นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1665
ความเห็น: 4

BAR งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางคณะฯ จะจัดวัน เล่าสู่กันฟัง "ไปงาน NKM4 แล้วได้อะไร" โดยจะเรียนเชิญผู้สนใจจากทุกคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟังด้วยนะคะ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้จัดงานมหกรรมการ จัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2550   ณ  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์   คณะฯ จึงได้พิจารณาจัดส่งกรรมการฯ และตัวแทนกลุ่ม CoP เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน  10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้


1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  สว่างเจริญ   CKO คณะวิทยาศาสตร์


2. ดร.วันดี   อุดมอักษร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


3. คุณอภิวันท์   ธรรมรัตน์  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์


4. นายธนากร  ทองอนันต์  หัวหน้างานนโยบายฯ และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
5. นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์


6. นางสาวจุฑามาศ  ไพยรัตน์


7. นางสาวสุธิดา  คุ่มเคี่ยม


8. นางมยุรี   ราชยอด  (ตัวแทนกลุ่ม CoP)


9. นางกาญจนา  สิงห์โต  (ตัวแทนกลุ่ม CoP)


10. นางรัตติยา                      เขียวแป้น

 

 สำหรับการจัดงานในสองวันนี้ ทางผู้จัดได้มีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้


-  มีการบรรยายให้ความรู้  จากวิทยากรชั้นนำ

-  มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ  เอกชน  รวมถึงองค์กรท้องถิ่น 

-  มีการแบ่งเป็นห้องเรียนรู้ย่อย ๆ   4 ห้อง คือ  ห้อง Play&Learn (เพลิดเพลินกับการเรียนรู้),  ห้อง Love&Learn (สุขใจได้เรียนรู้), ห้อง Lead&Learn (เผยไต๋...ผู้นำการเรียนรู้) และ Tools&Learn (ฉลาดใช้ เครื่องมือแห่งการเรียนรู้)

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ให้มากที่สุด ทาง CKO ได้มอบหมายให้แต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละห้องย่อย โดยได้จัดแบ่งผู้รับผิดชอบเข้าเรียนรู้ครบทุกห้องย่อย  และได้มีการนัดหมายผู้เข้าร่วมงาน เพื่อชี้แจงรับทราบวัตถุประสงค์ของการไปร่วมงานในครั้งนี้

โดยผู้ไปร่วมงานทุกท่าน จะต้องกลับมา AAR รายบุคคล  และสรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในแต่ละห้องย่อย  มาเล่าสู่กันฟัง

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางคณะฯ  จะจัดวัน เล่าสู่กันฟัง "ไปงาน NKM4 แล้วได้อะไร"  โดยจะเรียนเชิญผู้สนใจจากทุกคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟังด้วยนะคะ

หากคณะ/หน่วยงาน ใด  ส่งบุคลากรเข้าร่วมในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 นี้  และประสงค์จะมาร่วมแจมเล่าประสบการณ์ ให้ชาว มอ.ได้รับฟัง  คณะวิทย์ ก็ยินดีรับเป็นเจ้าภาพหลักนะคะ  ให้ติดต่อแจ้งมาได้ที่ดิฉัน  รัตติยา  เขียวแป้น  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8023 ค่ะ

อ้อ  หลายท่านคงจะคิดว่า คณะวิทย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนกลุ่มนี้เกือบแสนแน่ ๆ   เปล่าเลยค่ะ  ทุกอย่างไปอย่างสะดวก รวดเร็ว แต่ราคาถูกค่ะ เพียงแต่บริหารจัดการล่วงหน้า

ค่าลงทะเบียน  เราก็รีบชำระเงินในช่วงต้นของการลงทะเบียน  ทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 20,000 บาท

ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน  ทางดิฉัน ก็ดำเนินการจองให้ในช่วงที่ตั๋วราคาพิเศษ  บางรายได้ราคาต่อเที่ยว 600 กว่าบาทเท่านั้น  ถูกกว่าเดินทางโดยรถไฟซะอีก   ประหยัดงบประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่ง 

รวมแล้วประหยัดเงินให้ราชการประมาณ 35,000 บาท 

เห็นไหมค่ะ  ถ้ามีการบริหารจัดการดี ๆ ก็จะประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลย

กำหนดการงานมหกรรมฯ

กำหนดการงานมหกรรม

สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 13:46 แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2551 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

*-* เดี๋ยวจะตามเกาะ (ชายประโปรง) คณะวิทย์ไปด้วย ...อุโยะกับอิมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ^^" คิกๆ
Ico48
อัมพร (Recent Activities)
28 November 2007 13:57
#2879
  • ฝากความระลึกถึงกัลยาณมิตรด้วยค่ะ
  • หากคณะวิทย์กลับมาแชร์(หรือเร็ว) ประสบการณ์คราวนี้ แจ้งด้วยคนเด้อ
  • ขอบคุณค่ะ

ถ้าจะไป ก็ไปด้วยกันนะ ไปคนเดียวไม่เอาอะ ขอทำตัวติดกับเธอ ขอฉันไปด้วยคนนะ

โหว เอาเพลงสมัยอุโยะยังแบเบาะมาร้องเลยเหรอพี่P...กร้ากกกกกกก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.27.44.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ