นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1455
ความเห็น: 0

การพิจารณาไคเซ็น

เหตุผลพิจารณาผ่านด้านความคิด 

พิจารณาจากความคิดที่ดีและได้พัฒนาการปรับปรุงงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. ลดต้นทุน (ลดวัตถุดิบ ลดการใช้แรงงาน ใช้วัสดุใหม่ทดแทน เป็นต้น)
 2. ลดค่าใช้จ่าย (ลดวัสดุอุปกรณ์  ลดการใช้แรงงาน ใช้วัสดุใหม่ทดแทน เป็นต้น)
 3. เพิ่มรายได้
 4. ความปลอดภัย
 5. ลดเวลาการทำงาน
 6. ประหยัดพลังงาน
 7. ลดขั้นตอนการทำงาน
 8. เพิ่มคุณภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ
 9. อื่น ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณา ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ และไม่ขัดต่อกฎกติกาองค์กร

 

เหตุผลพิจารณาไม่ผ่านด้านความคิด 

 1. ทำแล้วมีผลลดน้อยลงกว่าเดิม
 2. เป็นเรื่องที่ซ้ำกับผู้อื่นในกลุ่มงานหรือลักษณะงานเดียวกันและไร้ซึ่งการต่อยอดใด ๆ
 3. เป็นเรื่องที่มีการเสนอมาก่อนแล้ว แต่วิธีการแก้ไขไม่ดีไปกว่าเดิม
 4. เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงนโยบายของศูนย์เครื่องมือ ฯ
 5. เป็นการร้องทุกข์ ความไม่พอใจ หรือการปรับปรุงสวัสดิการ ก้าวก่ายในหน้าที่ผู้อื่น หรือการตำหนิบุคคลอื่น
 6. แสดงรายละเอียดการแก้ไข ปรับปรุงที่ไม่ชัดเจน
 7. ใช้งบประมาณจำนวนมาก หรือมีระยะเวลาการคุ้มทุนนาน (ยกเว้นมีเหตุผลอ้างอิง)
 8. มีความเสี่ยงสูง หรือยากต่อการนำไปปฏิบัติ
 9. เป็นเรื่องการขอให้ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์หรือก่อสร้างอาคารใหม่
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2559 15:35 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2559 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ