นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 19602
ความเห็น: 2

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

ต่อจากฉบับที่ 1 ในส่วนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพของแมลงผสมเกสรกลุ่มผึ้ง (Hymenoptera : Superfamily Apoidea) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 250,000 บาท

 

2. เรื่อง  ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 225,000 บาท

3. เรื่อง เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร โดย ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 240,780 บาท
4. เรื่อง ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี โดย รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 230,000 บาท
 

 

ซึ่งโครงการในลำดับที่ 3-4 ได้รับงบประมาณดำเนินการต่อในปีที่ 2 ค่ะ
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 September 2011 12:16 Modified: 30 September 2011 13:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
30 September 2011 13:53
#69153

รูปในบันทึกเล็กมากครับ ถ้าใส่ลิงค์เอาไว้ที่รูปเลยก็จะดีมากครับ

เนื่องจากลิงค์ที่เป็นชื่อเรื่องนั้น ถ้าไม่สังเกต (เลื่อเมาส์พ้อยเตอร์ไปตำแหน่งนั้นๆ) ก็จะไม่เห็น เข้าใจว่าเป็นข้อความธรรมดา

เราเอง

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ เดี๋ยวจะลองทำดูน่ะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.146.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ