นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1202
comment: 0

แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2553 และ PowerPoint

แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชีและเอกสารประกอบการประชุม

CoP การเงินและบัญชี ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบทางไกล และเอกสารประกอบการประชุม  โปรแกรมระบบงานการให้บริการทดสอบตัวอย่างและติดตามสถานะผู้ใช้บริการ (Lab_Status)  และระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน การโอนจ่ายเงินและการควบคุมบัญชี  โดย Download ได้ที่ http://cop-finance.psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2553 10:38 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2553 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.51.78
Message:  
Load Editor
   
Cancel or