นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2625
ความเห็น: 2

โครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่ะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดโครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา 

โครงการนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด "โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม" เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้จริง  ซึ่งก่อให้เกิดการขยายผลงานวิจัย  เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน และยังเสริมสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วย


ซึ่งในปีที่ผ่านมา โครงนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี  เนื่องจากได้รับเกียรติจาก ศ.นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส ผู้อำนวยการอุทธยานวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยต่อไปในอนาคตอย่างมาก


มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 20 คน และอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากรผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานจำนวน 74 คน 

ซึ่งผลการประเมินโครงการครั้งนี้มีความพึงพอใจในระดับดี และมีข้อเสนอแนะที่เป็นเชิงบวก เช่น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มมุมมองในด้านการวิจัย เป็นต้น

ดังนั้นในปี 2555 คณะฯ จึงมีการกำหนดโครงการอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า Innovations in Agriculture and Natural Resources ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 

ซึ่งช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมโครงการ ดังนั้นจึงแจ้งเพื่อทราบและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเตรียมผลงานมาร่วมนำเสนอค่ะ 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤษภาคม 2555 10:48 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2555 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณน้องกิตติมา นะค่ะ ที่นำมาบอกเล่า ณ เวทีแห่งนี้ค่ะ

มาเป็นกำลังใจให้น้องปอ สู้สู้ ตามสัญญานะใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วจ๊ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ