นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 30 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการวิจัยด้านยางพารา 1580 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555 2222 0
งบประมาณโครงการ NRU 2118 1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ 1855 0
รายงานวิจัยที่สิ้นสุด 2655 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2554 2150 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับสุดท้าย) 6870 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) 19589 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) 4448 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54 4899 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนเมษายน 2554 1960 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2341 0
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1535 0
งานวิจัยที่เสร็จสิ้น 1618 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส 2419 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา 2794 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1934 0
โครงการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ปี 2553 1668 2
โครงการวิจัยทุนในสถาบัน 1366 1
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 1436 1
โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า 1529 1
โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2089 2
งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน 2310 0
โครงการวิจัย 1847 5
ความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 2566 7
เผยแพร่งานวิจัย 3940 9
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1782 3
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 1983 1
รับข้อเสนอโครงการวิจัย 1644 2
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย 1478 11