นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
Ico64
ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
"การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์" 1258 1
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน 1081 0
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 และภาคการศึกษาที่ 1-2/2557 1848 0
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา "การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน" 1215 3
เลือกของใส่บาตร (ต่อ) 1250 0
เลือกของใส่บาตร (ต่อ) 1159 0
เลือกของใส่บาตร และบทสวดมนต์ตามวันเกิด 1138 0
สหกิจศึกษาฮาลาล 1050 0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 1047 0
กิน กิน กิน 1107 0
สาระน่ารู้ 925 0
ระเบียบการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน 1407 0
สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ีทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกอบอุ่น 905 0
ประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1392 0
ฝึกงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1171 0
7 โรคพบบ่อยในหน้าร้อน พึงระวัง! 1262 0
ความสำเร็จในการเป็นสมาชิก Share 1294 2