นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 10 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชีครั้งที่ 1/2554 1361 0
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2553 และ PowerPoint 1289 0
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2553 1285 0
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2553 1232 0
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPการเงินและบัญชี ระเบียบใหม่ 2 ระเบียบ 1443 0
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี 1261 0
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี 1157 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี 1400 1
CoP การเงินและบัญชี [R] 13 0
CoP การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1381 1