นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1347
ความเห็น: 3

BAR (Before Action Review): การเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับปีการศึกษา 2559

Before Action Review,การเตรียมพร้อมห้องเรียน
ใกล้เปิดเทอมแล้วสินะ....

แล้วเราจะต้องเตรียมการอะไรบ้าง?

ว่าแต่ห้องเรียน พร้อมแล้วหรือยัง?
ยังต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้าง?
จะจัดตารางห้องอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด?

คำถามเหล่านี้ คงเกิดขึ้นในทุกภากการศึกษา ว่าแต่จะทำอย่างไร? ให้ได้คำตอบและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง.........?


คำตอบคือ......เราต้องลองมานั่งคุยกันดีไหม? 
มาระดมความคิด แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
        5454
        จึงเป็นที่มาของกิจกรรมพบปะพูดคุย BAR (Before Action Review) :การเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับปีการศึกษา 2559 ระหว่าง เจ้าหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานทะเบียนแลพประมวลผลนักศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา งานอาคารสถานที่ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะผู้บริหารตัวแทนสายวิชาการ ประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดี, รองคณบดีฯ, หัวหน้าสาขาวิชา , หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย....

การนั่งคุยครั้งนี้ เกิดประเด็นให้ถก ให้คิด ให้ทำ ให้แก้  โดยสรุปดังนี้

ประเด็นที่ 1
Q: ใกล้เปิดเทอมแล้วจำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอ หรือไม่? 
A: เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/59  มีรายวิชาที่ต้องจัดกลุ่มผู้เรียน จำนวน 25-30 คน ทำให้ห้องเรียนขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งหากไปใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ อาจจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่า จึงขอเสนอให้ดำเนินการ ปรับปรุง กั้นห้องเรียนเป็นห้องขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดชั้นเรียนต่อไป

 ประเด็นที่ 2
Q: ปัจจุบัน การตั้งชื่อห้องเรียน ของอาคารเรียนรวม 1 จำนวน 4 หลัก โดยประกอบด้วย หมายเลขอาคาร ชั้น ปีก และ ลำดับห้อง สร้างความสับสนให้กับนักศึกษาใหม่ และ อาจารย์ที่ต้องหาห้องเรียน
A: จากที่ต้องสร้างห้องเรียนใหม่เพิ่มเติม จึงมอบให้งานอาคารสถานที่จัดเรียงชื่อห้องเรียนใหม่  โดยจัดทำหมายเลขห้องเรียนติดที่หน้าห้อง รวมทั้งทำผังห้องเรียน ติดบริเวณทางเข้า พร้อม แจ้งเวียนอีเมลล์ถึงอาจารย์และบุคลากรให้ทราบ

ประเด็นที่ 3
Q: เนื่องจากการจัดเวลาเรียน เริ่มต้นพร้อมๆ กัน หลายห้อง ในเวลาเช้า และเวลา บ่ายโมง ซึ่งต้องเปิดไฟ เปิดแอร์ ทำให้เกิดจุดพีค (Peak) ของการใช้งานพลังงานไฟฟ้า ซึ่งหมาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น 
A:  แก้ปัญหานี้ โดย จัดตารางเรียนให้มีการกระจายของการใช้ห้อง จากแต่เดิมมักจะเริ่มต้น ในเวลาคาบเช้า 09.00 น. และ เวลาคาบบ่าย 13.00  น. เปลี่ยนไปเป็นเวลาที่เริ่มต้น หลากหลาย มากขึ้นในแต่ละวัน เช่น 08.00 , 08.30 , 09.00, 10.00, 13.00, 13.30 ,15.00 เป็นต้น เพื่อลดปัญหา จุดพีค (Peak) ของการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการใช้ระบบตั้งเวลาในการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับห้เองเรียนขนาดใหญ่

ประเด็นที่ 4
Q: เราทำอย่างไร ให้แม่บ้านสามารถเข้าไปทำความสะอาดห้องเรียน เมื่อห้องเรียนว่างเว้นจากการใช้งานได้
A: งานทะเบียนจะดำเนินการจัดทำตารางการใช้ห้องเรียน ในแต่ละห้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่งานโสตฯ ที่ทำหน้าที่เปิดปิดห้องเรียนติดประกาศหน้าห้อง เพื่อให้แม้บ้านคนงานสามารถรับรู้เวลาที่ว่างเว้นจากการใช้งาน สามารถวางแผนการเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นที่ 5
Q: หลายครั้งมักจะพบว่า มีห้องเรียนเปิดไฟ เปิดแอร์ทิ้งไว้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมาก 
A: ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก หลังเลิกเรียนในบางรายวิชา ละเลยในการปิดไฟฟ้า หรือ ในบางครั้งมีการเข้าใช้งานห้องเรียนของนักศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องออกประกาศ รณรงค์มาตราการการปิด เปิดใช้พลังงานเสียใหม่โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้มอบหมายนักศึกษา ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึง กำหนดแนวทางการเข้าใช้ห้องเรียนนอกตารางการใช้งานใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป

***นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำความรู้จากการไปศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือ ประสบการณ์ตรงของแต่ละคน มาเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการใช้งานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดต่อไป
 
 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2559 10:10 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยอดเยี่ยมเลยค่ะ 

เป็นการถก คิด ทำ แก้ ร่วมกัน ที่ดีมากค่ะ

ครับผม..ขอบคุณทุกท่านครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ