นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1567
ความเห็น: 0

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 พ.ค. 2553

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพจะจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 08.30-13.30 น.  ณ ห้อง conference  ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์

1.       เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน

2.       เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาพิจารณา กำหนดแนวทางแก้ไข

3.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการทำ   หน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งเพื่อให้ได้ผู้ประเมินคุณภาพภายในที่มีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานเดียวกัน

 4.      พัฒนาเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มตามศักยภาพ

บัดนี้ได้มีการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมาแล้วบางส่วน ขอความกรุณาท่านที่ได้ส่งรายชื่อมาแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อด้วยค่ะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ขณะนี้..ยังมีที่ว่างสำหรับที่สนใจผู้เข้าร่วมอบรม  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2553 ที่

E-mail: psu-qao@group.psu.ac.th  โทร 074-282940

 

 

***********************************************************

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2553 16:15 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2553 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ