นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1152
comment: 0

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2553

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนรู้ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สนอ. นำเสนอโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี

เรียน  สมาชิก CoP การเงินและบัญชีทุกท่านและผู้สนใจทุกท่าน

     ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี นำเสนอในหัวข้อ โปรแกรมระบบงานการให้บริการทดสอบตัวอย่างและผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะ (Lab_Status) โดยคุณฮัมดัน  มะเซ็ง  วิศวกรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ โปรแกรมระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน การโอนจ่ายเงินและการควบคุมบัญชี โดยคุณสักกิน๊ะ  หวันสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8 จากศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (ประชุมทางไกลวิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
     ท่านใดสนใจขอเชิญแจ้งรายชื่อเข้าประชุมได้ที่ นายชยุตม์  เยาว์แสง email : chayut.y@psu.ac.th  หรือ นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ email : kanokrat.p@psu.ac.th โทร. 2014, 2018  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2553 และให้ระบุประเภทอาหาร ไทยพุทธ, มุสลิม หรือ มังสวิรัติ ด้วย

 

สร้าง: 27 มกราคม 2553 13:13 แก้ไข: 27 มกราคม 2553 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.247.17
Message:  
Load Editor
   
Cancel or