นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
Ico64
ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 1110
comment: 0

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน "การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน"
วันที่ 26 มกราคม 2557 งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน "การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน" ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีบุคลิกภาพที่ดี  มีความสง่างามทั้งทางกาย วาจา และใจ  รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นเมื่อพบเจอ  และพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 600 คน
วิทยากรโดย  ดร.วิชชุตา  มาชู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2557 18:22 แก้ไข: 27 มกราคม 2557 18:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.255.5
Message:  
Load Editor
   
Cancel or