นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 30 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการวิจัยด้านยางพารา 1525 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555 2176 0
งบประมาณโครงการ NRU 2059 1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ 1811 0
รายงานวิจัยที่สิ้นสุด 2602 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2554 2091 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับสุดท้าย) 6725 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) 19384 2
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) 4374 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54 4789 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนเมษายน 2554 1926 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2307 0
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1508 0
งานวิจัยที่เสร็จสิ้น 1592 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส 2392 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา 2763 0
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1905 0
โครงการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ปี 2553 1643 2
โครงการวิจัยทุนในสถาบัน 1338 1
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 1403 1
โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า 1493 1
โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2052 2
งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน 2270 0
โครงการวิจัย 1819 5
ความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 2531 7
เผยแพร่งานวิจัย 3903 9
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1746 3
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 1950 1
รับข้อเสนอโครงการวิจัย 1621 2
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย 1453 11