นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(3) โครงการวิจัยด้านยางพารา

จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 04 มิถุนายน 2558 16:17 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2558 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นโดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ จำนวน 2 เรื่อง จึงขอเผยแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 18 กรกฎาคม 2555 14:20 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2555 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) งบประมาณโครงการ NRU

จากการที่รอลุ้นว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะได้รับการอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนกี่โครงการ และงบประมาณจำนวนเท่าไรนั้น ซึ่งในปีนี้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาโทได้รับอัตราเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 28 มีนาคม 2555 10:06 แก้ไข: 02 เมษายน 2555 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ

เมื่อปีงบประมาณ 2552 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus x ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 23 มีนาคม 2555 09:53 แก้ไข: 26 มีนาคม 2555 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยที่สิ้นสุด

ตอนท้ายปี 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น เพื่อเผยแพร่ให้ท่าน ๆ ที่สนใจจะศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันความต้านทานโรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochr... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 31 มกราคม 2555 16:09 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2555 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2554

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นประจำเดือนกันยายน 2554 ในรอบนี้ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารของปลาไนขนาดปลานิ้วโดยการเสริมอนินทรีย์ฟอสเฟตเอนไซม์ไฟเตส และกรดซิตริก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง สังกัดภาควิชาวาริชศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 กันยายน 2554 16:38 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับสุดท้าย)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (บันทึกฉบับสุดท้าย) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 กันยายน 2554 16:21 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2)

ต่อจากฉบับที่ 1 ในส่วนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 กันยายน 2554 12:16 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 13:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1)

เมื่อปีงบประมาณ 2553 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อศึกษาในพื้นที่ปกปักพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 กันยายน 2554 11:23 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ.ย-ก.ค 54

2 เดือนที่ผ่านมานี้ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2554) คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบ ซึ่งมี จำนวน 2 โครงการดังนี้1. เรื่องการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอลโคซีสในปลาเศรษฐก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 11:54 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2554 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]