นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(1) โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า

จากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดยทั้งหมดมี 6 คลัสเตอร์นั้น ซึ่งในส่วนของคณะฯได้จัดส่งไปทั้งสิ้น 3 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์ที่ 1 นวัตกรรมยางพารา ภายใต้แผนงานวิจัย การสร้างความเข้มแข็งข... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 17 November 2009 11:22 Modified: 17 November 2009 13:22 [ Report Abuse ]

(2) โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่คณะฯ ได้ดำเนินการอยู่ ณ ขณะนี้ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ ณ ปัจจุบันนี้ก็เข้ามาเป็นเดือนที่ 4 ของปีการศึกษา 2552 แล้ว โดยปีการศึกษา 2552 นี้ คณะฯ มีงานวิจัยอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ดำเนินงานโครงการวิจัย... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 03 September 2009 14:03 Modified: 03 September 2009 15:57 [ Report Abuse ]

(0) งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับการมาเยือนของ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันระหว่างฝ่ายเกษตร สกว. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงข... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 July 2009 15:22 Modified: 30 July 2009 16:02 [ Report Abuse ]

(5) โครงการวิจัย

ด้วยโครงการ “การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้” ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมี รศ... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 02 Febuary 2009 16:34 Modified: 02 Febuary 2009 16:57 [ Report Abuse ]

(7) ความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีสถานีวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ จำนวน 3 สถานีวิจัย ได้แก่ 1. สถานีวิจัยเทพา ที่อำเภอเทพา 2. สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ที่อำเภอคลองหอยโข่ง 3. สถานีวิจัยท่าเชียด ที่จังหวัดพัทลุงในครั้งนี้จะข... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 28 November 2008 16:51 Modified: 28 November 2008 17:11 [ Report Abuse ]

(9) เผยแพร่งานวิจัย

สวัสดีค่ะ ในบันทึกนี้จะมากล่าวถึงเรื่อง “กวาวเครือ” ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด1. กวาวเครือขาว เป็นไม้เถา ขึ้นกับต้นไม้หรือเลื้อยไปบนดิน ก้านใบหนึ่งมี 3 ใบใบเล็กกว่าชนิดแดง หัวคล้ายมันแกว ขนาดของหัวจะขึ้นอยู่กับลักษณะดินการใช้ทำยาให้เลือกหัวแก่... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 25 November 2008 16:19 Modified: 25 November 2008 16:54 [ Report Abuse ]

(3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การผลิตพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น ทุกท่านทราบหรือเปล่าค่ะ ว่าเมล็ดที่ใช้ในการเพาะปลูกนั้น เหมาะสมในสภาวะแล้งหรือน้ำท่วมขัง เช่น ในเขตหนาวมักเป็นสภาพอุณหภูมิต่ำ ในเขตร้อนเป็นสภาวะแล้งหรือฝนตกหนัก ซึ่งม... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 17 November 2008 16:05 Modified: 18 November 2008 09:55 [ Report Abuse ]

(1) ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตกลงให้ความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) นั้น ในการนี้เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาส... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 02 July 2008 13:22 Modified: 03 July 2008 10:16 [ Report Abuse ]

(2) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

เรียน บุคลากร/คณาจารย์/นักวิจัยทุกท่าน หน่วยวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553ขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอทุนดังกล่า... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 19 June 2008 09:02 Modified: 19 June 2008 09:36 [ Report Abuse ]

(11) ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินงานโครงการ การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดให้มีกิจกรรมประกวดแข่งขันการประกอบอาหารด้วยผักพื้นบ้านแล... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 15 January 2008 11:29 Modified: 15 January 2008 11:29 [ Report Abuse ]