นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2009
ความเห็น: 0

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนเมษายน 2554

โครงการวิจัย 4 เรื่อง ที่แล้วเสร็จ
ช่วงเดือนเมษายน 2554 นี้ ทางคณะฯ มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพารา ดำเนินการโดย
รศ.ดร.สายัณห์  สดุดี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ โครงการดังกล่าวได้รับทุน
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551-2553
2. การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างครัวเรือนที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนที่ผลิตน้ำยางสด : กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2552
3. การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลา ดำเนินการโดย รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2552

4. การศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศ ดำเนินการโดย ผศ.ดร.วินิจ  เสรีประเสริฐ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์  โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549-2550ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2554 15:59 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2554 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ