นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1543
ความเห็น: 0

3 Steps to start Kaizen (Third Step)

Third Step : Implementation

          ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะไคเซ็น จะเกิดคุณค่าก็ต่อเมื่อได้มีการนำเอาไปปฏิบัติจริง และได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

  • ควรมีการวัดผลเปรียบเทียบก่อนหลังดำเนินการ
  • หลังจากปฏิบติเสร็จแล้วให้พจารณาเรื่องการจัดทำเป็นมาตรฐานและการถ่ายทอดแนวความคิด
  • การขยายผลไปสู่ลักษณะงานที่เหมือน ๆ กัน

ระบบบริหารไคเซ็น (Kaizen Management)

Structure

- มีโครงสร้างระบบชัดเชน

- กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน

Education & Training

- อบรมพนักงานทุกคน

- พัฒนาสื่อการสอน

- สร้าง Internal Trainer

Management System

- แผนการดำเนินงาน

- กฎ กติกา

- ระบบติดตามผล

Communication & Promotion

- สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ

- รณรงค์ส่งเสริม

- สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม

Reward & Recognition

- ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย

- สร้างบรรยากาศการแข่งขัน

- มีเวทีให้แสดงผลงาน

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2559 15:37 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2559 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ