นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(0) รางวัลควรค่าแก่การจดจำ

หลังจากที่ฝ่ายบริการวิชาการ มีการประกาศรางวัล 5ส. ประจำปี 2550 (หลังจากที่ได้รับการคัดสรรและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิของฝ่ายฯ ) แทบไม่น่าเชื่อเลยว่า ผู้รับรางวัล Best Practice of The Year…. จะเป็นของดิฉัน Unbelievable!!! Best Practice of Th... more »
By ^P^... Petite_jew (' ')   created: 15 March 2008 21:53 Modified: 15 March 2008 21:53 [ Report Abuse ]