นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1289
ความเห็น: 0

Cost :การลดต้นทุน & DOWNTIME

      การลดต้นทุนเป็นหนทางแห่งความอยู่รอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้ กิจการต่าง ๆ มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจและเพิ่มความพยายามในการลดต้นทุนอย่างจริงจัง

 

 ความหมายของต้นุทน 

 ต้นทุน คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นอยู่ในมือลูกค้า

 

องค์ประกอบต้นทุน 

เราสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ (Material Cost)
2.ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (Labor Cost)
3.ค่าโสหุ้ย (Overhead) (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำ ไฟไฟ้ ฯลฯ)

 

 แนวทางในการลดต้นทุน  

ใช้การวิเคราะห์ความสูญเปล่า DOWNTIME

 

1) Defect : ข้อบกพร่องที่ต้องทำงานซ้ำเพื่อแก้ไข

การผลิตงานเสียก่อให้เกิดการสูญเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตภัณฑ์ซ้ำหรือแก้ไข ซึ่งรวมถึง วัตถุดิบ, ค่าแรง, ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยที่ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่าเดิม

 

2) Over production : ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความจำเป็น

เผื่อเหลือเผื่อขาด (ภาษาที่ใช้บอกคนที่บ้าน เวลาถูกใช้ไปซื้อของที่ตลาด)

 

3) Waiting : ความสูญเสียจาการรอคอย

การรอคอยเป็นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และมูลค่า เช่น วัตถุดิบขาดสต๊อกทำให้กระบวนการผลิตเกิดการรอคอย เสียโอกาส เสียทั้งค่าแรงของพนักงาน. กระบวนการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง

4) Not Using Staff Talent : ความรู้ความสามารถไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่ หรือ ใช้คนไม่ถูกงานไม่ถูกความสามารถที่มี

 

5) Transportation : ความสูญเสียจากการขนส่ง

การวางผังโรงงาน(plant layout) และลำดับของกระบวนการ(process priority) มีผลโดยตรงต่อการขนส่งระหว่างกระบวนการเป็นการอย่างมาก การขนส่งที่มีระยะทางมากและซ้ำซ้อนส่งผลให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น

 

6) Inventory : ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป

การเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เก็บไว้ก่อน เผื่อใช้ ปัญหาตามมาคือ หมดอายุ หาไม่เจอ ลืมว่าเคยมี

 

7) Motion : ความสูญเสียที่เกิดจาการเคลื่อนไหวมากเกินไป

การเคลื่อนไหวที่เกิดเกินความจำเป็นส่งผลให้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้น ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ก็จะตามมาเช่น ค่าแรงงาน, ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

 

8) Excessive Processing : ความสูญเสียของกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือผลิตภัณฑ์

คือ กระบวนการส่วนเกิน ไม่มีกระบวนการนี้ก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้

 

แล้วจะมาเพิ่มสาเหตุและแนวทางแก้ไขนะครับ

 ตอน 1 Quality : คุณภาพ (1)

 จาก QCDSMEE

Ref:

1. หนังสือการเพิ่มผลผลิต โดย Kisana K.

2. http://production-cost.blogspot.com/p/blog-page_2.html

3. คู่มือโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การดำเนินการตามระบบ LEAN มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ธันวาคม 2558 16:23 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2559 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.235.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ