นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

KaMkAeW
Ico64
ผกาแก้ว พรหมศิริ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 1

[R] [C] (0) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI

รู้จักกับ Power BI - Power BI คือชุดเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ - ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวมเร็ว มีประสิทธิภาพ - หน้าที่หลักของ Power BI คือ นำข้อมูลเข้า Data Model แสดงผลข้อมูลในรายงาน และแชร์รายงานใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): Data Analytics  Power BI
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย KaMkAeW   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2562 16:08 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2562 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรับตัวเข้าหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย สามารถดำรงอยู่ในโลกธุรกิจของการแข่งขันได้ เมื่อธุรกิจมีการเจริญเติบโตในรูปแบบท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Audit  Internal
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย KaMkAeW   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2561 15:41 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2561 15:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” โดย ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ได้มีการแนะนำระบบ LMS2 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย KaMkAeW   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2560 17:43 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2560 22:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ (การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป 1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): tax
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย KaMkAeW   สร้าง: 26 มกราคม 2560 18:14 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 18:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]