นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชีครั้งที่ 1/2554

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2554 หัวข้อ เรื่อง การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยคุณสุรศักดิ์ สุวลักษณ์ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 13 ตุลาคม 2553 17:46 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2553 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2553 และ PowerPoint

CoP การเงินและบัญชี ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบทางไกล และเอกสารประกอบการประชุม โปรแกรมระบบงานการให้บริกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2553 10:38 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2553 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2553

เรียน สมาชิก CoP การเงินและบัญชีทุกท่านและผู้สนใจทุกท่าน ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี นำเสนอในหัวข้อ โปรแกรมระบบงานการให้บริการทดสอบตัวอย่างและผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะ (Lab_Status) โดยคุณฮัมดัน มะเซ็ง วิศวกรจาก... มีต่อ »
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 27 มกราคม 2553 13:13 แก้ไข: 27 มกราคม 2553 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2553

ด้วย CoP การเงินและบัญชี จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553 หัวข้อเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-12.... มีต่อ »
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2552 10:02 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 10:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPการเงินและบัญชี ระเบียบใหม่ 2 ระเบียบ

ขอเชิญสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี และผู้สนใจทุกท่าน นัดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 20 มกราคม 2552 09:08 แก้ไข: 20 มกราคม 2552 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี

CoP.การเงินและบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเงินและบัญชี วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 0900-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี พบกับคุณธเนศวร์ ศรีไพบูลย์ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): cop.การเงินและบัญชี
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 02 ตุลาคม 2551 10:59 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2551 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี

CoP.การเงินและบัญชีขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป" วันพฤหัสบดีที่ 10กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี โดยได้เรียนเชิญ คุณอารี ศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 24 มิถุนายน 2551 11:30 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2551 11:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี

ชุมชนแนวปฏิบัติขอเชิญสมาชิก CoP.การเงินและบัญชีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ (พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานอื่น) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 18 เมษายน 2551 15:20 แก้ไข: 18 เมษายน 2551 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) CoP การเงินและบัญชี

วันที่ 17 มกราคม 2551หน่วยตรวจสอบภายในเราได้รวมพลชาวการเงินและบัญชีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมีวิทยากร คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช จากกองบริการการศึกษา คุณปราณี วิศาลพัฒนะสิน คุณอังคณา จินเดหวา และคุณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 18 มกราคม 2551 14:02 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2551 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) CoP การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นจากสมาชิกจำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเราได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตั้งหัวข้อเรื่องที่จะประชุมกัน ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 39 คน เป็นผู้ที่ม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:50 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2550 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]