นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3003
ความเห็น: 1

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure, FAQs และ Web คลังความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556

สวัสดีค่ะทุกท่าน

       วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกแล้วนะค่ะที่ทุกท่านจะได้ทราบผลการได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure, FAQs  และ เว็บคลังความรู้ซึ่ง

        วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนั้น : เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ KM ในลักษณะกลุ่มย่อย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้

         ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทางคณะกรรมการ KM ได้มีการพิจารณากันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละระดับดังนี้ค่ะ

1. ผลการประกวด   มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 7 ผลงานค่ะ

รหัส 

K-Procedure

ภาควิชา/หน่วยงาน 

เงินรางวัลที่ได้รับ 

KP5602_01

กระบวนการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐาน ของหน่วยทะเบียน
(ผลงานของ นางจุรีพร กาหยี)

กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ

700

KP5602_02

กระบวนการจัดการการพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ของหน่วยทะเบียนฯ
(ผลงานของ นางฐานิตา  ลอยวิรัตน์)

700

KP5602_03

กระบวนการขอลาพักการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของหน่วยบัณฑิตฯ
(ผลงานของ น.ส.ญดา ประสมพงค์)

700

KP5602_04

กระบวนการขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับ นศ. ป.เอก สังกัด ภ.เคมี
(ผลงานของ น.ส.กีรัตยา เจริญมาก)

ภ.เคมี

700

KP5602_05

กระบวนการประชุมกรรมการบริการวิชาการ คณะวิศวฯ
(ผลงานของนายอรุนันต์  หีมชูด)

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ

700

KP5602_06

กระบวนการการทำ Training Needs ของฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ
(ผลงานของนางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์)

700

KP5602_07

กระบวนการยื่นแบบเสนอขอรับทุนพัฒนาทีมวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวฯ
(ผลงานของนางณัฐธยาน์  แก้วพิบูลย์)

น.บริหารงานวิจัยฯ

700

2. ผลการประกวด  FAQs  มีหน่วยงานที่ส่งผลงานทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน (จำนวน 5 ด้าน)ได้รับเงินรางวัล 1,000.- บาทค่ะ ได้แก่

รหัส

FAQs

ภาควิชา/หน่วยงาน

เงินรางวัล
ที่ได้รับ

FAQ5601_01

ด้านการเรียนการสอน หน่วยทะเบียนฯ
(ผลงานของ นางจุรีพร กาหยี)

ก.สนับสนุนวิชาการฯ

1,000.-

FAQ5602_02

ด้านบัณฑิตศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา
(ผลงานของ น.ส.ญดา ประสมพงค์)

ก.สนับสนุนวิชาการฯ

1,000.-

FAQ5602_03

ด้านการประสานงานบริการวิชาการ 
(ผลงานของ นายอรุนันต์  หีมชูด)

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ

1,000.-

FAQ5602_04

ด้านการประสานงานการฝึกอบรม 
(ผลงานของ นางสาวนิษฐกานต์  คชรัตน์)

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ

1,000.-

FAQ5602_05

ด้านเครือข่ายวิจัย หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรมฯ
(ผลงานของ นางณัฐธยาน์  แก้วพิบูลย์)

น.บริหารงานวิจัย นวัตกรรมฯ

1,000.-

 

3. ผลการประกวด  Web คลังความรู้  มีหน่วยงานที่ส่งผลงานทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน ได้รับเงินรางวัล 1,000.- บาทค่ะ ได้แก่

"Web5602_01" Web คลังความรู้ ของฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ
(ผลงานของนายสุรศักดิ์  แก้วพิบูลย์)

***ทั้งนี้ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องจัดทำ Flow chart แผนผังลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะโปสเตอร์ส่งกลุ่มงานแผนงานฯ  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 **

 และให้หน่วยงานนำเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงานหรือตามที่คณะกรรมการกำหนดในเวทีพัฒนาคนพัฒนางาน ของทางคณะฯ

       ยินดีกับทุกท่านนะค่ะ ทั้งนี้ทางจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี ให้กับทุกท่านค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2557 09:48 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Thaniya KAOSOL, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.55.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ