นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2786
ความเห็น: 3

Contemporary Accounting Symposium 2018

Contemporary,Accounting, Symposium,psu trang

Contemporary Accounting Symposium 2018

      เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการพัฒนานักบัญชีมืออาชีพด้วย Active Learning” (Developing Professional Accountants through an Active Learning Approach) ของหลักสูตรการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีให้เป็นนักบัญชียุคใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงทักษะจำเป็นอื่น ๆ ที่พร้อมเข้าสู่การทำงาน

   รายวิชาสัมมนาบัญชีและสัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงจัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดและค้นคว้าประเด็นที่น่าสนใจทางวิชาชีพและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางการบัญชีได้อย่างอิสระภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจริง และสามารถสร้างความรู้เพิ่มด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการวิจัย จนนำไปสู่การเสนอผลงานความรู้ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม Contemporary Accounting Symposium 2018 โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน (Facilitator)กิจกรรม Contemporary Accounting Symposium มุ่งเน้นทักษะด้านการวางแผน การคิดสร้างสรรค์ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีมในบทบาทของผู้นำและผู้ตามอย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาทุกทีมจะต้องรับผิดชอบทั้งการจัดการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบที่สร้างสรรค์แนว Edutainment ที่ผสมผสานสื่อที่หลากหลาย เพิ่มความเร้าใจด้วยแสง สี เสียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งสาระความรู้ควบคู่ไปกับความความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยกิจกรรมเปิดตัว Contemporary Accounting Symposium 2018: Grand Opening

         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนกิจกรรมครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะยังมีโครงการสัมมนาทางการบัญชีอีก 16 กิจกรรม ตลอดภาคการศึกษาที่นักศึกษาแต่ละทีมจะผลัดกันมาให้สาระความรู้ทางบัญชีในรูปแบบใหม่ และจะมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบัญชีมาร่วมให้ความรู้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้จากช่องทางต่าง ๆ ของหลักสูตรการบัญชีความสำเร็จของการดำเนินโครงการเกิดจากการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการสนับสนุนจากคณาจารย์ ผู้บริหารระดับหลักสูตร สาขาวิชา คณะ และวิทยาเขต

 

Cr: Parichart Maneemai

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): Accounting  psu trang  Symposium  Contemporary
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ตุลาคม 2561 08:48 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2561 08:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Paulojimmathew [IP: 136.158.29.40]
26 กรกฎาคม 2564 15:43
#123895

I'd be happy to speak further about the affable and expert website specialist; you can email me if there a chance that you may have any inquiries. เกมบาคาร่า

Ico48
Nishaknapp [IP: 136.158.28.169]
19 ตุลาคม 2564 22:11
#132968

Who would have thought something, so simple, could go so viral to us. You have a unique content in your website. I am so happy that I came here. Keep it up. 토토사이트

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.51.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ