นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด 2059 3
24 มี.ค.58 เวทีคุณภาพฯ คณะทรัพย์ฯ 1577 7
วิเคราะห์ ข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1275 6
อยากได้คำว่า teamwork แต่สถานการณ์บังคับให้เป็น do it yourself 1027 0
ตัวอย่าง Why Why Analysis 3033 2
รู้เขา รู้เรา กับ Thailand Kaizen Award 2015 2281 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มารางวัล Kaizen ทีมฝ่าดงระเบิด 1355 1
โอกาสมีทุกนาที โชคดีมีอยู่ทุกวัน 1139 4
"ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (ปิด) 1287 2
"ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (เปิด) 1228 2
บล็อกใหม่ลำดับที่ 8: ไคเซ็นของใยมะพร้าวฯ 1738 4
ตื่นเต้น กับงานระดับประเทศ 1560 5
นิยาม ไคเซ็น (Kaizen) ฉบับใจสั่งมา 2478 1
สไลด์ที่ 12 ของเอกสาร Kaizen เรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัติการ 18 เหลือ 8" 6470 2