 2554
ในต้นปีงบประมาณนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น และขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้คณะฯได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผลงานที่เสร็จสิ้นดังรายการต่อไปนี้
1. เรื่อง ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก โดยมี ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550-2552
2. เรื่อง การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก โดยมี รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช เป็นหัวหน้าโครงการ  ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550-2552
3. เรื่อง การสำรวจศัตรูธรรมชาติของแมลง ไร ศัตรูพริก และการควบคุมโดยชีววิธี โดยมี รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550-2552
4. เรื่อง การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยมี รศ.ดร.สมปอง เตชะโต เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552-2553
 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดดังเว็บไซต์
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 04 Febuary 2011 15:06 Modified: 04 Febuary 2011 16:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ