นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 30 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการวิจัยด้านยางพารา 1772 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555 2358 0
งบประมาณโครงการ NRU 2276 1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ 1983 0
รายงานวิจัยที่สิ้นสุด 2814 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2554 2276 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับสุดท้าย) 7176 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) 20018 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) 4627 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54 5075 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนเมษายน 2554 2062 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2433 0
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1650 0
งานวิจัยที่เสร็จสิ้น 1704 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส 2518 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา 2893 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2025 0
โครงการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ปี 2553 1764 2
โครงการวิจัยทุนในสถาบัน 1446 1
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 1544 1
โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า 1668 1
โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2180 2
งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน 2431 0
โครงการวิจัย 1947 5
ความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 2674 7
เผยแพร่งานวิจัย 4065 9
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1913 3
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 2105 1
รับข้อเสนอโครงการวิจัย 1773 2
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย 1552 11