นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1688
ความเห็น: 3

โครงการวิจัยด้านยางพารา

โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560

จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากนั้น ทางคณะฯ จึงได้เชิญนักวิจัยในคณะฯ ที่สนใจและมีความรู้ความชำนาญด้านยางพารา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาชุดโครงการยางพาราให้เกิดขึ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 120  โดยมี ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุม  สำหรับในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม รวม 9 ท่าน นำทีมโดย รศ.ดร.สายัณห์  สดุดี  

จากการประชุมครั้งนี้ คณะฯ ได้มีข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา
ทั้งชุดโครงการ และโครงการเดี่ยว เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี 2560 จำนวน 2 โครงการเดี่ยว และ 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

ประเภทโครงการเดี่ยว

  1. โครงการเรื่อง การพัฒนาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้เป็นต้นตอ โดย ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  2. โครงการเรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแล้งโดยการตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลีนในสภาวะขาดน้ำ โดย ดร.กรกช นาคคนอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประเภทชุดโครงการ

  1. แผนงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตยางพาราภายใต้สภาวะวิกฤตราคายางตกต่ำ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ผู้อำนวยการชุดโครงการ

1.1      โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานกรีดภายใต้สภาวะราคายางตกต่ำ โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

1.2      โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ โดย ดร.ระวี เจียรวิภา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

1.3      โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การปรับตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยางภายใต้สภาวะวิกฤตราคายางตกต่ำ โดย ดร.นฤมล พฤกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ในการนี้ ทุกโครงการได้จัดส่งถึงสำนักวิจัยและพัฒนาเพื่อดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 June 2015 16:17 Modified: 04 June 2015 16:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ยังอยากเห็นงานวิจัยปลายน้ำ ของยางพารา ที่ ม.อ. น่าจะเป็นหัวหอกได้ ..ครับ รอฟังข่าวอยู่นะ

<h5 id="subject_2237681">ข่าวครับ</h5>

<h5><a rel="nofollow" href="http://talung.gimyong.com/index.php/topic,388464.msg2237681.html?PHPSESSID=a4rj14bj5gq34ctvlvt39aj140#msg2237681">อบจ.สงขลา ทำถนนยางพารา ประเดิมเส้นแรกถนนบ้านเกาะหมี-ลพบุรีราเมศวร์</a></h5>

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.231.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ