นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2381
ความเห็น: 0

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2554

         

ในเดือนมีนาคม 2554 นี้ ทางคณะฯ มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียด และความต้านทานโรคในกุ้งขาว ดำเนินการโดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551
2. การใช้น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง และเหยื่อล่อโปรตีนควบคุมแมลงวันผลไม้ Bactrocera papaya Drew & Hancock (Diptera : Tephritidae) ในพริก ดำเนินการโดย รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550-2552
3. เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลา ดำเนินการโดย รศ.ศิริจิต ทุ่งหว้า สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550-2551
 
         

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

พร้อมทั้งขอแจ้งผลรายงานการประชุม 2 หัวข้อ ได้แก่
1.       การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ
1 มี.ค. 2554
2.       การประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เมื่อ 21 ก.พ. 2554
ได้
ที่ http://natres.psu.ac.th/office/foreign/report_meeting.htm
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มีนาคม 2554 15:06 แก้ไข: 15 มีนาคม 2554 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ