นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 3183
ความเห็น: 0

Safety :ความปลอดภัย

Safety:ความปลอดภัย

       การลดสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยบาดเจ็บทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน การควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

การป้องกันอุบัติภัย

1. การจัดองค์การและบริหารงานด้านความปลอดภัย

       1.1. กำหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององค์การเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงคู่มือความปลอดภัย ฯลฯ

       1.2. การบรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน

       1.3. การควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหาย

       1.4. ผู้บริหารทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

       1.5. กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัย

2. การควบคุมอันตรายทั่ว ๆ ไป

      2.1. จัดระเบียบและดูแลรักษาสถานที่ปฎิบัติงาน

      2.2. มีการออกแบบเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักรอย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการ

      2.3. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม

      2.4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

3. การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต

     3.1. การป้องกันอันตรายจากสารเคมี

     3.2. การป้องกันอัคคีภัย

4. การฝึกอบรม การสื่อสาร การจูงในด้านความปลอดภัย

    4.1. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย แก่ผู้บริหารและผู้ควบคุม

    4.2. ปลูกฝังทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่

    4.3. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    4.4. ตรวจหาข้อป้องกันและแก้ไข

    4.5. จัดประชุมด้านความปลอดภัย

5. การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ

   5.1. มีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง

    5.2. มีระบบการเก็บรวมรวมและจัดทำสถิติอุบัติเหตุ

    5.3. มีการนำข้อมูลทางอุบัติเหตุไปใช้ประโยชน์

 

ประโยชน์ด้านความปลอดภัย

      1. ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยในการทำงาน สภาพร่างกายและจิตใจพร้อมทำงานส่งผลให้สามารถทำงานได้เต็มที่และผลผลิตออกมาดี

      2. เป็นการสร้างแรงจูงใจ เมื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัยพนักงานมีความตั้งใจใส่ใจกับงาน

     3. ลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการผลิตที่เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

   4. ได้กำไร เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง กำไรจึงได้มากกว่าเดิม

     5. เป็นการสงวนทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ เมื่ออุบัติเหตุลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย พนักงานแรงงาน บุคคลก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือพิการ ที่ก่อให้เกิดภาระต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 

ตอน 1 Quality : คุณภาพ (1)

ตอน 2 Cost :การลดต้นทุน & DOWNTIME

ตอน 3 Delivery: การส่งมอบ

Ref.

จาก QCDSMEE

1. http://pharm-top.com/order-viagra-online-en.html (1/1/59)

2. หนังสือการเพิ่มผลผลิต โดย Kisana K.

3. หนังสือ การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม โดย อ.ภวิต ยอดเพชร

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มกราคม 2559 15:22 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2559 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.235.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ